Năm 2008, tôi được tuyển dụng vào công chức, mã ngạch 01a.003. Cũng trong năm này, đồng chí Kế toán phòng được bổ nhiệm ngạch viên chức kế toán, mã ngạch 06.032 ( trước đó, UBND huyện không cho đi vì đợt thi này chỉ dành cho kế toán khối trường, còn phòng là đơn vị hành chính. Do đó, đồng chí xin phòng cho đi thi theo diện thí sinh tự do).

Để tạo điều kiện cho dồng chí viên chức vào biên chế, năm 2009 UBND huyện giao cho phòng 1 biên chế sự nghiệp. Tuy nhiên, trong quyết định giao chỉ tiêu kinh tế của huyện, lại xếp tôi qua hưởng lương từ biên chế sự nghiệp vì tôi là công chức quản lý chuyên ngành; còn đồng chí viên chức thì qua hưởng lương từ biên chế hành chính.
Như vậy, xin hỏi Luật sự việc sắp xếp này có đúng với qui định hay không?

Mong sớm nhận được phản hồi từ phía Luật sự?

Người gửi:  C.V Thái

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế của huyện đúng hay sai?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi, phần câu hỏi của bạn không nêu không rõ về việc thi nâng ngạch, cơ quan làm việc và vị trí hiện tại nên chúng tôi chỉ xin đưa ra ý kiến tham khảo về vấn đề của bạn như sau :

Thứ nhất, về chế độ hưởng  đối tượng công chức thì căn  cứ vào khoản 2 điều 4 Luật cán bộ công chức nhà nước 2008 có đoạn nêu "Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện [...] trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước", tuy nhiên đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu bạn là công chức quản lý của phòng nông nghiệp huyện thì sẽ được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, còn trong trường hợp bạn đang làm quản lý cho đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đó.

>> Xem thêm:  Chế độ thủ trưởng là gì ? Trách nhiệm cá nhân của chế độ thủ trưởng

Thứ hai đối với chế độ hưởng lương của viên chức thì theo điều 2 luật viên chức 2010 quy định "Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật". Như vậy nếu đồng chí Kế toán đang là viên chức ( làm trong đơn vị sự nghiệp công lập) thì sẽ hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đó, còn nếu đồng chí kế toán hiện đã được nâng ngạch công chức theo hình thức thi tuyển thì sẽ hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh KHuê  

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?