quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH SỐ 213/2004/QĐ-TTG
NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanhnghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủtịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ý kiến của Bộ Côngnghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Điện lực Hải Dương -doanh nghiệp trực thuộc Công ty Điện lực 1 là doanh nghiệp thành viên hạch toánđộc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạnmột thành viên Điện lực Hải Dương.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực HảiDương (gọi tắt là Công ty Điện lực Hải Dương) có con dấu riêng, được mở tàikhoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt độngtheo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viênĐiện lực Hải Dương.

- Tên viết tắt tiếng Việt: CTĐHD.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: HAI DUONG POWERCOMPANY LTD.

- Tên viết tắt tiếng Anh: HDPCO LTD.

- Vốn điều lệ: 112 tỷ đồng Việt Nam.

- Trụ sở chính: số 33 đại lộ Hồ Chí Minh - thành phố HảiDương - tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Côngty:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng.

- Hoạt động kinh doanh đến cấp điện áp 110kV:

+ Xây dựng, cải tạo lưới điện,

+ Sửa chữa, đại tu thiết bị điện,

+ Tư vấn đầu tư xây dựng công trình lưới điện bao gồm: lậpvà quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, giám sát thi công xâylắp,

+ Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lưới điện,

+ Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện,

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện.

- Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng.

- Kinh doanh thiết bị viễn thông.

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình viễn thông, xây lắp côngtrình viễn thông.

- Kinh doanh các ngành nghề khác căn cứ vào năng lực củaCông ty, nhu cầu của thị trường và được pháp luật cho phép.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

Mô hình tổ chức: mô hình Chủ tịch công ty, giám đốc và bộmáy giúp việc; Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt nam quyết địnhphương án cụ thể.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trongĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyềnlà đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, địa chỉ 18Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có tráchnhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Luật Doanhnghiệp Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Điện lực Hải Dương có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quảvốn, tài sản do Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao để thựchiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền nghĩa vụ củaĐiện lực Hải Dương.

Điều 6. Chủ tịch Công ty Trách nhiệmhữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổchức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lựcViệt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốcCông ty Điện lực 1, Giám đốc Điện lực Hải Dương và Chủ tịch Công ty Trách nhiệmhữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.