ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 943/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN ĐIỀU LỆ TẠM THỜI VỀ “BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI” Ở THÀNHPHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ vào nghị định của Hội đồng Chánh phủ số 24-CP ngày 2-2-1976 quy định về nhiệmvụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố tronglĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ nghị định số 141-CP ngày26-9-1963 của Hội đồng Chánh phủ ban hành điều lệ quản lý khai thác và bảo vệcác công trình thủy nông;
Căn cứ quyết định số 786/BTL-KT ngày 26-11-1968 của Bộ Thủy lợi ban hành quy phạmquản lý, sử dụng và bảo vệ các cống đập quan trọng ở các hệ thống thủy nông;
Theo đề nghị của Sở Thủy lợi thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo quyết định này Bản Điều lệ tạm thời về bảo vệ các công trình thủy lợi ởthành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này cógiá trị thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các đồng chíChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thủy lợi, các ban, ngànhliên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban Nhân dâncác phường, xã thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

ĐIỀU LỆ TẠM THỜI

VỀVIỆC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 943/QĐ-UB ngày 7-6-1978 của Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minh)

Từ ngày giải phóng đến nay, Nhànước cùng nhân dân ta đã bỏ ra nhiều công của để xây dựng nhiều công trình thủylợi, diện tích được tưới tiêu mỗi ngày càng mở rộng thêm. Nhưng nhìn chung,công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình chưa làm tốt; cụ thể như hiệnnay tại các địa phương có công trình thủy lợi đã hoàn thành hoặc đang xây dựng,đã xảy ra một số hiện tượng như sau:

Trên mặt đê và lòng kênh, nhândân cho trâu bò đi lại quá nhiều nên đã phá vỡ và làm sạt lở phần lớn bờ kênh,có nơi nhân dân đã tự động phá bờ kênh để xe qua lại như các tuyến kênh tướicấp 1 thuộc hệ thống Tân Phú Trung, Tân Thới Nhì, Trung Mỹ Tây,… Tại một số đậpcát đã đắp xong, có người đã tự động lấy cát trên đập đem về nhà dùng, làm sạtlở và hư hỏng mặt đập. Một số người kéo lưới bắt cá ngay tại trước cửa cống làmsạt lở hai bên mạng cống hoặc có người phá đập để lấy cừ như ở khu kinh tế mớiLê Minh Xuân…

Để bổ khuyết những thiếu sóttrên và tiến hành việc bảo vệ các công trình thủy lợi được tốt; nay Ủy ban Nhândân thành phố quy định những điều lệ tạm thời về việc bảo vệ công trình thủylợi ở thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điều 1. NỘI DUNG BẢO VỆ CÔNGTRÌNH.

1. Về kênh :

- Cấm cho trâu, bò lội qua lòngkênh, không được xây bậc lên xuống lòng kênh nếu không được sự đồng ý của BanQuản lý thủy nông.

- Trên mặt bờ kênh nói chungkhông được thả trâu bò dẫm phá, không được trồng các loại cây không thích hợpvới điều kiện bảo vệ kênh mương, không được làm nhà, đóng cọc hay đặt chướngngại gì trở ngại đến việc lưu thông.

- Không được tự ý làm đập ngănnước, không được chặn đăng, đó, đơm cá hay ngâm tre, gỗ hoặc cất nhà sàn tronglòng kênh làm trở ngại dòng chảy.

- Không được cuốc, xén bờ kênh,xẻ rãnh và tự ý đặt cống chân rết, ống bọng trong bờ kênh chính và kênh nhánh.

- Cấm đổ đá, rác rưởi…làm bồităng lòng kênh.

- Cấm cho chảy vào kênh các loạinước có chất độc, hôi bẩn chưa được lọc và sát trùng.

2. Về đập, đê :

- Cấm lấy đất cát và nhổ cọc cừtrên các đê đập để sử dụng cho việc khác.

- Ở thượng lưu và hạ lưu cáchcác đập ngăn sông trong phạm vi 100m về mùa khô và 500m về mùa mưa, không đượcđậu thuyền bè, không được đánh cá. Trong phạm vi 100m ở hai đầu đập không đượcđào đất làm nhà, trồng cây, thả trâu bò, làm bến bốc hàng hóa và nơi dự trữ vậtliệu,…

3. Về cống :

- Cách các cống tiêu nước vàcống lấy nước trong phạm vi 100m không được đậu thuyền bè, không được làm bếnbốc vác, làm nhà, đào đất, trồng cây,…

- Không được tự tiện đóng hoặcmở cống tiêu, cống lấy nước, muốn đóng hay mở phải đề nghị Ban Quản lý thủynông giải quyết.

Ngoài ra, tại các công trình đầumối khác đã hoàn thành như trạm bơm nước…do các Ban Quản lý trông coi, vậnhành, tuyệt đối không được xâm phạm và sử dụng bừa bãi làm hư hỏng các máy móc,trang thiết bị. Tại các công trường thủy lợi đang xây dựng, toàn bộ vật tư đểtại địa điểm xây dựng như cát, đá, xi măng, sắt,… và các loại máy móc phục vụcho thi công như máy bơm nước, máy điện đều là tài sản của Nhà nước, tuyệt đốicấm không ai được xâm phạm hoặc lấy làm của riêng mà phải hỗ trợ cùng Ban Chỉhuy công trường giữ gìn, bảo vệ tài sản đó.

4. Cấm xê dịch hoặc làm hư hỏngcác thiết bị quản lý và bảo vệ công trình như mốc quan trắc, mốc phân giới,bảng niêm yết, hàng rào bảo vệ,…

Điều 2. KẾT HỢP GIAO THÔNG VÀTHỦY SẢN.

1. Việc kết hợp công trình thủylợi với giao thông thủy hay bộ, ngành giao thông cần có sự bàn bạc với ngànhthủy lợi, hai ngành cùng nhau quy định cụ thể quy cách sử dụng, tu sửa và cóphân công phụ trách rõ ràng để không trở ngại cho nhau.

Trường hợp đột xuất, nếu giaothông không cần dùng mặt đê, đoạn kênh hay cống để tạm thời làm đường vậnchuyển cho xe cộ hoặc thuyền bè đi lại trong một thời gian ngắn, thì phải báocho ngành thủy lợi biết để được sự nhất trí. Sau khi giải quyết yêu cầu xong,phải chịu trách nhiệm phục hồi lại điều kiện cũ.

2. Đối với ngành thủy sản, nếucông trình thủy lợi được kết hợp với thủy sản, thì ngành thủy sản phải có sựtrao đổi ý kiến với ngành thủy lợi trong việc sử dụng, bảo đảm không được gâytrở ngại cho việc tưới tiêu.

Điều 3. KHEN THƯỞNG VÀ KỶLUẬT.

- Quy định này cần được phổ biếnrộng rãi trong thành phố, các cấp cần có sự giáo dục trong toàn thể cán bộ vànhân dân.

- Những đơn vị hoặc cá nhân cóthành tích trong việc quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi sẽđược khen thưởng. Những hành động vi phạm các quy định này sau khi đã được giáodục mà không chịu sửa chữa, thì tùy trường hợp nặng, nhẹ sẽ bị xử phạt theo thểlệ hiện hành hoặc truy tố trước tòa án. Những hành động cố ý phá hoại côngtrình sẽ bị trừng trị theo pháp luật.

- Phòng Thủy lợi các huyện,Trưởng, Phó Ban Quản lý thủy nông các hệ thống công trình và cán bộ quản lýcông trình được ủy nhiệm lập biên bản và có ý kiến đề nghị mức xử lý để Ủy banNhân dân xã, huyện quyết định.