UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH CHUNG XÃ SƠN THỊNH, HUYỆN VĂN CHẤN GIAI ĐOẠN 2012 – 2030

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày03/4/2008 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng ViệtNam;

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BXD ngày 07/4/2008 củaBộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 8/02/2013của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xâydựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD của Bộtrưởng Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc ban hành quy định nội dungthể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệubản vẽ trong đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày08/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định phân cấpvề lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thịtrên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày15/11/2012 của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát,lập quy hoạch chung xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, giai đoạn 2012 – 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 28/TTr-SXD ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phêduyệt quy hoạch chung xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012– 2030, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí, ranh giới, quy mô lập quyhoạch:

1.1.Vị trí: Xã Sơn Thịnh hiện là trung tâm huyện lỵ huyện Văn Chấn,tỉnh Yên Bái có trục đường quốc lộ 32 chạy qua, cách thị xã Nghĩa Lộ 10 km vềphía Tây, cách thành phố Yên Bái 72 km về phía Đông.

1.2.Ranh giới: Phía Bắc giáp xã Phù Nham, xã Suối Giàng; phía Namgiáp huyện Trạm Tấu; phía Đông giáp xã Suối Bu, xã Đồng Khê; phía Tây giáp thịtrấn nông trường Nghĩa Lộ.

1.3.Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích lập quy hoạch được xác định làtoàn bộ khu vực xã Sơn Thịnh với tổng diện tích là 3105,94 ha.

- Quy mô dân số hiện tại là 8.458 người, dự báo đếnnăm 2030 là 16.617 người.

2. Tính chất đô thị:

Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, vănhóa, xã hội của huyện Văn Chấn, là đầu mối giao thông quan trọng với các huyệnphía Tây và các tỉnh khu vực phía Tây Bắc.

Có vị trí quốc phòng an ninh quan trọng.

3. Quy hoạch sử dụng đất:

STT

Loại đất

Quy hoạch sử dụng đất năm 2030

Diện tích( ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích đất

3.150,94

100

1

Đất ở

169,30

5,37

2

Đất trụ sở cơ quan

28,62

0,91

3

Đất công trình công cộng

20,79

0,66

4

Đất giáo dục

5,22

0,17

5

Đất cây xanh, thể thao

22,89

0,73

6

Đất lâm nghiệp

1.802,43

37,38

7

Đất công nghiệp

77,00

2,44

8

Diện tích mặt nước

92,10

2,92

9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

16,94

0,54

10

Đất rác thải

5,20

0,17

11

Đất lấy nước

107,70

3,42

12

Đất cây nông nghiệp khác

322,62

10,24

13

Đất di tích

9,80

0,31

14

Đất di tích văn hoá

5,25

0,17

15

Đất quốc phòng, an ninh

76,70

2,43

16

Đất dự trữ phát triển

23,90

0,76

17

Đất giao thông bến bãi

95,78

3,04

18

Đất khác

268,70

8,53

4. Định hướng phát triển đô thị và phân khu chứcnăng:

4.1. Địnhhướng phát triển đô thị: Lấy trục đường quốc lộ 32 và suối Nậm Bung làmtrục phát triển không gian đô thị; khu trung tâm được mở rộng phát triển sanghướng Đông và hướng Nam của xã.

Hướng Nam phát triển từ ngã ba Bưu điện huyện pháttriển đến thôn Đồng Ban, thôn Thác Hoa 3 và thôn Thác Hoa 1;

Hướng Đông phát triển từ thôn Thác Hoa 1, thôn PhùSơn đến thôn An Thịnh và thôn Hà Thịnh đấu nối với quốc lộ 32.

4.2. Phân khu chức năng:

a) Khu trungtâm hành chính, chính trị của huyện:Giữ nguyên tại vị trí cũ theo không gian quy hoạch chi tiết đãđược phê duyệt với diện tích 320 ha.

Khu đô thị mới: Định hướng phát triển về phía bêntrái dọc suối Nậm Bung, diện tích 110 ha;

b) Khu ở dâncư:

Bố trí sắp xếp lại dân cư ở các khu ở cũ (điềuchỉnh khu công viên cây xanh giáp Huyện uỷ thành khu dân cư); đối với điểm dâncư ở khu đô thị mới bố trí đất theo các trục đường chính và các đường nhánh mởmới.

Quỹ đất dự trữ phát triển và khu tái định cư bố trítại thôn Thác Hoa 3 trên trục đường đi xã Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu.

c) Khu côngnghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Giữ nguyên vị trí và phát triển cụm công nghiệpthuộc thôn Văn Thi 4, diện tích đất 77 ha, đầu tư đồng bộ hạ tầng để đảm bảo sựổn định phát triển lâu dài của cụm công nghiệp.

Đối với khu tiểu thủ công nghiệp và làng nghề thuộcthôn Phiêng 2 trên trục đường đi xã Suối Giàng cần bố trí, xắp xếp lại tạothành làng nghề theo mô hình văn minh hiện đại.

d) Khu dịchvụ thương mại, du lịch:Củngcố, nâng cấp chỉnh trang các nhà hàng, khách sạn đã có, nâng cao chất lượngphục vụ. Xây mới, tôn tạo các khu du lịch sinh thái, khu đồn Tây, khu nước nóngBản Hốc, khu di tích văn hoá... Bố trí các điểm nghỉ du lịch trên trục đường đixã Suối Giàng.

e) Khu giáodục, y tế:Các trường giữnguyên vị trí cũ, cải tạo, nâng cấp và xây dựng thêm các phòng học, phòng họcđa chức năng, nhà làm việc ban giám hiệu; nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chấttrang thiết bị các cơ sở y tế để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh.

f) Khu Vănhoá, Thể dục thể thao:Giữnguyên vị trí các công trình văn hoá, thể dục thể thao, công viên cây xanh, khutrung tâm. Xây dựng mới công viên hồ nước, cây xanh trên trục đường chính mởmới tại thôn Thác Hoa 1, đường ven suối Nhì, suối Bung.

Đối với Nhà văn hoá các thôn giữ nguyên trạng, cảitạo, nâng cấp chỉnh trang và mở rộng khuôn viên cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

g) Đất quốc phòng, an ninh:

- Giữ nguyên hiện trạng đã có tại khu vực thôn SuốiXuân đồng thời bổ sung thêm diện tích khoảng 2,8 ha để đảm bảo yêu cầu sử dụng.

h) Vệ sinhmôi trường:

* Về bãi chôn lấp rác thải: Mở rộng bãi rác chungcủa xã tại thôn Văn Thi 3, quy mô khoảng 5,2 ha, trước mặt xử lý bằng chôn lấp,trồng cây xanh tạo khu cách ly; về lâu dài nghiên cứu xử lý theo hướng hiện đạiđể đảm bảo vệ sinh môi trường.

* Về nghĩa trang: Giữ nguyên hiện trạng nghĩa trangcác thôn, không phát triển và chôn cất tiếp theo; xây mới 01 nghĩa trang tậptrung tại thôn Văn Thi 4, quy mô khoảng 9,24 ha để đảm bảo nhu cầu chôn lấp.

i) Đất canhtác sản xuất nông nghiệp: Hình thành các khu đất chuyên canh nôngnghiệp hàng hóa tại các khu vực thôn Bản Hốc, thôn Đồng Ban, thôn Văn Thi 3,thôn Bản Lềnh...

5. Định hướngphát triển hạ tầng kỹ thuật:

5.1. San nền:

Nguyên tắc thiết kế: Tôn trọng địa hình tự nhiên,khu vực phải san đào cân bằng tại chỗ. Các khu vực đồi thoải không san đào lúnmà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt đường đó đảm bảo đê điều.

Không xây dựng ở những nơi có hiện tượng nứt,trượt, lở núi ở các sườn đồi, hạn chế bạt mái dốc. Các công trình xây dựng cócao độ nền phù hợp với khu vực xung quanh để đảm bảo nước mưa thoát tự chảy,không gây ngập úng cục bộ.

5.2. Giao thông:

Nguyên tắc thiết kế: Tận dụng tối đa hiện trạng vàđịa hình tự nhiên tránh phá vỡ cảnh quan và ảnh hưởng tới môi trường; đảm bảotuân thủ các dự án đã triển khai và tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.

Đối với tuyến quốc lộ 32: Cải tạo mở rộng tuyếnquốc lộ 32 (khu vực trung tâm) đường có bề rộng mặt đường 15m vỉa hè mỗi bên 5m, điểm đầu từ nhà máy nước, điểm cuối gặp đường quy hoạch (ngã ba) tại thôn HàThịnh; cải tạo mở rộng tuyến quốc lộ 32 (giao thông đối ngoại) đường có bề rộngmặt đường 17m vỉa hè mỗi bên 5 về phía Đông điểm đầu ngã ba thôn Hà Thịnh, điểmcuối ranh giới xã Sơn Thịnh giáp xã Đồng Khê, về phía Tây điểm đầu từ nghĩatrang liệt sỹ tại thôn Hồng Sơn, điểm cuối ranh giới giáp thị trấn Nông trườngNghĩa Lộ.

Mở mới các tuyến đường nội thị theo các khu chứcnăng đô thị đảm bảo hợp lý về giao thông và đồng bộ hệ thống hạ tầng lỹ thuậttheo quy định.

Bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong các khu dân cư,công trình công cộng, công viên...

5.3.Hệ thống cấp điện:Giữ nguyên tuyến 35Kv cấp điện như hiện nay, đối với các tuyến điện xây dựngmới đi qua khu vực quy hoạch cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Cải tạo nâng cấp hệ thống điện đã có, trên cơ sởnhu cầu dùng điện của từng khu vực bố trí các trạm hạ áp 35/0,4 Kv cho phù hợpvới công suất và yêu cầu sử dụng.

Hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới chiếu sáng theo cáctrục đường giao thông đô thị.

5.4. Hệ thống cấp nước sạch:

Cải tạo nâng cấp công suất nhà máy nước lên 3000m3/ng.đ, để đảm bảo cung cấp cho toàn đô thị.

Tại khu trung tâm cũ sử dụng hệ thống cấp nước đãđược đầu tư; tại khu đô thị mở mới và trục đường quốc lộ 32, bố trí hệ thốngcấp nước hoàn chỉnh theo hành lang các trục đường đô thị chính.

Đối với các thôn, bản xa khu vực trung tâm đầu tưxây dựng hệ thống cấp nước độc lập để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

5.5. Hệ thống thoát nước:

Nước mặt thoát theo địa hình tự nhiên và hệ thốngrãnh dọc của hệ thống giao thông vào mương thoát chung.

Nâng cấp cải tạo lại hệ thống thoát nước khu trungtâm; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu đô thị mới theo quy hoạch.

Đối với cụm công nghiệp, làng nghề nước thải phảixử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung.

Kè kiên cố 2 bên bờ suối Nhì, suối Bung khu vựctiếp nối với phần kè đã có để đảm bảo thoát nước, chống sạt lở và cải tạo khônggian đô thị.

6. Đánh giá môi trường chiếnlược:

Xây dựng các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy trình bảovệ môi trường trong các khu chức năng, thiết lập kế hoạch quản lý môi trườngcho các giai đoạn cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.

Sắp xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòngngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường còn tồn tại, các khu vựccách ly bảo vệ môi trường (các không gian xanh, hành lang bảo vệ hồ, các khuvực hạn chế phát triển...).

7. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ như hồ sơ do Công ty TNHH tư vấnthiết kế xây dựng - Hội kiến trúc sư tỉnh Yên Bái lập kèm theo, đã được Sở Xâydựng thẩm định, trình duyệt theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11/8/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quy định hồ sơ của từng loại quy hoạchđô thị.

Điều 2. Giao UBNDhuyện Văn Chấn phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan có tráchnhiệm:

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch chung xã SơnThịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2030 để các tổ chức, cánhân biết, tham gia kiểm tra và thực hiện quy hoạch;

- Tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch chitiết, quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn,tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2030 đã phê duyệt, làm cơ sở để quản lý đất vàcấp phép xây dựng theo quy định;

- Xây dựng quy định về quản lý đô thị theo quyhoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung huy động các nguồn lực đểtriển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch;

- Quản lý, bàn giao hồ sơ cho các cơ quan chức năngliên quan và nghiệm thu thanh quyết toán kinh phí lập quy hoạch theo đúng quyđịnh hiện hành của Nhà nước;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năngliên quan, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền thành lập thịtrấn huyện lỵ thuộc huyện Văn Chấn.

Điều 3.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan:Sở Xây Dựng, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Kho Bạc nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn vàcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (TH);
- CV: XD, NC, TC, TNMT;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường