ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 95/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ VÀ TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2006/QĐ-UBND NGÀY19 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giảipháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giaothông; Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giảipháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ Quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ; Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản “Quy định về một số biện pháp cụ thể và tráchnhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngtrên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006của UBND tỉnh như sau:

1. Khoản1 điều 4 được sửa đổi như sau:

“1. Trong khuvực đô thị thành phố Pleiku:

a) Cấm các loạiô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên5 tấn lưu thông trên các đường Hùng Vương, Lê Lợi.

b) Từ 5 giờ đến23 giờ hàng ngày, cấm các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (baogồm trọng lượng xe và hàng) trên 5 tấn lưu thông trong khu vực đô thị; chỉ chophép lưu thông trên các tuyến đường vành đai gồm: Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ -Lê Thánh Tôn – Lê Đại Hành - Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt – Ngô Quyền –Tôn Đức Thắng.

c) Tất cả cácloại xe khách chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường Lê Duẩn – Lý Nam Đế -Nơ Trang Long - Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - Phạm Văn Đồng – Cách mạng ThángTám – Tôn Thất Tùng và các đường vành đai quy định tại điểm b, khoản 1 điều này.

d) Các loại ôtôthuộc đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản 1 điều này, nếu có nhu cầucần thiết vào khu vực đô thị thành phố Pleiku (ngoài các tuyến đường cho phép) phảiđược UBND thành phố Pleiku cấp phép theo quy định.”

2. Khoản2 điều 4 được sửa đổi như sau:

“2. Các quy địnhtại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các loại xe được quyền ưu tiên; xecứu hộ, cứu nạn giao thông; xe phục vụ lễ, hội; xe buýt chạy theo tuyến; xe đưađón công nhân, học sinh; xe hợp đồng đưa đón khách tham quan, du lịch; xe phụcvụ đám tang, đám cưới; xe chở diễn viên, vận động viên đi biểu diễn, thi đấu;xe vệ sinh, xe chuyên dùng cho hoạt động bảo trì công trình công cộng đang làmnhiệm vụ; xe chở tiền; xe chở thư, báo.”

3. Khoản1, điều 6 được sửa đổi như sau:

“1. Cấm để cácloại xe ở lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị (trừ một số đường, hè phố chophép và bãi đỗ xe theo quy định).

Tại những địađiểm không có biển báo cấm dừng xe, cấm đỗ xe, khi thật cần thiết có thể dừng xesát lề đường, hè phố bên phải theo chiều đi của mình, người điều khiển xe khôngđược rời khỏi vị trí điều khiển (trừ xe được quyền ưu tiên, xe chuyên dùng chohoạt động công ích, bảo trì công trình công cộng đang làm nhiệm vụ)”.

4. Điều9 được sửa đổi như sau:

Điều 9. Xửlý xe ô tô hết niên hạn sử dụng, môtô, xe gắn máy.

1. Xe ô tô hếtniên hạn sử dụng mà tham gia giao thông thì người có thẩm quyền ra quyết địnhtạm giữ phương tiện 30 ngày trước khi quyết định xử phạt tiền, tịch thu xe bánphế liệu, sung vào công quỹ; thu hồi biển số xe, giấy đăng ký xe, số đăng kiểmxe và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của người điều khiển theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Các tổ chức,cá nhân mua xe ô tô hết niên hạn sử dụng không được sử dụng để tiếp tục thamgia giao thông mà chỉ được tháo gỡ bộ phận chi tiết để tận dụng làm phụ tùngthay thế hoặc sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm.”

5. Điều10 được sửa đổi như sau:

Điều 10. Xửlý phương tiện vi phạm bị tạm giữ không rõ nguồn gốc hoặc không có người nhận.

1. Đối với phươngtiện cơ giới đường bộ bị tạm giữ mà không rõ chủ sở hữu, người quản lý hoặcngười sử dụng hợp pháp nhưng sau 3 lần (mỗi lần cách nhau 20 ngày) đã được thủtrưởng cơ quan ra quyết định tạm giữ thông báo trên các phương tiện thông tinđại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan mà không có người đến giảiquyết thì thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định tạm giữ phương tiện quyết địnhtịch thu theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lýphương tiện bị tạm giữ không rõ nguồn gốc hoặc không có người nhận sau khi bị tịchthu thực hiện theo quy định tại điều 33, 34 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002”.

6. Điều11 được sửa đổi như sau:

Điều 11. Xửlý đối với các loại xe tự sản xuất, lắp ráp có động cơ.

Nghiêm cấm cácloại xe tự sản xuất, lắp ráp có động cơ tham gia giao thông. Người điều khiểncác loại xe này ngoài việc bị xử phạt bằng tiền còn bị tịch thu xe xử lý bánphế liệu, sung vào công quỹ và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy địnhcủa pháp luật”.

7. Khoản1 điều 15 được sửa đổi như sau:

“1. Khi thi côngđường bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện thoại, các công trìnhngầm..., đơn vị chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức liênquan trong việc xây dựng và tổ chức thi công theo đúng kế hoạch, khắc phục tìnhtrạng thiếu đồng bộ. Khi thi công xong phải hoàn trả theo nguyên trạng.”

8. Khoản3 điều 15 được sửa đổi như sau:

“3. Cá nhân, đơnvị thực hiện thi công mà vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông thìbị xử phạt vi phạm hành chính; nếu để xảy ra tai nạn giao thông thì tùy mức độvi phạm còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự hoặc bị truycứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.”

9. Khoản1 điều 16 được sửa đổi như sau:

“1. Chỉ đạo UBNDcấp xã và các cơ quan, ban, ngành thuộc phạm vi quản lý thực hiện và tổ chứcthực hiện các biện pháp để thiết lập và duy trì trật tự an toàn giao thông; coiđây là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.”

10. Bổ sungkhoản 8 điều 21 như sau:

“8. Sở Công nghiệpchủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đình chỉ hoạtđộng của các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ và đường thủy nội địa trái phép, nếu cơ sở nào cố tình vi phạm thìtịch thu trang thiết bị trực tiếp sản xuất của cơ sở đó.”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ký.

Trong khoảng thờigian trước khi Quyết định này có hiệu lực, yêu cầu Thường trực Ban An toàn giaothông tỉnh, Công an tỉnh, UBND Thành phố Pleiku phối hợp với các cơ quan, tổchức liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân biết, chuẩn bị cácđiều kiện thực hiện.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Côngan tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng