THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Căn cứ Quyết định số 877/2004/QĐ /CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịchnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước khung vềkiểm soát thuốc lá;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ vềchính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá, giai đoạn 2000-2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchthực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan, Trưởng ban và các thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình phòng, chốngtác hại thuốc lá quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ)

Để giảm tỷ lệ mắc và chết do cácbệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới đã khởixướng xây dựng Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (dưới đây gọi tắt là Công ướcKhung). Nội dung của Công ước Khung có liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: sảnxuất, buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm2009, đã có 168 quốc gia ký Công ước, trong đó 166 quốc gia đã phê chuẩn Côngước Khung. Việt Nam là nước thứ 47 phê chuẩn Công ước Khung và Công ước Khungcó hiệu lực tại nước ta từ ngày 17 tháng 3 năm 2005.

Trong Bản Kế hoạch này, cụm từ“các sản phẩm thuốc lá” là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phầnnguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lásợi dùng để hút tẩu hoặc các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi và mút.

Bản kế hoạch này đưa ra các nội dung,thời gian và phân công trách nhiệm các cơ quan có liên quan trong việc nội luậthóa các quy định của Công ước Khung, thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi củaViệt Nam với tư cách là thành viên Công ước Khung.

I. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Các biện pháp giảm nhu cầu sửdụng các sản phẩm thuốc lá

a) Về giá và thuế đối với sảnphẩm thuốc lá:

- Từ nay đến năm 2010, xây dựng lộtrình về thuế các sản phẩm thuốc lá theo hướng: tăng thuế và giá của các sản phẩmthuốc lá; áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu; áp dụngcác biện pháp về quy định giá tối thiểu các sản phẩm thuốc lá; các biện pháp đểhạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàngmiễn thuế.

b) Phòng tránh tiếp xúc với khóithuốc lá:

- Nghiêm cấm hút thuốc lá từ 01 tháng01 năm 2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhàhát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguycơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại nơi cấm hútthuốc lá phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá”;

- Tại các nơi công cộng trong nhà(nhà thi đấu thể thao, sân vận động có mái che, trung tâm triển lãm, phòng đợicủa nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng) và khu vui chơi, giải trí trong nhà, cácnhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũ trường chỉ được phép hút thuốc tạikhu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; những nơi dành riêng cho người hútthuốc lá cần có thông khí riêng biệt.

- Từng bước hoàn thiện các quy địnhcấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơicông cộng trong nhà vào năm 2010.

- Thực thi nghiêm chế tài xử phạtvi phạm đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng theo quy định của Chính phủvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

c) Quy định về công bố các thôngtin về sản phẩm thuốc lá:

Các nhà sản xuất và nhập khẩu cácsản phẩm thuốc lá phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền thông tin về hàm lượngtar (hắc ín), ni-cô-tin có trong các sản phẩm thuốc lá và khói thuốc lá và côngbố các thông tin về thành phần tar (hắc ín) và ni-cô-tin theo quy định của Bộ Ytế.

d) Quy định việc dán tem, đóng góivà ghi nhãn mác của các sản phẩm thuốc lá:

- Các sản phẩm thuốc lá lưu thông,kinh doanh trên thị trường trong nước phải dán tem, đóng gói, ghi nhãn bao bìsản phẩm và in nội dung cảnh báo về tác hại của việc sử dụng thuốc lá theo quyđịnh của pháp luật và phù hợp với quy định của Công ước Khung. Thực hiện incảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe.

đ) Các biện pháp thông tin, giáodục, truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá.

- Tăng cường các chương trình giáodục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụngcác sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống khôngthuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngănngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá;

- Thực hiện các chương trình đàotạo, nâng cao nhận thức về phòng chống tại hại thuốc lá cho đối tượng là cán bộy tế, cán bộ các ban ngành, đoàn thể; nhân viên cộng đồng; nhân viên làm công tácxã hội; những người làm công tác truyền thông, các giáo viên, các nhà hoạch địnhchính sách, các nhà quản lý và những đối tượng có liên quan khác.

e) Các biện pháp về quảng cáo, khuyếnmãi và tài trợ thuốc lá:

- Thực hiện nghiêm các quy định phápluật về cấm toàn diện quảng cáo và khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá dưới mọihình thức;

- Thực hiện nghiêm quy định cấm mọihình thức tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanhcác sản phẩm thuốc lá cho các hoạt động hoặc các tổ chức, cá nhân với mục đíchquảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc tên tuổi hình ảnh các công ty thuốc lá;

- Phối hợp với các nước là thànhviên của Công ước Khung dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng vàký kết Nghị định thư về cấm toàn diện việc quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ cácsản phẩm thuốc lá xuyên biên giới.

g) Các biện pháp về hỗ trợ cai nghiệnthuốc lá:

- Tiếp tục xây dựng và thực hiệnhiệu quả các chương trình cai nghiện thuốc lá. Đa dạng hóa các hình thức tư vấncai nghiện thuốc lá;

- Hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốclá phải được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch và chiến lược về y tếvà giáo dục quốc gia với sự tham gia của các cán bộ y tế, cán bộ giáo dục vàcán bộ tại cộng đồng.

- Cho phép sản xuất, nhập và sử dụngcác thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá với chính sách thuế ưu đãi theo quy địnhhiện hành của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng cácphương pháp cai nghiện phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam.

- Tạo nguồn kinh phí để phát triểncác dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá từ ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợquốc tế và đóng góp của người dân dưới hình thức viện phí và bảo hiểm y tế.

2. Các biện pháp giảm cung cấp cácsản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước:

a) Các biện pháp kiểm soát buôn báncác sản phẩm thuốc lá:

- Có kế hoạch thực hiện từng bướcđể đến năm 2010 thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách Quốc gia phòng chống táchại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010 trong khâu lưu thông thuốc lá; kiểm soátchặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ; cấm bán các bao thuốclá được đóng gói dưới 20 điếu.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy địnhcấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, tại trường học, bệnhviện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy địnhcấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Đến năm 2010, hoàn thành việc cấpgiấy phép cho các tổ chức, cá nhân buôn bán các sản phẩm thuốc lá, nhằm ngănchặn việc buôn bán bất hợp pháp;

- Đến năm 2010, hoàn thành việc xâydựng quy hoạch lại mạng lưới bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trong toànquốc, trước mắt tại các thành phố lớn;

- Sau năm 2010 việc bán lẻ thuốclá chỉ được thực hiện tại các địa điểm theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện biện pháp quảnlý chặt chẽ việc nhập khẩu thuốc lá, xây dựng quy chế quản lý nhập khẩu và kinhdoanh thuốc lá. Nhập khẩu theo hướng thương mại nhà nước kết hợp với quản lýchuyên ngành. Quy định đầu mối nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng và nhãn mác thuốclá nhập khẩu; quản lý lưu thông trong nước đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu.Đối với thuốc lá điếu nhập khẩu phải dán tem nhập khẩu riêng để phân biệt thuốclá nhập khẩu với thuốc lá sản xuất trong nước.

- Tăng cường các biện pháp chốngthuốc lá giả các loại, thuốc lá ngoại nhập lậu. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêmcác hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác vàkinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

- Thực hiện nghiêm quy định tiêuhủy (không cho tái xuất khẩu) các sản phẩm thuốc lá và phương tiện sản xuất thuốclá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá nhập lậu và các sản phẩm thuốc lá bấthợp pháp khi bị tịch thu.

b) Các biện pháp ngăn ngừa trẻ vịthành niên bán thuốc lá và bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bánthuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc láphải có bản cam kết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá chongười dưới 18 tuổi. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quyđịnh tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bánthuốc lá bằng máy bán tự động, bán qua mạng Internet và bán qua điện thoại.

c) Các biện pháp hỗ trợ phát triểnkinh tế, chuyển đổi hoạt động sản xuất cho người lao động trong ngành sản xuấtvà kinh doanh các sản phẩm thuốc lá.

Từng bước tiến hành nghiên cứu vàxây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho ngườitrồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá.

3. Bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môitrường và bảo vệ sức khỏe của những người liên quan đến lĩnh vực trồng và sảnxuất thuốc lá. Di dời các nhà máy sản xuất thuốc lá ra xa khu vực dân cư theoquy hoạch của Nhà nước.

4. Hợp tác khoa học, kỹ thuật vàthông tin

a) Nghiên cứu, giám sát và trao đổithông tin

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, đánhgiá khoa học tiến tới thiết lập hệ thống giám sát có hiệu quả để xác định cácchỉ số tiêu thụ, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng, hậu quảcủa việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc lá.

- Thực hiện các chương trình đánhgiá độc lập hoặc lồng ghép các chương trình giám sát các sản phẩm thuốc lá vàođiều tra mức sống dân cư, các chương trình giám sát sức khỏe quốc gia hoặc cácchương trình đánh giá khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốclá.

b) Báo cáo và trao đổi thông tin

Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêucầu của Hội nghị các Bên về việc thực hiện Công ước Khung.

c) Hợp tác quốc tế

Hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giớivà các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, luật pháp vàchuyên môn để tăng cường năng lực nhằm thực hiện Công ước Khung.

5. Nguồn tài chính cho hoạt độngkiểm soát thuốc lá.

a) Nguồn tài chính dành cho hoạtđộng kiểm soát thuốc lá để thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá được huyđộng từ những nguồn sau:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cánhân trong và ngoài nước.

- Nguồn xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá.

b) Thành lập Quỹ phòng chống táchại thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

II. KẾ HOẠCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG

1. Hoàn thiện và xây dựng các vănbản quy phạm pháp luật nhằm làm giảm nhu cầu về sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

a) Thuế và giá các sản phẩm thuốclá:

- Xây dựng lộ trình tăng thuế phùhợp nhằm tăng giá các sản phẩm thuốc lá.

- Xây dựng và áp dụng mức thuế caođối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu.

- Xem xét, sửa đổi quy định về việchạn chế bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế để hạn chế và kiểmsoát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

b) Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnhviệc thực hiện các quy định để hạn chế tối đa việc phơi nhiễm khói thuốc lá tạinơi công cộng, nơi làm việc.

c) Quy định công bố các thông tinvề sản phẩm thuốc lá:

Xây dựng và ban hành quy định vềviệc các nhà sản xuất và nhập khẩu phải công bố các thông tin về hàm lượng và cácchất có trong khói của các sản phẩm thuốc lá.

d) Quy định về đóng gói và gắn nhãnmác của các sản phẩm thuốc lá:

Các nhà sản xuất và kinh doanh thuốclá không được sử dụng các hình thức hoặc từ ngữ để tạo cho người tiêu dùng cóấn tượng hoặc hiểu sai về tính chất, tác động của các sản phẩm thuốc lá đối vớisức khỏe; hoặc làm cho người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm thuốc lá này ít nhấtcó ảnh hưởng tới sức khỏe hơn các loại sản phẩm thuốc lá khác. Các hình thứchoặc từ ngữ này là việc in các cụm từ như: “low tar” (ít hắc ín), “light” (nhẹ),“ultra-light” (siêu nhẹ), “mild” (dịu êm)… bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc cácngôn ngữ khác trên bao bì các sản phẩm thuốc lá.

đ) Quảng cáo, khuyến mại và tài trợthuốc lá:

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bảnhướng dẫn về việc cấm toàn diện hoạt động quảng cáo, khuyến mại và tài trợ dướimọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp của các công ty sản xuất và kinh doanhcác sản phẩm thuốc lá với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và tên tuổi,hình ảnh các công ty kinh doanh thuốc lá.

- Tham gia cùng các Bên trong Côngước Khung soạn thảo Nghị định thư nhằm cấm toàn diện việc quảng cáo, khuyến mãivà tài trợ thuốc lá xuyên biên giới.

2. Xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật nhằm từng bước giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá.

Ngăn chặn các hoạt động buôn bánbất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá:

- Tham gia cùng các Bên của Côngước Khung xây dựng và ký Nghị định thư về chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá.

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới bánbuôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trong toàn quốc, trước mắt tại các thànhphố lớn.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH,ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC TỔ CHỨCTHỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

1. Bộ Y tế:

a) Là cơ quan thường trực của Chươngtrình phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo,điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành PCTHTL trên phạm vicả nước. Văn phòng Chương trình PCTHTL thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm giúp BanChủ nhiệm Chương trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Công ướcKhung; hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công ướcKhung về kiểm soát thuốc lá.

b) Chủ trì trong việc nghiên cứuphương pháp cai nghiện thuốc lá và tổ chức thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáodục và Đào tạo biên soạn tài liệu PCTHTL đưa vào chương trình giảng dạy trongtrường học và các trường đào tạo Y dược.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quanhữu quan trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnhvực PCTHTL.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ liênquan xây dựng quy định về các khu vực không được phép hút thuốc, các quy địnhvề nội dung, hình thức, thông tin cảnh báo tác hại của các sản phẩm thuốc látới sức khoẻ, thành phần nồng độ các chất có trong các sản phẩm thuốc lá.

đ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Hội nghị các Bên về việcthực hiện Công ước Khung.

e) Phối hợp với Bộ Công thương, phốihợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề chất lượng các sản phẩm thuốc lá, quản lý chặt chẽ quy chuẩn kỹ thuật vềchất lượng thuốc lá.

g) Phối hợp với Bộ Tài chính đánhgiá tác động của thuế thuốc lá đến tiêu dùng các sản phẩm thuốc lá và đến nguồnthu của Chính phủ.

h) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếngnói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan liên quan tích cựctổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nộidung của Công ước Khung; tuyên truyền về lộ trình thực hiện Công ước Khung; vậnđộng mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quyđịnh của Công ước Khung.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo thống nhất công tác giáodục và truyền thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Công ước Khung, táchại của các sản phẩm thuốc lá và các chủ trương, biện pháp PCTHTL trên các loạihình văn hóa nghệ thuật và điện ảnh.

b) Tuyên truyền xây dựng nếp sốngvăn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Xây dựng các địa điểmdu lịch không khói thuốc. Có kế hoạch lồng ghép các thông tin, truyền thônggiáo dục PCTHTL với các chương trình kinh tế xã hội khác.

c) Phối hợp với Bộ, ngành liên quanhoàn thiện các văn bản hướng dẫn việc cấm toàn diện các hình thức quảng cáothuốc lá, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩmthuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo các sản phẩm thuốclá.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về PCTHTL đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việcđưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trêncác phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp vớiBộ Y tế và các Bộ ngành có liên quan bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằmtuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Công ước Khung; tuyêntruyền về lộ trình thực hiện Công ước Khung; vận động mọi người dân trong cộngđồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định của Công ước Khung.

5. Bộ Công thương:

a) Chỉ đạo hoạt động của ngành côngnghiệp sản xuất thuốc lá từ khâu quy hoạch, đầu tư trồng cây thuốc lá, chế biếnnguyên liệu, sản xuất, kinh doanh bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động,nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc lá nhằm giảm thiểu độc hại cho người tiêudùng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc sắp xếp các doanhnghiệp sản xuất thuốc lá điếu trên phạm vi cả nước theo hướng tập trung đầumối. Thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành trong nhập khẩu, sử dụng thiết bịsản xuất thuốc lá, thuốc lá nguyên liệu và giấy cuốn điếu thuốc lá.

b) Từng bước tiến hành các nghiêncứu và xây dựng các đề án thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá,công nhân sản xuất thuốc lá khi tổ chức sắp xếp lại ngành.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quanhữu quan trong việc đầu tư ngành công nghiệp thuốc lá.

d) Chỉ đạo công tác quản lý xuấtkhẩu, nhập khẩu, lưu thông thuốc lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợcủa các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữuquan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm như: buôn lậu thuốclá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quyđịnh và kinh doanh thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

đ) Phối hợp với các cơ quan chứcnăng quản lý nhập khẩu thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá.

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ cácsản phẩm thuốc lá.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng,chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên và cán bộ công chức ngànhgiáo dục. Xây dựng trường học không khói thuốc lá.

b) Đưa nội dung phòng, chống táchại của thuốc lá trong chương trình giảng dạy của các nhà trường từ mầm non đếnđại học.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn: nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồngthay thế một phần cây thuốc lá tại những vùng trồng cây thuốc lá, để bảo đảmcuộc sống cho nhân dân những vùng còn khó khăn.

8. Bộ Công an: tăng cường hoạt độngPCTHTL trong ngành công an; ban hành quy định cán bộ công an không hút thuốckhi làm nhiệm vụ; phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan có liên quan đẩymạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quyđịnh về PCTHTL.

9. Bộ Quốc phòng: tăng cườnghoạt động PCTHTL trong các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; ban hành quy địnhcấm cán bộ của ngành hút thuốc trong khi làm nhiệm vụ; phối hợp với Bộ, ngànhchức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

10. Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn thực hiện chínhsách thuế đối với thuốc lá theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vàNghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tếvà các Bộ, ngành liên quan xây dựng lộ trình tăng thuế phù hợp đối với các sản phẩmthuốc lá; nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ PCTHTL và nâng cao sức khỏe cộngđồng.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tếđánh giá tác động của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với tiêu dùng thuốclá và nguồn thu của Nhà nước.

d) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chínhsách thuế và giá phù hợp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

đ) Bảo đảm bố trí kinh phí từ ngânsách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theoLuật Ngân sách hiện hành dành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quanhữu quan kiểm tra việc thực hiện dán tem trên các sản phẩm thuốc lá.

11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Bộ Tài chính bảođảm ngân sách cho Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia triển khaithực hiện Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá.

b) Phối hợp với các Bộ ngành liênquan thực hiện quản lý đầu tư ngành công nghiệp thuốc lá theo đúng quy định củaNghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sáchquốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010.

c) Quản lý chặt chẽ các đơn vị liêndoanh thực hiện đúng các quy định Nhà nước về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiệncác nhiệm vụ PCTHTL ở địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách vàgiám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích cho công tác phòng chống táchại thuốc lá.

13. Các tổ chức chính trị xã hội,đoàn thể quần chúng:

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liênhiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binhViệt Nam vận động các thành viên trong tổ chức của mình tham gia tích cực vàocuộc vận động PCTHTL; thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi côngcộng theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng và ban hành văn bản hướngdẫn về PCTHTL trong tổ chức mình.

c) Phối hợp với Bộ Y tế biên soạntài liệu PCTHTL phù hợp với từng đối tượng.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cáccấp vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dâncư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình …

14. Các tổ chức phi chính phủ: huyđộng các nguồn lực và tích cực phối hợp với các cơ quan chính phủ, tham gia thựchiện các nội dung của Công ước Khung.

IV. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, QUẢNLÝ, TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

1. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phốihợp với các Bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức triển khai việcthực hiện Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá.

2. Hàng năm, các Bộ, ngành, đoànthể Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt độngPCTHTL của Bộ, ngành và địa phương; bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sáchnhà nước được giao hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiệnkế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động với Chủ nhiệm chương trình PCTHTL.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởngkịp thời đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt các hoạt độngPCTHTL; đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện không đúng các quy định vềPCTHTL tùy theo mức độ vi phạm có các hình thức xử phạt theo quy định hiệnhành.