ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 871/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHẤM DỨT BUÔN BÁN TƯ NHÂN TRÊN 3 NGÀNH HÀNG: VẬT TƯ, VẢI SỢI, ĐIỆN MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Thi hành chỉ thị số 115-TTg ngày 16-2-1978, quyết định số 202-TTg ngày 31-3-1978và thông tư số 216-TTg ngày 11-4-1978 về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối vớithương nghiệp ở các tỉnh phía Nam.
Để bảo đảm Nhà nước thống nhất quản lý theo ngành trên toàn bộ thị trường, từ khâusản xuất đến khâu phân phối tới tay người tiêu dùng, đưa toàn bộ cơ cấu lưuthông các mặt hàng vật tư, vải sợi, điện máy đi vào chỗ có tổ chức, có kế hoạch,phục vụ tốt sản xuất và đời sống nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kể từ nay, việclưu thông phân phối các mặt hàng vật tư, vải sợi, điện máy trên toàn bộ thịtrường thành phố đều do các tổ chức kinh doanh của thương nghiệp quốc doanh,thương nghiệp hợp tác xã và đại lý kinh tiêu đảm nhiệm từ khâu thu mua, bánbuôn, bán lẻ tới tay người tiêu dùng; không một tư nhân nào được kinh doanhnhững mặt hàng này.

Mọi việc buôn bán trái phépnhững mặt hàng này dưới bất cứ hình thức nào, đều bị coi là phạm pháp.

Điều 2. Những người buônbán những mặt hàng thuộc diện Nhà nước thống nhất quản lý trên 3 ngành hàng này(có danh mục kèm theo), phải chấm dứt buôn bán, nộp lại môn bài và nên chuyểnsang sản xuất hoặc làm những việc thích hợp theo chính sách của Nhà nước.

Điều 3. Các ngành hàngvật tư, vải sợi, điện máy của thương nghiệp quốc doanh phải khẩn trương pháttriển mạng lưới thay thế thương nghiệp tư nhân, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêudùng của nhân dân về những mặt hàng nói trên.

Điều 4. Ủy ban Nhân dâncác quận, huyện, phường, xã, Ban Quản lý thị trường, các ban, ngành kinh tế vànội chính có liên quan, các lực lượng kiểm soát kinh tế cùng các Ban Quản lýchợ có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện tốt quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

DANH MỤC

MẶTHÀNG THUỘC 3 NGÀNH HÀNG VẬT TƯ, VẢI SỢI, ĐIỆN MÁY DO NHÀ NƯỚC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ

I. MÁY MÓC THIẾT BỊ

Các loại máy móc thiết bị và phụtùng máy.

II. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU,PHỤ TÙNG

1. Gang

2. Phe rô các loại

3. Thép các loại (bao gồm cảthép phế liệu)

4. Đồng các loại (bao gồm cảđồng phế liệu)

5. Nhôm các loại (bao gồm cảnhôm phế liệu)

6. Chì

7. Kẽm

8. Thiếc

9. Ăng-ti-fric-xông

10. Ăng-ti-moan

11. Kền

12. Dây lưỡng kim

13. Kim loại màu khác

14. Cấu kiện bằng kim loại

15. Que hàn

16. Xi măng

17. Sứ vệ sinh

18. Sứ cách điện

19. Xăng

20. Dầu diesel (dầu ga doan)

21. Dầu Ma zut (dầu cặn)

22. Dầu hỏa

23. Dầu nhờn (nhớt) các loại

24. Mỡ máy các loại

25. Thuốc nổ các loại

26. Các loại hóa chất dùng làmnguyên vật liệu sản xuất công nghiệp và y tế

27. Phân đạm

28. Phân lân

29. Phân kali

30. Phân phức hợp

31. Thuốc trừ sâu

32. Bông thiên nhiên và bôngnhân tạo

33. Sợi bông và sợi hóa học

34. Tơ tằm và tơ hóa học

35. Len thiên nhiên và len hóahọc

36. Đay, gai các loại

37. Cao su chưa chế biến vàcơ-rếp

38. Bột giấy

39. Bột màu các loại

40. Thuốc nhuộm (vải, lụa, tơ,len, dạ) các màu

41. Giấy in sách báo các loại

42. Dây cáp điện cao thế

43. Dây cáp điện hạ thế

44. Dây điện từ các loại

45. Bóng đèn điện thường cácloại

46. Bóng đèn điện huỳnh quangthủy ngân các loại

47. Phụ tùng ô tô các loại

48. Phụ tùng máy kéo, máy nôngnghiệp các loại

49. Phụ tùng máy phát động lựccác loại

50. Phụ tùng máy phát điện cácloại

51. Săm lốp ô tô

52. Săm lốp máy kéo

53. Săm lốp xe Lambro

54. Vòng bi các loại

55. Dụng cụ cắt kim loại

III. HÀNG HÓA

1. Vải các loại. Trong đó: khổrộng các loại

2. Lụa, phíp các loại

3. Len, dạ

4. Quần áo may sẵn

5. Tủ lạnh

6. Quạt trần

7. Quạt bàn các loại

8. Mô tô ba bánh

9. Xe gắn máy các loại

10. Xe đạp các loại

11. Khung xe đạp các loại

12. Phụ tùng xe gắn máy các loại

13. Giấy Stencil

kỹ thuật14. Giấy băng từ  

15. Máy tính các loại

16. Máy chữ các loại

17. Máy in rô-nê-ô

18. Máy thu thanh chạy điện

19. Máy thu thanh bán dẫn cácloại

20. Ti-vi các loại

21. Máy khâu các loại

22. Lưỡi cưa các loại

23. Cân bàn các loại

24. Cân đĩa các loại

25. Sơn màu các loại

26. Bông xơ (dệt vải)

27. Vải bạt

28. Vỏ xe gắn máy

29. Ruột xe gắn máy

30. Nệm mouse các loại.