CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
----------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 143/TTr-CP ngày 05/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 188 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 942/QĐ-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Văn Nguyễn Trung Nghĩa, sinh ngày 11.10.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Grana Str. 90, 54329 Konz
Giới tính: Nam
2. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 22.11.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Steinhofer Str. 26, 72622 Nürtingen
Giới tính: Nữ
3. Bùi Sơn Ngọc Minh, sinh ngày 23.02.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Hebbel Str. 17, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
4. Lê Hà My, sinh ngày 14.6.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Kaiser Str. 8, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
5. Nguyễn Việt Hùng Đào, sinh ngày 15.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Iburgsweg 5, 26203 Wardenburg
Giới tính: Nam
6. Nguyễn Minh Hiếu Đào, sinh ngày 09.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Iburgsweg 5, 26203 Wardenburg
Giới tính: Nam
7. Nguyễn Hà Anh Vũ, sinh ngày 11.4.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Birkenweg 28, 30827 Garbsen
Giới tính: Nam
8. Thạch Thị Dung, sinh ngày 21.10.1994 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Theaterstr. 15, 09111 Chemnitz
Giới tính: Nữ
9. Trần Văn Dũng, sinh ngày 16.11.1964 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: Saynstr. 13, 56242 Selters
Giới tính: Nam
10. Phạm Ngọc Tú, sinh ngày 01.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 1b, 84032 Landshut
Giới tính: Nam
11. Phạm Việt Đức, sinh ngày 05.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 1b, 84032 Landshut
Giới tính: Nam
12. Lê Thị Tuyết Loan, sinh ngày 01.11.1966 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 14, 26931 Elsfleth
Giới tính: Nữ
13. Nguyễn Thị Thanh Ngân, sinh ngày 18.12.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Hiddelk 3, 34519 Diemelsee-Benkhausen
Giới tính: Nữ
14. Trần Thị Linh, sinh ngày 11.5.1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Pariser Str. 162, 67655 Kaiserslautern
Giới tính: Nữ
15. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 16.01.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Reuter Str. 9, 49377 Vechta
Giới tính: Nữ
16. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 18.7.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Reuter Str. 9, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
17. Nguyễn Trần Thùy Mi, sinh ngày 13.7.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Bucher Str. 115, 90419 Nürnberg
Giới tính: Nữ
18. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 07.01.1967 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Graf-Lehndorf Str. 3a, 81829 München
Giới tính: Nam
19. Nguyễn Thị Minh Hợp, sinh ngày 03.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Neuer Weg 10, 97318 Kitzingen
Giới tính: Nữ
20. Nguyễn Thi Huyền Trang, sinh ngày 31.8.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Bertolt-Brecht Str. 10, 06766 Wolfen
Giới tính: Nữ
21. Phùng Đình Hoàn, ngày sinh 12.12.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Fontanerstr. 7, 31224 Peine
Giới tính: Nam
22. Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 23.02.1995 tại Đức
Hiện trú: Vilnius Str. 1/0809, 99089 Erfurt
Giới tính: Nam
23. Đoàn Khánh Mạnh Linh, sinh ngày 04.10.1986 tại Tuyên Quang
Hiện trú tại: Gräfstr. 129/3, 81241 München
Giới tính: Nam
24. Đoàn Thị Minh Trang, sinh ngày 24.10.1991 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Alexander Str. 1, 02943 Weisswasser
Giới tính: Nữ
25. Trương Đình Vĩ, sinh ngày 15.9.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Windthorststr. 10a, 49733 Haren/Ems
Giới tính: Nam
26. Nguyễn Reinhold, sinh ngày 10.10.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Clara-Wiek Str. 8, 04103 Leipzig
Giới tính: Nam
27. Trần Thị Loan, sinh 24.7.1965 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Gabelsbergerstr. 22 a, 63739 Aschaffenburg
Giới tính: Nữ
28. Phạm Xuân, sinh ngày 10.12.1940 tại Quảng Ngãi
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 80, 61267 Neu-Anspach
Giới tính: Nam
29. Đào Quốc Nguyên, sinh ngày 30.5.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Habsburger Str. 29, 75177 Pforzheim
Giới tính: Nam
30. Nguyễn Thị Thiên Hương, sinh ngày 11.3.1976 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Zacharias Werner Str. 8, 81241 München
Giới tính: Nữ
31. Lê Linh, sinh ngày 26.9.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Hienrich Kretschmann Str. 2, 04451 Borsdorf
Giới tính: Nữ
32. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 13.5.1971 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: Wehdestr. 11, 26123 Oldenburg
Giới tính: Nam
33. Trần Thanh Phong, sinh ngày 31.01.1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Felix-Klein Str. 60, 91058 Erlangen
Giới tính: Nam
34. Trần Cao Anh Khuê, sinh ngày 18.8.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Felix-Klein Str. 60, 91058 Erlangen
Giới tính: Nam
35. Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 01.3.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Elsbethstr. 24, 04155 Leipzig
Giới tính: Nữ
36. Nguyễn Đình Duy Curtis, sinh ngày 13.10.1997 tại Bến Tre
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 80, 04109 Leipzig
Giới tính: Nam
37. Nguyễn Tường Vy, sinh ngày 19.9.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Hüntestr. 67, 26871 Papenburg OT Aschendorf
Giới tính: Nữ
38. Nguyễn Mỹ Hạnh Sandra, sinh ngày 27.8.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Hofackerstr. 78, 73430 Aalen
Giới tính: Nữ
39. Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 04.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Theodor-Heuss Str. 31, 18146 Rostock
Giới tính: Nam
40. Ninh Thị Đức Hạnh, sinh ngày 26.8.1984 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Robert Busen Str. 4, 65428 Rüsselshein
Giới tính: Nữ
41. Phan Anh Ngọc Tú, sinh ngày 11.7.1990 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Delitzscher Str. 80, 04129 Leipzig
Giới tính: Nam
42. Vũ Ngọc Janet, sinh ngày 13.8.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Osterhofener Weg 3, 80638 München
Giới tính: Nữ
43. Nguyễn Phương Nga, sinh ngày 24.8.1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Holbeinstr.23, 04229 Leipzig
Giới tính: Nữ
44. Bùi Nam Long Jerry, sinh ngày 28.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Ulrichstr. 17, 06526 Sangerhausen
Giới tính: Nam
45. Nguyễn Sĩ Hoàng, sinh ngày 04.01.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Kern Str. 50, 56818 Klotten
Giới tính: Nam
46. Trần Trọng Đức, sinh ngày 19.10.1995 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Schützen Str. 62, 26169 Friesoythe, OT Gehlenberg
Giới tính: Nam
47. Trần Đăng Lộc, sinh ngày 08.6.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Saynstr. 13, 56242 Selters Westerwald
Giới tính: Nam
48. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 09.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Stukenborg 109, 49377 Vechta
Giới tính: Nữ
49. Nguyễn Hải Long, sinh ngày 02.9.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Stukenborg 109, 49377 tại Vechta
Giới tính: Nam
50. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 15.9.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Fließbach Str.23, 91052 Erlangen
Giới tính: Nữ
51. Vũ Việt Đức, sinh ngày 21.4.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 159, 76756 Bellheim
Giới tính: Nam
52. Vũ Đình Tiệp, sinh ngày 05.5.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 159, 76756 Bellheim
Giới tính: Nam
53. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 19.10.1975 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Franken Str. 4, 55232 Alzey
Giới tính: Nữ
54. Hoàng Đức Hiếu Christian, sinh ngày 09.6.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Hauffstr. 15, 89537 Giengen
Giới tính: Nam
55. Lê Nam Phong, sinh ngày 24.7.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Ellernbruchweg 7, 31582 Nienburg
Giới tính: Nam
56. Hoàng Bích Hồng, sinh ngày 13.3.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Sollingweg 94, 30851 Langenhagen
Giới tính: Nữ
57. Hoàng Việt, sinh ngày 25.12.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Sollingweg 94, 30851 Langenhagen
Giới tính: Nam
58. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 06.02.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Hesselgasse 34/36, 69168 Wiesloch
Giới tính: Nữ
59. Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 31.7.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Talstr. 39, 67434 Neustadt an der Weinstraße
Giới tính: Nữ
60. Nguyễn Minh Phương Maria, sinh ngày 01.01.2004 tại Đức
Hiện trú tại: Talstr. 39, 67434 Neustadt an der Weinstraße
Giới tính: Nữ
61. Nguyễn Thị Minh Anh Lisa, sinh ngày 29.6.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Schloss Str. 84, 60486 Frankfurt
Giới tính: Nữ
62. Phạm Thị Thúy Nga, sinh ngày 12.9.1995 tại Đức
Hiện trú: Sasstr. 7, 04155 Leipzig
Giới tính: Nữ
63. Phạm Văn Hải, sinh ngày 11.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Sasstr. 7, 04155 Leipzig
Giới tính: Nam
64. Đỗ Lan Hương, sinh ngày 11.10.1992 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Bernhardt-Göring Str. 125, 04277 Leipzig
Giới tính: Nữ
65. Lê Thị Bích Nga (Bùi Thị Bích Nga), sinh ngày 23.11.1960 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Ahrberg Str.11, 30449 Hannover
Giới tính: Nữ
66. Bùi Quang Anh, sinh ngày 08.01.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Ahrberg Str.11, 30449 Hannover
Giới tính: Nam
67. Trương Linh Sam, sinh ngày 13.12.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Schalkhausser Str. 86 A, 90453 Nürnberg
Giới tính: Nam
68. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 25.8.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Damm 26, 31224 Peine
Giới tính: Nữ
69. Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 23.9.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Damm 26, 31224 Peine
Giới tính: Nữ
70. Ngô Thanh Trang, sinh ngày 25.8.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Lieblinger Str. 2, 77694 Kehl
Giới tính: Nữ
71. Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 19.01.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Georg-Schwarz Str. 104, 04179 Leipzig
Giới tính: Nam
72. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 28.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Georg-Schwarz Str. 104, 04179 Leipzig
Giới tính: Nữ
73. Nguyễn Môn Kim Stephan, sinh ngày 01.12.2003 tại Đức
Hiện trú tại: Braunck Str. 30, 45968 Gladbeck
Giới tính: Nam
74. Đinh Đức Hoàng Trường, sinh ngày 04.01.1980 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Hasengartenstr. 18 E, 65189 Wiesbaden
Giới tính: Nam
75. Lại Tuyết Nga, sinh ngày 25.5.1969 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Schuhstr. 12, 38350 Helmstedt
Giới tính: Nữ
76. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 17.4.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Neue Kassel Str. 05, 35039 Marburg
Giới tính: Nữ
77. Vũ Quỳnh Trang, sinh ngày 03.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 30, 48529 Nordhorn
Giới tính: Nữ
78. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 27.8.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Schlehenweg 3, 35683 Dillenburg
Giới tính: Nam
79. Đào Duy Khánh, sinh ngày 24.5.1994 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Hauptstr. 62, 54634 Bitburg
Giới tính: Nam
80. Trần Trường Giang, sinh ngày 27.6.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Alleestr. 3, 77933 Lahr/Schwarzwald
Giới tính: Nam
81. Đồng Minh Thư Linda, sinh ngày 28.6.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Wilhelmstr. 17, 73433 Aalen
Giới tính: Nữ
82. Nguyễn Tuấn Thành, sinh ngày 12.12.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Peter Str.11, 30165 Hannover
Giới tính: Nam
83. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 17.8.1998 tại Đức
Hiện trú tại: : Peter Str.11, 30165 Hannover
Giới tính: Nữ
84. Trần Thiên Thanh, sinh ngày 11.9.1986 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Pfarrer-Ries Str. 3, 66583 Spiesen Elversberg
Giới tính: Nữ
85. Ngô Huỳnh Phương Linh, sinh ngày 06.5.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Prießnitzstr. 7, 65203 Wiesbaden
Giới tính: Nữ
86. Lê Thiên Hương, sinh ngày 06.3.1984 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: Wallstr. 97, 51063 Köln
Giới tính: Nữ
87. Lương Duy Hải, sinh ngày 07.12.1984 tại Yên Bái
Hiện trú tại: Wächtersbacher Str. 18B, 60386 Frankfurt
Giới tính: Nam
88. Nguyễn Hà Quỳnh Anh, sinh ngày 04.3.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Zeughaus Str. 8, 76726 Germersheim
Giới tính: Nữ
89. Nguyễn Viết Tiến Đạt, sinh ngày 18.5.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Matthias Grünewald Ring 25, 97422 Schweinfurt
Giới tính: Nam
90. Vũ Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 25.8.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Pickerskamp 40, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
91. Chu Phạm Nam, sinh ngày 02.3.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Villkuhlen Weg Str. 27, 49377 Vechta
Giới tính: Nam
92. Lê Thị Kim Cúc, sinh ngày 02.6.1965 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Lavendel Weg 1, 96149 Breitengrüßbach
Giới tính: Nữ
93. Đặng Thị Hương Giang, sinh ngày 29.4.1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Fuchsbreite 26, 49186 Bad Iburg
Giới tính: Nữ
94. Phạm Ngọc Toàn, sinh ngày 07.6.1970 tại Hòa Bình
Hiện trú tại: Fuchsbreite 26, 49186 Bad Iburg
Giới tính: Nam
95. Hoàng Thu Vân, sinh ngày 12.7.1974 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Im Spreckling 50, 49090 Osnabrück
Giới tính: Nữ
96. Nguyễn Mai Ly, sinh ngày 20.9.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Im Spreckling 50, 49090 Osnabrück
Giới tính: Nữ
97. Lê Saphira, sinh ngày 28.10.2008 tại Đức
Hiện trú tại: Im Spreckling 50, 49090 Osnabrück
Giới tính: Nữ
98. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 15.12.1992 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Hoch Str. 14, 85757 Karlsfeld
Giới tính: Nữ
99. Nguyễn Thế Chức, sinh ngày 04.11.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Lenneper Str. 48, 42289 Wuppertal
Giới tính: Nam
100. Lê Hồng Anh, sinh ngày 31.10.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Ernst Thälmann Ring 60, 99510 Apolda
Giới tính: Nữ
101. Lê Quý Anh, sinh ngày 16.01.1995 tại Đức
Hiện trú tại: St.-Guido-Stifts-Platz 11, 67346 Speyer
Giới tính: Nam
102. Chu Thị Hương, sinh ngày 27.01.1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: St.-Guido-Stifts-Platz 11, 67346 Speyer
Giới tính: Nữ
103. Lê Mai Anh, sinh ngày 26.6.1996 tại Đức
Hiện trú tại: St.-Guido-Stifts-Platz 11, 67346 Speyer
Giới tính: Nữ
104. Trương Xuân Anh, sinh ngày 23.12.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Fuchsweiherstr. 17, 67346 Speyer
Giới tính: Nam
105. Trương Hồng Anh, sinh ngày 08.02.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Fuchsweiherstr. 17, 67346 Speyer
Giới tính: Nữ
106. Lê Viết Thanh, sinh ngày 16.11.1990 tại Đức
Hiện trú tại: Markt Str. 163, 46045 Oberhausen
Giới tính: Nam
107. Phạm Đỗ Hoàng Đức Chung, sinh ngày 13.7.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Ernst-Thälmann Str. 3, 18069 Rostock
Giới tính: Nam
108. Phạm Đỗ Hoàng Đức Việt, sinh ngày 01.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Ernst-Thälmann Str. 3, 18069 Rostock
Giới tính: Nam
109. Hoàng Bá Việt Anh, sinh ngày 18.6.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr.13, 06800 Raguhn-Jeßnitz OT Jeßnitz
Giới tính: Nam
110. Trương Mộng Ngọc Tuyết, sinh ngày 26.5.1987 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: Alte Rheinstr. 22, 35683 Dillenburg
Giới tính: Nữ
111. Nguyễn Thụy Phi Yến, sinh ngày 04.12.1983 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Riesenfeldstr. 72, 80809 München
Giới tính: Nữ
112. Nguyễn Đình Huy, sinh ngày 04.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Köthenwaldstr. 32, 31275 Lehrte
Giới tính: Nam
113. Đỗ Balic Trung, sinh ngày 22.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Richard-Wagner Str.1, 86633 Neuburg a.d.Donau
Giới tính: Nam
114. Đỗ Balic David, sinh ngày 23.01.2001 tại Đức
Hiện trú tại: Richard-Wagner Str.1, 86633 Neuburg a.d.Donau
Giới tính: Nam
115. Đinh Việt Đức, sinh ngày 10.5.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Wolfskehlstr. 122, 64287 Darmstadt
Giới tính: Nam
116. Hoàng Minh Thái, sinh ngày 31.12.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Weser Str. 11, 63225 Langen
Giới tính: Nam
117. Hà Diệu Linh, sinh ngày 13.7.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Werinherstr. 101/3, 81541 München
Giới tính: Nữ
118. Vũ Thanh Thủy, sinh ngày 27.5.1970 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Pilgerhaus Str. 35, 86152 Augsburg
Giới tính: Nữ
119. Nguyễn Phi Hùng, sinh ngày 05.11.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Pilgerhaus Str. 35, 86152 Augsburg
Giới tính: Nam
120. Nguyễn Hà Minh Thành, sinh ngày 12.10.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Zeughaus Str. 8, 76726 Germersheim
Giới tính: Nam
121. Dương Thị Minh Thúy, sinh ngày 03.8.1982 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Ludwigstr.27, 04315 Leipzig
Giới tính: Nữ
122. Trịnh Minh Nhật, sinh ngày 23.9.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Salinen Str. 43, 55543 Bad Kreuznach
Giới tính: Nam
123. Phạm Diệu Minh, sinh ngày 10.10.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Kasseler Str. 3/0206, 99089 Erfurt
Giới tính: Nữ
124. Phạm Tâm Long, sinh ngày 18.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Kasseler Str. 3/0206, 99089 Erfurt
Giới tính: Nam
125. Đỗ Đình Đức Robert, sinh ngày 14.02.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Allerweg 4, 30827 Garbsen
Giới tính: Nam
126. Đỗ Mạnh Đình Kevin, sinh ngày 14.01.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Allerweg 4, 30827 Garbsen
Giới tính: Nam
127. Đỗ Đình Định Ingo, sinh ngày 25.3.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Allerweg 4, 30827 Garbsen
Giới tính: Nam
128. Trần Thanh Vân, sinh ngày 18.5.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Ebracher Str. 24, 83539 Pfaffing
Giới tính: Nữ
129. Lê Mai Trinh, sinh ngày 29.9.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Poststr. 40, 71229 Leonberg
Giới tính: Nữ
130. Vũ Hùng Khanh Erwin, sinh ngày 21.3.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Austr. 34, 96247 Michelau
Giới tính: Nam
131. Vũ Mỹ Huyền Jennifer, sinh ngày 13.11.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Austr. 34, 96247 Michelau
Giới tính: Nữ
132. Hà Thế Quang, sinh ngày 02.11.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Oststr. 36, 99086 Erfurt
Giới tính: Nam
133. Kim Thị Lan Hương, sinh ngày 17.12.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Georg-Schwarz Str. 164, 04179 Leipzig
Giới tính: Nữ
134. Võ Đức Trí, sinh ngày 16.8.1990 tại Đức
Hiện trú tại: Wildschwarnbrook 139, 22145 Hamburg
Giới tính: Nam
135. Nguyễn Thế Lộc, sinh ngày 14.8.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Dorfgraben 25, 74080 Heilbronn
Giới tính: Nam
136. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 05.4.1989 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Böttger Str. 22, 04328 Leipzig
Giới tính: Nữ
137. Đỗ Thị Thanh Trúc, sinh ngày 02.7.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Birken Str. 147, 40233 Düsseldorf
Giới tính: Nữ
138. Đinh Văn Sử, sinh ngày 24.10.1965 tại Nam Định
Hiện trú tại: Außerdorf 35, 76764 Rheinzabern
Giới tính: Nam
139. Phạm Đăng Hiếu, sinh ngày 02.8.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Blücher Str.24, 56073 Koblenz
Giới tính: Nam
140. Trần Kim Hà, sinh ngày 19.5.1977 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Cheruskerstr. 12, 33102 Paderborn
Giới tính: Nữ
141. Nguyễn Sơn Dương, sinh ngày 17.3.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Hudekamp 17, 23558 Lübeck
Giới tính: Nam
142. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 25.7.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Hudekamp 17, 23558 Lübeck
Giới tính: Nam
143. Lê Anh Thi, sinh ngày 15.02.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr.57, 64711 Erbach
Giới tính: Nữ
144. Lê Uyên, sinh ngày 08.7.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Hauptstr.57, 64711 Erbach
Giới tính: Nữ
145. Nguyễn Ngọc Anh Anja, sinh ngày 14.9.1999 tại Đức
Hiện trú tại: George-Schumann Str. 68, 04155 Leipzig
Giới tính: Nữ
146. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 21.7.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Mannheimer Str. 109, 68519 Viernheim
Giới tính: Nữ
147. Huỳnh Thị Minh Phương, sinh ngày 06.4.1990 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Hans-Sachs Str.10, 50931 Köln
Giới tính: Nữ
148. Huỳnh Ngọc Đan Phương, sinh ngày 05.01.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Sudeten Str. 53, 63069 Offenbach
Giới tính: Nữ
149. Nguyễn Petra, sinh ngày 17.4.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Gräfelfinger Str.128, 81375 München
Giới tính: Nữ
150. Trần Thanh Hiếu, sinh ngày 13.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Emser Str.19, 65582 Diez
Giới tính: Nam
151. Trần Stephan Thanh Thiện, sinh ngày 28.02.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Emser Str.19, 65582 Diez
Giới tính: Nam
152. Khúc Diễm Vy, sinh ngày 26.4.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Arends Str. 15, 90441 Nürnberg
Giới tính: Nữ
153. Đỗ Hoàng Hải, sinh ngày 20.9.1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Horster Str. 26, 45964 Gladbeck
Giới tính: Nam
154. Hoàng Trần Long, sinh ngày 13.12.1984 tại Đà Nẵng
Hiện trú tại: Walter-Stöcker Str. 2, 18069 Rostock
Giới tính: Nam
155. Trương Bảo Duyên, sinh ngày 04.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Schinkelweg 7, 38228 Salzgitter
Giới tính: Nữ
156. Nguyễn Phước Hải Nam, sinh ngày 24.02.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Im Speckertal 11, 31840 Hessich Oldendorf
Giới tính: Nam
157. Phạm Thiên Phú, sinh ngày 21.3.1979 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Aschaffenburger Str. 26, 63857 Waldaschaff
Giới tính: Nam
158. Trương Cẩm Vân, sinh ngày 31.3.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Gneisenaustr. 5, 56073 Koblenz
Giới tính: Nữ
159. Trương Minh Tiến, sinh ngày 07.10.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Gneisenaustr. 5, 56073 Koblenz
Giới tính: Nữ
160. Đoàn Đình Khôi, sinh ngày 09.11.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Böblinger Str. 156, 70199 Stuttgart
Giới tính: Nữ
161. Ngô Thị Lang Linh Lisa, sinh ngày 17.01.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Danziger Platz 24, 67059 Ludwigshafen
Giới tính: Nữ
162. Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 26.3.1987 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Wupper Str. 8, 42103 Wuppertal
Giới tính: Nữ
163. Ngô Đức Nhân, sinh ngày 27.11.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Johannes-R.-Becher Str. 4, 04279 Leipzig
Giới tính: Nam
164. Nguyễn Xuân Thảo Nhi, sinh ngày 15.8.1994 tại Đức
Hiện trú tại: Stauffenberg Str. 22, 73760 Ostfildern
Giới tính: Nữ
165. Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 24.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Stauffenberg Str. 22, 73760 Ostfildern
Giới tính: Nam
166. La Trung Thái, sinh ngày 06.12.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Leonberger Str. 29, 71297 Mönsheim
Giới tính: Nam
167. La Trung Kiên, sinh ngày 30.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại: Leonberger Str. 29, 71297 Mönsheim
Giới tính: Nam
168. Trần Đức DũngRoberto, sinh ngày 02.02.1998 tại Đức
Hiện trú tại: Magdeburger Allee 97, 99086 Erfurt
Giới tính: Nam
169. Thân Thị Thúy Liên, sinh ngày 01.9.1964 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Lange Str. 18, 49413 Dinklage
Giới tính: Nữ
170. Nguyễn Hoàng Kevin, sinh ngày 12.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Lange Str. 18, 49413 Dinklage
Giới tính: Nam
171. Nguyễn Ngọc Hân Jennifer, sinh ngày 08.02.2002 tại Đức
Hiện trú tại: Lange Str. 18, 49413 Dinklage
Giới tính: Nữ
172. Ngô Tú Phụng, sinh ngày 15.01.1995 tại Đức
Hiện trú tại: Burgeräcker 41, 71364 Winnenden
Giới tính: Nữ
173. Nguyễn Tố Anh, sinh ngày 21.4.1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 73054 Eislingen/Fils
Giới tính: Nữ
174. Bùi Hải Phong Dennis, sinh ngày 16.02.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 73054 Eislingen/Fils
Giới tính: Nam
175. Bùi Hải Đăng David, sinh ngày 15.4.2008 tại Đức
Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 73054 Eislingen/Fils
Giới tính: Nam
176. Bùi Mạnh Hải, sinh ngày 25.6.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Kirchstr. 14, 73054 Eislingen/Fils
Giới tính: Nam
177. Đỗ Thị Phỉ, sinh ngày 31.10.1961 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kamenzer Str.1 , 04347 Leipzig
Giới tính: Nữ
178. Ngô Anh Đức, sinh ngày 29.9.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Lange Str. 59, 27232 Sulingen
Giới tính: Nam
179. Ngô Hoàng Điệp, sinh ngày 12.12.1996 tại Đức
Hiện trú tại: Lange Str. 59, 27232 Sulingen
Giới tính: Nam
180. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 28.4.1969 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Am Eselsborn 20, 55268 Nieder-Olm
Giới tính: Nữ
181. Vũ Anh Đức, sinh ngày 17.01.1997 tại Đức
Hiện trú tại: Am Eselsborn 20, 55268 Nieder-Olm
Giới tính: Nam
182. Vũ Yến Nhi, sinh ngày 23.8.1999 tại Đức
Hiện trú tại: Am Eselsborn 20, 55268 Nieder-Olm
Giới tính: Nữ
183. Phạm Minh Tâm, sinh ngày 27.3.1991 tại Đức
Hiện trú tại: Rotwand Str. 21, 81539 München
Giới tính: Nữ
184. Đỗ Phương Anh, sinh ngày 18.12.1994 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Orleansstr. 65a, 81667 München
Giới tính: Nữ
185. Lương Khánh Minh, sinh ngày 11.10.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Breslauer Str. 2a, 84028 Landshut
Giới tính: Nam
186. Trần Mia, sinh ngày 05.6.2000 tại Đức
Hiện trú tại: Dietrich - Bonhöffer Str. 16, 70794 Filderstadt
Giới tính: Nữ
187. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 17.3.1993 tại Đức
Hiện trú tại: Tal str. 39, 67434 Neustadt
Giới tính: Nam
188. Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 18.4.1984 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Blumenstr. 3, 35745 Herborn
Giới tính: Nữ