QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Quyđịnh các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam

có xeCảnh sát giao thông dẫn đường

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đườngbộ và trật tự an toàn giao thông đô thị; Nghị định số 75/1998/NĐCP ngày 26tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số36/CP ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng BộCông an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sátgiao thông dẫn đường quy định như sau:

1. Đối với các đồng chí lãnhđạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn trong nước:

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trungương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chínhphủ đi thăm, làm việc, dự lễ kỷ niệm, hội nghị trong nước và quốc tế tổ chứctại các địa phương;

y viênBộ Chính trị, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủtịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ đi thăm, làm việc, dựlễ kỷ niệm, hội nghị trong nước và quốc tế tổ chức tại các địa phương;

Đoàn đại biểu Đảng trong thờigian dự Đại hội Đảng toàn quốc;

Đoàn đại biểu Quốc hội trongthời gian dự các kỳ họp Quốc hội;

Đoàn xe tham gia diễu hành phụcvụ các ngày lễ lớn của Nhà nước hoặc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức;

Đoàn xe tang lễ do Nhà nước tổchức.

2. Đối với các đoàn khách nướcngoài là khách mời của Đảng và Nhà nước:

Nguyên thủ Quốc gia;

Người đứng đầu Chính phủ;

Chủ tịch Quốc hội;

Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng hoặcngười đứng đầu các Đảng có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam;

Phó Nguyên thủ Quốc gia, PhóThủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và tương đương;

Tổng Thư ký Liên hợp quốc, PhóTổng thư ký Liên hợp quốc;

Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng,Nguyên thủ Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ;

Người đứng đầu các Tổ chức Quốctế;

Bộ trưởng và tương đương;

Các thành viên chủ chốt củaHoàng gia (Vua, Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa);

Đại sứ đặc mệnh toàn quyềntrình Quốc thư;

Đoàn đại biểu ngoại giao các nướctham dự các hoạt động chính thức do Nhà nước tổ chức;

Đoàn khách dự các hội nghị Quốctế do Nhà nước tổ chức.

3. Ngoài các đối tượng quy địnhtại khoản 1, 2 của Điều này, những trường hợp khác cần có xe Cảnh sát giaothông dẫn đường thì các cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Côngan xem xét, quyết định.

Điều 2. Việc tổ chức thực hiện công tác dẫn đường của Cảnh sát giao thông phảibảo đảm nguyên tắc:

Thực hiện đúng nghi thức Nhà nước,nghi lễ ngoại giao, phù hợp với thông lệ, tập quán Quốc tế;

Bảo đảm tiết kiệm, tránh hìnhthức phô trương, lãng phí;

Bảo đảm an toàn tuyệt đối chocác đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn trong nước và khách nước ngoàiđến Việt Nam đi lại thông suốt đáp ứng yêu cầu;

Xe Cảnh sát giao thông dẫn đườnglà xe ưu tiên, mọi người và các phương tiện tham gia giao thông phải nhường đườngtheo quy định của pháp luật;

Các cơ quan, tổ chức và y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,khi có yêu cầu xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, phải thông báo kịp thời và cókế hoạch phối hợp để lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động có phương án thựchiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an.

Điều 3. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể Quyết định này thực hiện thống nhất trong cảnước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.