THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng7 năm 2009) về Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biến Việt Nam đến năm 2020 vàđịnh hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướngđến 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm vàmục tiêu phát triển

a) Quan điểm pháttriển

- Tận dụng tối đa lợi thế về vị tríđịa lý và điều kiện tự nhiên để phát triển toàn diện hệ thống cảng biển, độtphá đi thẳng vào hiện đại, nhanh chóng hội nhập với các nước tiên tiến trongkhu vực về lĩnh vực cảng biển nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lượcbiển Việt Nam đến năm 2020, từng bước đưa kinh tế hàng hải trở thành mũi nhọnhàng đầu trong 5 lĩnh vực kinh tế biển, đồng thời góp phần củng cố an ninh,quốc phòng của đất nước;

- Phát triển hợp lý giữa các cảngtổng hợp quốc gia, cảng chuyên dùng, cảng địa phương, đảm bảo tính thống nhấttrong toàn hệ thống. Chú trọng phát triển các cảng nước sâu ở cả ba miền Bắc,Trung, Nam tạo những cửa mở lớn vươn ra biển xa có sức hấp dẫn ảnh hưởng tớiđịa bàn các nước lân cận trong khu vực; từng bước củng cố, nâng cấp mở rộng cáccảng khác; coi trọng công tác duy tu bảo trì để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệuquả;

- Phát triển đồng bộ giữa cảng biểnvới mạng cơ sở hạ tầng sau cảng, giữa kết cấu hạ tầng cảng biển với hạ tầngcông cộng kết nối với cảng biển. Đặc biệt chú trọng đảm bảo sự kết nối liênhoàn giữa cảng biển với mạng giao thông quốc gia và đầu mối logistic ở khu vực.

- Phát triển hướng mạnh ra biển đểtiếp cận nhanh chóng với biển xa, giảm thiểu khó khăn trở ngại về luồng tàu vàocảng; kết hợp tạo động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp – đô thị venbiển;

- Huy động mọi nguồn lực trong vàngoài nước để phát triển cảng biển. Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư phát triểnkết cấu hạ tầng cảng biển, không chỉ đối với cầu bến cảng mà còn cả hạ tầngcông cộng kết nối với cảng biển (luồng tàu, đê ngăn sóng, chắn cát, hệ thốngđường giao thông, hệ thống điện nước nối cảng …);

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triểncảng biển với quản lý bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững; gắnliền với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng.

b) Mục tiêu, địnhhướng phát triển:

- Mục tiêu chung:

Phát triển hệ thống cảng biển theomột quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước nhằm đáp ứng yêu cầucông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để nhanhchóng đưa nước ta hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển vớicác nước trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vị trí và ưu thế về kinh tếbiển của đất nước; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.Hình thành những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm động lựcphát triển các khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển.

- Các mục tiêu cụ thể:

+ Bảo đảm thông qua toàn bộ lượnghàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng miền trong nước bằng đường biểnđáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự kiến lượng hàngthông qua toàn bộ hệ thống cảng biển tại các thời điểm trong quy hoạch như sau:

* 500 ÷ 600 triệu T/năm vào năm2015;

* 900 ÷ 1.100 triệu T/năm vào năm2020;

* 1.600 ÷ 2.100 triệu T/năm vào năm2030;

+ Tập trung xây dựng một số cảngnước sâu cho tàu trọng tải lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt là cảng trungchuyển quốc tế Vân Phong – Khánh Hòa để tiếp nhận được tàu container sức chở 9.000÷ 15.000 TEU hoặc lớn hơn, tàu chở dầu 30 ÷ 40 vạn DWT; cảng cửa ngõ quốc tếtại Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp nhận được tàu trọng tải 8 ÷ 10 vạnDWT, tàu container sức chở 4.000 ÷ 8.000 TEU và vùng kinh tế trọng điểm kháckhi có điều kiện; cảng chuyên dùng cho các liên hợp lọc hóa dầu, luyện kim,trung tâm nhiệt điện chạy than (tiếp nhận được tàu trọng tải 10 ÷ 30 vạn DWThoặc lớn hơn). Chú trọng cải tạo nâng cấp các cảng đầu mối khu vực hiện có; xâydựng có trọng điểm một số cảng địa phương theo chức năng, quy mô phù hợp vớiyêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động vốn;

+ Phát triển bến cảng tại các huyệnđảo với quy mô phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội để vận tải hànghóa, hành khách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng;

+ Nâng cấp, phát triển có chiều sâutrang thiết bị, dây chuyền công nghệ bốc xếp và quản lý để nhanh chóng khắcphục tình trạng lạc hậu về trình độ kỹ thuật – công nghệ, yếu kém về chất lượngphục vụ, tăng khả năng cạnh tranh trong hội nhập quốc tế về cảng biển;

+ Nghiên cứu kết hợp chính trị vớicải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng để đảm bảo tàu trọng tải lớn ra vào thuậnlợi an toàn, đồng bộ với quy mô cầu bến và phù hợp với chức năng vai trò củacảng.

2. Nội dung quyhoạch

a) Theo vùnglãnh thổ: hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng phát triểnđến năm 2030 gồm 6 nhóm:

Nhóm 1: Nhóm cảng biển phía Bắc từQuảng Ninh đến Ninh Bình;

Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộtừ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh;

Nhóm 3: Nhóm cảng biển Trung TrungBộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi;

Nhóm 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộtừ Bình Định đến Bình Thuận;

Nhóm 5: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ(bao gồm cả Côn Đảo và trên sông Soài Rạp thuộc Long An, Tiền Giang);

Nhóm 6: Nhóm cảng biển đồng bằngsông Cửu Long (bao gồm cả Phú Quốc và các đảo Tây Nam).

b) Theo quy mô,chức năng nhiệm vụ: hệ thống cảng biển Việt Nam có các loại cảng:

- Cảng tổng hợp quốc gia: là cáccảng chính trong hệ thống cảng biển Việt Nam, bao gồm:

+ Cảng trung chuyển quốc tế: VânPhong – Khánh Hòa;

+ Cảng cửa ngõ quốc tế: Hải Phòng,Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Cảng đầu mối khu vực: Hòn Gai –Quảng Ninh, Nghi Sơn – Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Dương, Vũng Áng – Hà Tĩnh, DungQuất – Quảng Ngãi, Quy Nhơn – Bình Định, Nha Trang, Ba Ngòi – Khánh Hòa, thànhphố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ.

- Các cảng địa phương: có phạm vihấp dẫn và chức năng phục vụ chủ yếu trong phạm vi địa phương (tỉnh, thànhphố).

- Cảng chuyên dùng: phục vụ trựctiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung, hàng qua cảng có tính đặc thù chuyênbiệt (dầu thô, sản phẩm dầu, than quặng, xi măng, clinke, hành khách, …) và làmột hạng mục tổng thể cơ sở công nghiệp mà nó phục vụ. Riêng cảng chuyên dùngtiếp chuyển than nhập ngoại cho nhiệt điện, sẽ bố trí đầu mối tiếp nhận chungcho từng cụm nhà máy theo vùng lãnh thổ.

Trong mỗi cảng có thể có nhiều khubến, mỗi khu bến có thể có nhiều bến, mỗi bến có thể có nhiều cầu cảng với côngnăng và quy mô khác nhau, bổ trợ nhau về tổng thể. Trong cảng chuyên dùng cóthể có bến bốc xếp hàng tổng hợp với chức năng chính là chuyên dùng phục vụtrực tiếp cho cơ sở công nghiệp.

Cảng tiềm năng xác định trong quyhoạch được phát triển khi có nhu cầu và khả năng đầu tư, chủ yếu vào giai đoạnsau của quy hoạch; cần dành quỹ đất thích hợp để phát triển các cảng này theocác yếu tố về kinh tế - kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư trong tương lai.

c) Chức năng, quymô phát triển của từng nhóm cảng:

- Nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1):

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng:86 ÷ 90 triệu T/năm (2015); 118 ÷ 163 triệu T/năm (2020); 242 ÷ 313 triệu T/năm(2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Hải Phòng: cảng tổng hợp quốcgia, cửa ngõ quốc tế (loại IA), có các khu chức năng:

Lạch Huyện: là khu bến chính củacảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp, container xuất nhập khẩu trên tuyến biển xacho tàu 5 ÷ 8 vạn DWT, 4.000 ÷ 6.000 TEU.

Đình Vũ: chủ yếu làm hàng tổng hợp,container trên tuyến biển gần, có bến chuyên dùng cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT (giảmtải).

. Cảng Hòn Gai – Quảng Ninh: cảngtổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm:

Cái Lân: là khu bến chính, chủ yếulàm hàng tổng hợp, container cho tàu 5 vạn DWT, 3.000 TEU.

+ Các bến chuyên dùng và địa phươngtrong nhóm:

Một số bến chuyên dùng, vệ tinh chocác cảng chính như bến chuyên dùng sản phẩm dầu; bến xi măng; bến than cho nhàmáy nhiệt điện; bến khách Hòn Gai (xây dựng đồng bộ thành đầu mối hành kháchđường biển cho tàu du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT); bến chuyên dùng phục vụtrực tiếp các khu kinh tế, khu công nghiệp trong nhóm.

Danh mục chi tiết về quy mô, chứcnăng từng cảng trong nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình (nhóm1) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trình số5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm2)

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng:69 ÷ 80 triệu T/năm (2015); 132 ÷ 152 triệu T/năm (2020); 212 ÷ 248 triệu T/năm(2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Nghi Sơn – Thanh Hóa: cảng tổnghợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Bắc Nghi Sơn là khu bến chuyên dùngcho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT phục vụ liên hợp lọc hóa dầu, xi măng.

Nam Nghi Sơn là khu bến cho tàu 3 ÷5 vạn DWT, có bến chuyên dùng.

. Nghệ An: cảng tổng hợp quốc gia,đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Cửa Lò là khu bến chính, chủ yếu làmhàng tổng hợp cho tàu 1 ÷ 2 vạn DWT. Nghiên cứu khả năng xây dựng tại Bắc vàNam Cửa Lò bến cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT gắn với yêu cầu và tiến trình phát triểncủa khu kinh tế.

. Sơn Dương, Vũng Áng – Hà Tĩnh:cảng chuyên dùng và tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khubến chức năng:

Sơn Dương là khu bến chuyên dùngcho tàu 20 ÷ 30 vạn DWT, có bến tổng hợp cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT phục vụ liên hợpluyện kim, lọc hóa dầu và công nghiệp nặng khác.

Vũng Áng là khu bến tổng hợp chotàu 3 ÷ 5 vạn DWT, có bến chuyên dùng phục vụ nhập than cho nhiệt điện và sảnphẩm lỏng cho tổng kho xăng dầu.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinhcho các cảng chính như bến chuyên dùng sản phẩm dầu; bến xi măng; bến than chonhà máy nhiệt điện;

Danh mục chi tiết về quy mô, chứcnăng từng cảng trong nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (nhóm2) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo Tờ trình số5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ(nhóm 3).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng:41 ÷ 46 triệu T/năm (2015); 81 ÷ 104 triệu T/năm (2020); 154 ÷ 205 triệu T/năm(2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

- Đà Nẵng: cảng tổng hợp quốc gia,đầu mối khu vực (loại I), về lâu dài có thể phát triển để đảm nhận vai trò cảngcửa ngõ quốc tế ở khu vực Miền Trung. Gồm các khu bến chức năng:

Tiên Sa, Sơn Trà là khu bến chínhlàm hàng tổng hợp cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT và tàu chở container 4.000 TEU; có bếncho tàu khách du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT.

Liên Chiểu trước mắt là khu bến chuyêndùng cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT, giai đoạn sau từng bước phát triển để đảm nhận vaitrò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế Đà Nẵng cho tàu 5 ÷ 8 vạn DWT, 4.000÷ 6.000 TEU.

- Dung Quất – Quảng Ngãi: cảng tổnghợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), bao gồm Dung Quất I (hiện có ở vịnhDung Quất) và Dung Quất II (tiềm năng phát triển ở vịnh Mỹ Hàn). Gồm các khubến chức năng:

Dung Quất I là khu bến chính, cóbến tổng hợp, container cho tàu 1 ÷ 5 vạn DWT, bến chuyên dùng xuất sản phẩmcủa liên hợp lọc dầu cho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT và chuyên dùng của cơ sở công nghiệpnặng cho tàu 2 ÷ 7 vạn DWT.

Dung Quất II là khu bến phát triểntiềm năng, chủ yếu là chuyên dùng cho tàu 10 ÷ 35 vạn DWT, có bến tổng hợp chotàu 3 ÷ 5 vạn DWT.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinhcho các cảng chính như bến chuyên cho tàu khách; bến xi măng; bến than cho nhàmáy nhiệt điện.

Danh mục chi tiết về quy mô, chứcnăng từng cảng trong nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi(nhóm 3) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo Tờ trìnhsố 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm4).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng:63 ÷ 100 triệu T/năm (2015); 142 ÷ 202 triệu T/năm (2020); 271 ÷ 384 triệuT/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Quy Nhơn – Bình Định: cảng tổnghợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Quy Nhơn, Thị Nại là khu bến chínhcho tàu 1 ÷ 3 vạn DWT làm hàng tổng hợp có bến chuyên dùng cho tàu 5 ÷ 7 nghìnDWT.

Nhơn Hội là khu bến phát triểntrong giai đoạn sau, cho tàu 2 ÷ 5 vạn DWT chủ yếu làm hàng chuyên dùng, có bếntổng hợp phục vụ trực tiếp khu công nghiệp.

. Vân Phong – Khánh Hòa: cảng tổnghợp quốc gia, trung chuyển quốc tế (loại IA). Gồm các khu bến chức năng:

Đầm Môn là khu bến container chotàu 9.000 ÷ 15.000 TEU và lớn hơn, đầu mối trung chuyển container xuất nhậpkhẩu trên các tuyến xuyên đại dương của Việt Nam và các nước lân cận trong khuvực.

Nam Vân Phong là khu bến trungchuyển dầu và sản phẩm dầu, kết hợp là bến chuyên dùng cho nhà máy lọc hóa dầu.Tiếp nhận tàu đến 40 vạn DWT.

Tây Nam Vân Phong (Ninh Thủy, DốcLết, Hòn Khói) là khu bến chuyên dùng nhiệt điện và công nghiệp khác cho tàu 5÷ 10 vạn DWT.

. Nha Trang, Ba Ngòi – Khánh Hòa:cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Ba Ngòi là khu bến chính cho tàu 3÷ 5 vạn DWT làm hàng tổng hợp conterner, có bến chuyên dùng cho nhiệt điện.

Nha Trang từng bước chuyển đổi côngnăng thành bến khách đầu mối du lịch biển, tiếp nhận tàu du lịch quốc tế đến 10vạn GRT.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinhcho các cảng chính như bến chuyên dùng khoáng sản; bến than cho nhà máy nhiệtđiện; bến cho các khu công nghiệp nặng như luyện kim; đặc biệt nghiên cứu pháttriển cảng tại vùng Ninh Phước, Ninh Hải (Ninh Thuận) phục vụ cho nhà máy điệnnguyên tử trong tương lai;

Danh mục chi tiết về quy mô, chứcnăng từng cảng trong nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận(nhóm 4) được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trìnhsố 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (nhóm5).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng:185 ÷ 200 triệu T/năm (2015); 265 ÷ 305 triệu T/năm (2020); 495 ÷ 650 triệuT/năm (2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Vũng Tàu – Bà Rịa – Vũng Tàu:cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA). Gồm các khu bến chức năngchính:

Cái Mép, Sao Mai – Bến Đình là khubến chính của cảng, chủ yếu làm hàng container xuất nhập khẩu trên tuyến biểnxa cho tàu 8 ÷ 10 vạn DWT, 6.000 ÷ 8.000 TEU.

Phú Mỹ, Mỹ Xuân: chủ yếu làm hàngtổng hợp container cho tàu 5 ÷ 8 vạn DWT, 4.000 ÷ 6.000 TEU; có một số bếnchuyên dùng phục vụ cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông.

Long Sơn: chức năng chính là chuyêndùng của liên hợp lọc hóa dầu, có bến nhập dầu thô cho tàu 30 vạn DWT, bến tàu3 ÷ 5 vạn DWT nhập nguyên liệu khác và xuất sản phẩm. Phần đường bờ phía Đông Nam dành để xây dựng bến làm hàng tổng hợp phục vụ chung cho phát triển lâu dài của khuvực.

Bến khách tại Sao Mai – Bến Đình làđầu mối tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 10 vạn GRT cho toàn vùng.

. Thành phố Hồ Chí Minh: cảng tổnghợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm các khu bến chức năng chính:

Hiệp Phước (trên sông Soài Rạp) làkhu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp container cho tàu 5 vạn DWTvà 4.000 TEU; có một số bến chuyên dùng cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT phục vụ trực tiếpcơ sở công nghiệp.

Cát Lái (trên sông Đồng Nai) là khubến container chính của cảng trong giai đoạn trước mắt, cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT.

Các bến trên sông Sài Gòn, Nhà Bè:di dời chuyển đổi công năng theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm2005; cải tạo nâng cấp (không mở rộng) các bến trên sông Nhà Bè cho tàu đến 3vạn DWT. Xây dựng mới bến khách cho tàu 5 vạn GRT tại Phú Thuận (hạ lưu cầu PhúMỹ); chuyển đổi một phần bến Khánh Hội làm bến khách nội địa và trung tâm dịchvụ hàng hải.

. Đồng Nai: cảng tổng hợp quốc gia,đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Phước An, Gò Dầu (trên sông ThịVải) là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp, container cho tàu 6vạn DWT (Phước An) và 3 vạn DWT (Gò Dầu), có một số bến chuyên dùng của cơ sởcông nghiệp ven sông.

Phú Hữu, Nhơn Trạch (trên sông ĐồngNai, Nhà Bè, Lòng Tàu) là khu bến chuyên dùng, có một số bến tổng hợp cho tàu 1÷ 3 vạn DWT.

+ Một số bến chuyên dùng, vệ tinhcho các cảng chính như bến chuyên dùng cho tàu khách, tàu hàng 5 – 10.000 tấntại Côn Đảo; các cảng tổng hợp vệ tinh nhỏ trên các nhánh sông Soài Rạp, LòngTàu, Đồng Nai …

Danh mục chi tiết về quy mô, chứcnăng từng cảng trong nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (nhóm 5) bao gồm cả các cảngtrên sông Soài Rạp thuộc Long An, Tiền Giang được nêu cụ thể tại Phụ lục kèmtheo Quyết định này và theo tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2009của Bộ Giao thông vận tải.

- Nhóm cảng biển đồng bằng Sông CửuLong (nhóm 6).

Lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng:54 ÷ 74 triệu T/năm (2015); 132 ÷ 156 triệu T/năm (2020); 206 ÷ 300 triệu T/năm(2030).

+ Các cảng chính trong nhóm:

. Cần Thơ – thành phố Cần Thơ: cảngtổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Gồm các khu bến chức năng:

Cái Cui là khu bến chính của cảng,chủ yếu làm hàng tổng hợp cho tàu 1 ÷ 2 vạn DWT, có bến chuyên dùng của cơ sởcông nghiệp dịch vụ ven sông.

Hoàng Diệu, Bình Thủy: củng cố,nâng cấp không phát triển các bến tổng hợp hiện có; sắp xếp, cải tạo, di dờicác bến chuyên dùng. Tiếp nhận tàu đến 1 vạn DWT.

Trà Nóc, Ô Môn: là khu bến chuyêndùng của các cơ sở công nghiệp – dịch vụ ven sông, có bến tổng hợp hỗ trợ khubến Hoàng Diệu phục vụ chung cho khu công nghiệp. Tiếp nhận tàu 5 ÷ 10 nghìnDWT.

Tại Phú Quốc: là khu bến tại AnThới, Vịnh Đầm cho tàu 2 ÷ 3 nghìn DWT, khu bến tại Mũi Đất Đỏ cho tàu khách dulịch quốc tế 8 ÷ 10 vạn GRT.

+ Các cảng tổng hợp địa phương(loại II) trên sông Tiền; sông Hậu; sông Cái Lớn (Cà Mau) và ven biển Tây. Chứcnăng chung các cảng này là tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng của cơ sởcông nghiệp dịch vụ ven sông là vệ tinh của khu bến tổng hợp. Quy mô, mức độphát triển tùy thuộc nhu cầu thị trường và khả năng cải tạo nâng cấp luồng vàocảng.

+ Cảng chuyên dùng nhập than chocác nhà máy nhiệt điện: gồm đầu mối tiếp chuyển ngoài khơi cho tàu 10 ÷ 20 vạnDWT và bến tại nhà máy cho phương tiện nhỏ.

Phía Đông đồng bằng sông Cửu Longđầu mối tiếp nhận than tại vùng cửa sông Hậu (thuộc Trà Vinh hoặc Sóc Trăng);bến của nhà máy tại Duyên hải – Trà Vinh, Long Phú – Sóc Trăng, Châu Thành –Hậu Giang; bến tập kết dự phòng tại Kim Sơn – Trà Vinh.

Phía Tây đồng bằng sông Cửu Longđầu mối tiếp chuyển than tại quần đảo Nam Du; bến của nhà máy tại Kiên Lương –Kiên Giang.

+ Cảng tiềm năng cho tàu biển lớnngoài khơi cửa sông Hậu: tiếp tục nghiên cứu khả năng xây dựng cảng cho tàubiển lớn (vượt ngoài khả năng nâng cấp cải tạo luồng cửa sông) để làm hàng xuấtnhập khẩu trực tiếp cho đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí dự kiến ở ngoài khơiSóc Trăng để thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng bán đảo CàMau.

Danh mục chi tiết về quy mô, chức năngtừng cảng trong nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6) được nêu cụ thểtại Phụ lục kèm theo Quyết định này và theo tờ trình số 5213/TTr-BGTVT ngày 30tháng 7 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.

d) Quy mô địnhhướng cải tạo nâng cấp luồng:

Các luồng chính cần tập trung cảitạo nâng cấp là:

- Luồng vào cảng Hải Phòng: đoạnvào khu bến Lạch Huyện cho tàu 8 vạn DWT, 6.000 TEU; khu bến sông Chanh – YênHưng cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT; khu bến Đình Vũ cho tàu 2 ÷ 3 vạn DWT; khu bến SôngCấm cho tàu 1 vạn DWT.

- Luồng vào cảng Vũng Tàu và sôngThị Vải: đoạn vào khu bến Sao Mai – Bến Đình cho tàu 10 vạn DWT, 8.000 TEU; khubến Cái Mép cho tàu 8 vạn DWT, 6.000 TEU; khu bến Phú Mỹ, Phước An, Mỹ Xuân chotàu 6 vạn DWT, 4.000 TEU; khu bến Gò Dầu cho tàu 3 vạn DWT.

- Luồng vào cảng thành phố Hồ ChíMinh theo sông Soài Rạp cho tàu 5 vạn DWT, 4.000 TEU.

- Luồng vào cảng Cần Thơ và cáccảng trên sông Hậu cho tàu 1 ÷ 2 vạn DWT (qua kênh Quan Chánh Bố), 3 ÷ 5 nghìnDWT (qua cửa Định An).

Các luồng khác thường xuyên nạo vétduy tu, từng bước cải tạo nâng cấp phù hợp với quy mô, công năng của cảng xácđịnh trong quy hoạch.

đ) Các dự án ưutiên đầu tư trong giai đoạn đến 2015:

- Đối với cảng tổng hợp: Giai đoạnkhởi động cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong; khu bến Lạch Huyện cảng cửa ngõquốc tế Hải Phòng; khu bến Cái Mép, Phú Mỹ cảng cửa ngõ quốc tế Vũng Tàu; khu bếnHiệp Phước cảng thành phố Hồ Chí Minh; khu bến Cái Cui cảng Cần Thơ;

- Đối với cảng chuyên dùng: khu bếncủa liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa, Long Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu; liênhợp luyện kim Kê Gà – Bình Thuận; Cảng đầu mối tiếp nhận than phục vụ các trungtâm nhiệt điện tại Nghi Sơn – Thanh Hóa, Vũng Áng – Hà Tĩnh, Vĩnh Tân – BìnhThuận, Đông và Tây đồng bằng sông Cửu Long.

- Đối với luồng vào cảng: luồng HảiPhòng; Cái Mép – Thị Vải vào cảng Vũng Tàu, Đồng Nai; Soài Rạp vào cảng thànhphố Hồ Chí Minh; luồng vào các cảng trên sông Hậu.

e) Nhu cầu vốn đầutư phát triển cảng biển:

Tổng kinh phí đầu tư để phát triểnhệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 ước tính khoảng 360 ÷ 440 nghìn tỷđồng; trong đó:

- Cơ sở hạ tầng công cộng cảng biểnkhoảng 70 ÷ 100 nghìn tỷ đồng.

- Cơ sở kết cấu hạ tầng bến cảngbiển khoảng 290 ÷ 340 nghìn tỷ đồng.

g) Ban hành kèmtheo Quyết định này Danh mục cảng biển trong quy hoạch phát triển hệ thống cảngbiển Việt Nam đến năm 2020.

3. Một số giảipháp, chính sách chủ yếu

- Huy động tối đa mọi nguồn lựctrong nước và ngoài nước để phát triển cảng biển. Tăng cường xúc tiến đầu tư,khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọithành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cảng biển bằng các hình thức theoquy định của pháp luật; chú trọng áp dụng hình thức nhà nước – tư nhân (PPP)đối với các cảng, khu bến phát triển mới có quy mô lớn;

- Nguồn vốn ngân sách tập trung đầutư cho các hạng mục cơ sở hạ tầng công cộng kết nối với cảng biển (đê ngăn sóngchắn cát, nạo vét và xây dựng công trình chỉnh trị ổn định luồng chạy tàu, trụcgiao thông nối với mạng quốc gia, …). Các hạng mục cơ sở hạ tầng bến cảng chủyếu đầu tư bằng nguồn huy động hợp pháp của doanh nghiệp. Áp dụng cơ chế chothuê cơ sở hạ tầng đối với các bến cảng đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốnngân sách;

- Tiếp tục nghiên cứu cơ chế quảnlý theo mô hình chính quyền cảng, thí điểm áp dụng ở một vài cảng có điều kiệnđể từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo điều kiện thực hiện đồng bộ trên toànquốc.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủtục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư phát triển vàkinh doanh khai thác cảng biển phù hợp với quá trình hội nhập và thông lệ quốctế;

- Tăng cường công tác quản lý nhànước trong quá trình thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển, trong đó lưu ýphối hợp gắn kết đồng bộ với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông (đườngbộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa), quy hoạch xây dựng và quy hoạchchung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng lãnh thổ có cảng;

- Dành quỹ đất thích hợp phía saucảng để xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ logistic tại các cảngđầu mối khu vực, cửa ngõ quốc tế nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác đốivới cảng cũng như mạng lưới giao thông khu vực.

Điều 2.Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thôngvận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, tổ chứctriển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm2020, định hướng đến năm 2030, kết hợp chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghịquyết Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Định kỳ tổ chức kiểmtra đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch;

- Trên cơ sở quy hoạch này, tổ chứclập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển các nhóm cảng biển đến năm 2020,định hướng đến năm 2030; chỉ đạo hướng dẫn các Tập đoàn kinh tế, Tổng công tynhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển thực hiện kếhoạch phát triển phù hợp với quy hoạch được duyệt; đồng thời đề xuất các giảipháp cần thiết để trình cấp có thẩm quyền quyết định nhằm thực hiện quy hoạchcó hiệu quả;

- Sớm hoàn thành báo cáo đánh giátác động môi trường chiến lược trình duyệt theo quy định;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và từngbước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý đầutư và khai thác cơ sở hạ tầng cảng biển phù hợp với tình hình, xu hướng pháttriển của Việt Nam.

- Chỉ đạo Tổng công ty Hàng hảiViệt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế quản lý khai thác,phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

2. Các Bộ, ngành,Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của quy hoạch phát triển hệ thống cảngbiển, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc phát triển kinh tế - xã hội củangành và địa phương.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thaythế Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Namđến năm 2010.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


DANH MỤC

CẢNG BIỂN TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNGBIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020(Ban hành kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên cảng

Hiện trạng

Quy hoạch phát triển

Ghi chú

Tình trạng hoạt động

Cỡ tàu (nghìn DWT)

Công năng phân loại

Đến 2015

Đến 2020

Công suất (Tr.T/năm)

Cỡ tàu (nghìn DWT)

Công suất (Tr.T/năm)

Cỡ tàu (nghìn DWT)

I

Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1)

1

Cảng Vạn Gia

Đang hoạt động

2 ÷ 5

Tổng hợp địa phương loại II

1,5 ÷ 2,0

5 ÷ 10

3,5 ÷ 4,5

5 ÷ 10

Khu vệ tinh gồm bến thủy nội địa Dân Tiến, các bến dọc sông Ka Long

2

Cảng Hải Hà

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng có bến tổng hợp

-

30 ÷ 50

-

30 ÷ 80

Tiềm năng được cụ thể hóa trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng

3

Cảng Vạn Hoa, Mũi Chùa

Đang hoạt động

2 ÷ 3

Tổng hợp địa phương loại II

0,5 ÷ 1,0

3 ÷ 5

2,0 ÷ 2,5

3 ÷ 5

4

Cảng Cẩm Phả

Đang hoạt động

30 ÷ 50

Chuyên dùng có bến Tổng hợp

20,0 ÷ 22,0

20 ÷ 70

25,0 ÷ 27,0

20 ÷ 80

Bao gồm bến xi măng Cẩm Phả

5

Cảng Hòn Gai

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Cái Lân

Đang hoạt động

10 ÷ 40

Tổng hợp, container

10,0 ÷ 12,0

20 ÷ 50

15,0 ÷ 18,0

20 ÷ 50

Khu bến chính của Cảng Hòn Gai

b

Bến xi măng Thăng Long, Hạ Long, điện Hạ Long

Đang hoạt động

10 ÷ 20

Chuyên dùng ximăng, clinke, than

3,0 ÷ 3,5

10 ÷ 20

3,0 ÷ 3,5

10 ÷ 20

c

Bến dầu B12

Đang hoạt động

10 ÷ 40

Chuyên dùng hàng lỏng

2,5 ÷ 3,0

10 ÷ 40

-

-

Từng bước di dời, chuyển đổi công năng

d

Bến khách Hòn Gai

Đang hoạt động

-

Chuyên dùng khách du lịch quốc tế, Bắc – Nam

0,4 ÷ 0,5 triệu khách

80 ÷ 100 GRT

0,6 ÷ 0,7 triệu khách

80 ÷ 100 GRT

Kết hợp vận tải hàng sạch

6

Cảng Hải Phòng

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế loại IA

a

Khu bến Lạch Huyện

Chưa xây dựng

-

Container, tổng hợp

5,0 ÷ 6,0

50 ÷ 80 (4.000 ÷ 6.000 TEU)

20,0 ÷ 25,0

50 ÷ 80 (4.000 ÷ 6.000 TEU)

Khu bến chính của Hải Phòng

b

Khu bến Đình Vũ

Đang hoạt động

10 ÷ 20

Tổng hợp, container, có bến chuyên dùng

15,0 ÷ 16,0

20 ÷ 30

18,0 ÷ 20,0

20 ÷ 30

Bao gồm cả khu Nam Đình Vũ

c

Khu bến sông Cấm

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Tổng hợp địa phương

8,0 ÷ 9,0

5 ÷ 10

2,0 ÷ 6,0

5 ÷ 10

Từng bước di dời chuyển đổi công năng các bến trong nội thành

d

Khu bến Yên Hưng (sông Chanh, đầm Nhà Mạc)

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng có bến tổng hợp

3,0 ÷ 5,0

30 ÷ 40

10,0 ÷ 15,0

30 ÷ 40

đ

Diêm Điền, Hải Thịnh

Đang hoạt động

1 ÷ 2

Tổng hợp địa phương, vệ tinh của cảng chính

2,5 ÷ 3,0

1,0 ÷ 10,0

4,0 ÷ 4,5

1,0 ÷ 10,0

e

Khu bến Nam Đồ Sơn

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng

-

-

-

-

Tiềm năng, được cụ thể trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng

II

Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (Nhóm 2)

7

Cảng Nghi Sơn

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Bắc Nghi Sơn

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng xăng dầu, xi măng, hàng khác

15,0 ÷ 16,0

10 ÷ 30

18,0 ÷ 20,0

10 ÷ 30

b

Khu bến Nam Nghi Sơn

Đang hoạt động

10 ÷ 20

Tổng hợp, container có bến chuyên dùng

7,0 ÷ 8,0

30 ÷ 50

14,5 - 15,0

30 ÷ 50

c

Khu bến Đảo Mê

Chưa xây dựng

10 ÷ 20

Chuyên dùng nhập dầu thô, tiếp chuyển than nhập cho nhà máy điện

4,0 ÷ 5,0

Trên 100 (hàng rời, lỏng)

7,5 ÷ 8,0

Trên 100 (hàng rời, lỏng)

Khu bến chuyển tải

d

Lễ Môn, Quảng Châu, Quảng Nham

Đang hoạt động hoặc chưa xây dựng

0,5 ÷ 1

Tổng hợp địa phương, vệ tinh của cảng chính

0,2 ÷ 0,5

1 ÷ 2

0,5 ÷ 1,0

1 ÷ 2

8

Cảng Nghệ An

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Cửa Lò

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Tổng hợp, Container

2,0 ÷ 2,5

10 ÷ 20

2,5 ÷ 3,0

10 ÷ 20

Nghiên cứu phát triển tại phía Nam và Bắc Cửa Lò cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT

b

Khu bến Đông Hồi

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng than điện, vật liệu xây dựng

2,5 ÷ 3,0

10 ÷ 30

5,0 ÷ 6,0

10 ÷ 30

c

Bến Cửa Hội, Bến Thủy

Đang hoạt động

1 ÷ 3

Chuyên dùng, địa phương vệ tinh

0,3 ÷ 0,5

1 ÷ 3

0,3 ÷ 0,5

1 ÷ 3

9

Cảng Sơn Dương Vũng Áng

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Vũng Áng

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp, container có bến chuyên dùng

6,5 ÷ 9,0

10 ÷ 50

14,0 ÷ 15,0

10 ÷ 50

b

Khu bến Sơn Dương

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng có bến tổng hợp

15,0 ÷ 20,0

200 ÷ 300 (hàng rời, lỏng)
30 ÷ 50

75,0 ÷ 80,0

200 ÷ 300 (hàng rời, lỏng)
30 ÷ 50

Nghiên cứu bố trí cảng tiếp chuyển than nhập cho các nhà máy nhiệt điện

c

Bến Xuân Hải và Cửa Sót

Đang hoạt động

0,5 ÷ 1

Địa phương vệ tinh

0,2 ÷ 0,3

1 ÷ 2

0,5 ÷ 1

1 ÷ 2

III

Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3)

10

Cảng Quảng Bình

Đang hoạt động

Tổng hợp địa phương và chuyên dùng loại II

a

Khu bến Hòn La

Đang hoạt động

10

Tổng hợp, chuyên dùng hàng rời

4,0 ÷ 5,0

10 ÷ 20 (hàng tổng hợp)
30 ÷ 80 (hàng rời)

8,5 ÷ 11.0

10 ÷ 20 (hàng tổng hợp)
30 ÷ 80 (hàng rời)

- Chuyên dùng than điện tại Bắc Hòn La.

- Nghiên cứu bố trí cảng tiếp chuyển than nhập cho các nhà máy nhiệt điện.

b

Bến Sông Gianh, Nhật Lệ

Đang hoạt động

1

Địa phương vệ tinh

0,5 ÷ 0,6

1 ÷ 2

1,0 ÷ 1,5

1 ÷ 2

11

Cảng Quảng Trị

Đang hoạt động

Tổng hợp địa phương loại II

a

Bến Cửa Việt

Đang hoạt động

1 ÷ 2

Tổng hợp địa phương

0,3 ÷ 0,4

1 ÷ 3

0,5 ÷ 0,6

1 ÷ 3

b

Khu bến Mỹ Thủy

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng có bến Tổng hợp

-

20 – 50

Tiềm năng, được cụ thể hóa trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng

12

Cảng Thừa Thiên Huế

Đang hoạt động

Tổng hợp địa phương loại II

a

Khu bến Chân Mây

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp, container có bến chuyên dùng khách du lịch quốc tế

1,5 ÷ 1,7

10 ÷ 30
100 GRT (tàu khách)

2,5 ÷ 3,0

30 ÷ 50
100 GRT (tàu khách)

Khu bến chính của cảng

b

Bến Thuận An

Đang hoạt động

1 ÷ 2

Địa phương vệ tinh

0,2 ÷ 0,3

1 ÷ 3

0,2 ÷ 0,3

1 ÷ 3

13

Cảng Đà Nẵng

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Tiên Sa – Sơn Trà

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp, container, có bến chuyên dùng khách du lịch quốc tế

4,0 ÷ 4,2

10 ÷ 30
100 GRT (tàu khách)

4,5 ÷ 5,0

10 ÷ 50
100 GRT (tàu khách)

- Khu bến chính của cảng

b

Khu bến Sông Hàn – Thọ Quang

Đang hoạt động

1 ÷ 5

Tổng hợp, chuyên dùng

0,6 ÷ 1,0

1 ÷ 20

0,6 ÷ 1,0

1 ÷ 20

Di dời chuyển đổi công năng bến sông Hàn

c

Khu bến Liên Chiểu

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Chuyên dùng có bến tổng hợp, container

1,5 ÷ 1,7

5 ÷ 20

4,5 ÷ 6,0

5 ÷ 80

Tiềm năng, được cụ thể hóa trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng

14

Cảng Kỳ Hà

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Tổng hợp địa phương loại II

1,5 ÷ 2,0

5 ÷ 20

3,0 ÷ 3,5

5 ÷ 20

15

Cảng Dung Quất

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Dung Quất I

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp, container và chuyên dùng

10,0 ÷ 11,0

10 ÷ 70

14,5 ÷ 15,5

10 ÷ 70

Khu bến chính hiện nay, tại Vịnh Dung Quất

b

Khu bến Dung Quất II

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng có bến tổng hợp

-

100 ÷ 300 (hàng rời, lỏng)
30 ÷ 50 (hàng tổng hợp)

-

100 ÷ 300 (hàng rời, lỏng)
30 ÷ 50 (hàng tổng hợp)

Khu phát triển tiềm năng tại Vịnh Mỹ Hàn

Được cụ thể trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng

c

Bến Sa Kỳ

Đang hoạt động

1

Địa phương vệ tinh

0,2 ÷ 0,3

1

0,2 ÷ 0,3

1

IV

Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4)

16

Cảng Quy Nhơn

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Quy Nhơn, Thị Nại

Đang hoạt động

7 ÷ 30

Tổng hợp, container, có bến chuyên dùng

5,0 ÷ 5,5

10 ÷ 30

6,0 ÷ 6,5

10 ÷ 30

Khu bến chính của Cảng

b

Khu bến Nhơn Hội

Chưa hoạt động

-

Chuyên dùng có bến tổng hợp

1,5 ÷ 2,0

20 ÷ 50

2,0 ÷ 3,2

20 ÷ 50

Phát triển có điều kiện

c

Bến Đống Đa, Đề Gi, Tam Quan, …

Chưa xây dựng

Địa phương vệ tinh

0,5 ÷ 1,0

2 ÷ 10

1,0 ÷ 1,5

2 ÷ 10

17

Cảng Vũng Rô

Đang hoạt động

Tổng hợp địa phương và chuyên dùng loại II

a

Khu bến Tây Vũng Rô

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Tổng hợp và chuyên dùng sản phẩm dầu

0,5 ÷ 0,7

5 ÷ 10

0,8 ÷ 1,0

5 ÷ 10

b

Khu bến Đông Vũng Rô

Chưa xây dựng

Chuyên dùng lọc hóa dầu và tổng hợp, container

2,0 ÷ 2,5

100 ÷ 250 (hàng lỏng)
10 ÷ 30 (hàng tổng hợp)

3,0 ÷ 3,5

100 ÷ 250 (hàng lỏng)
10 ÷ 30 (hàng tổng hợp)

Khu phát triển chính của cảng

18

Cảng Vân Phong

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, trung chuyển quốc tế loại IA

a

Khu bến Đầm Môn

Chưa hoạt động

-

Container trung chuyển quốc tế

7,7 ÷ 11,0 (0,7 ÷ 1,0 Tr.Teu)

80 ÷ 120 (6000 ÷ 9000 Teu)

44,0 ÷ 55,0 (4,0 ÷ 5,0) Tr.Teu)

120 ÷ 200 (9000 ÷ 15000 Teu)

Bắc Vịnh Vân Phong

Khu bến chính của cảng

b

Khu bến Mỹ Giang

Đang hoạt động

100 ÷ 350

Chuyên dùng dầu và sản phẩm dầu

2,5 ÷ 3,0

100 ÷ 400 (hàng lỏng)

11,0 ÷ 15,0

100 ÷ 400 (hàng lỏng)

Nam Vịnh Vân Phong

c

Khu bến Dốc Lết Ninh Thủy

Đang hoạt động

10 ÷ 50

Chuyên dùng hàng rời, hàng khác và tổng hợp địa phương

1,5 ÷ 2,5

50 ÷ 100 (hàng rời)
5 ÷ 30
(hàng tổng hợp)

4,0 ÷ 6,5

50 ÷ 100 (hàng rời)
5 ÷ 30
(hàng tổng hợp)

Tây Nam Vịnh Vân Phong

19

Cảng Nha Trang Ba Ngòi

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I

a

Bến Nha Trang

Đang hoạt động

10 ÷ 20

Cảng khách đầu mối dịch vụ du lịch

80 GRT

80 ÷ 100 GRT

Từng bước chuyển đổi công năng thành bến khách.

b

Khu bến Ba Ngòi

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp, container có bến chuyên dùng

3,0 ÷ 3,5

10 ÷ 50

5,0 ÷ 6,0

30 ÷ 50

Khu bến chính của cảng

20

Cảng Cà Ná

Đang hoạt động

0,5 ÷ 1,0

Chuyên dùng và tổng hợp địa phương loại II

12,0 ÷ 12,5

100 ÷ 200 (hàng rời)
20 ÷ 50 (hàng tổng hợp)

25,0 ÷ 30,0

100 ÷ 200 (hàng rời)
20 ÷ 50 (hàng tổng hợp)

- Ninh Phước, Ninh Hải là bến vệ tinh chuyên dùng cho điện nguyên tử.

21

Cảng Vĩnh Tân

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng của nhà máy điện

6,0 ÷ 7,0

50 ÷ 100

18,0 ÷ 25,0

50 ÷ 200

Kết hợp là đầu mối tiếp chuyển than nhập cho các nhà máy nhiệt điện trong khu vực

22

Cảng Kê Gà

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng và tổng hợp địa phương loại II

a

Khu bến Bắc Kê Gà

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng của liên hợp Alumin - nhôm

5,0 ÷ 6,0

50 ÷ 80 (hàng rời)
20 ÷ 50 (hàng tổng hợp)

12,0 ÷ 15,0

50 ÷ 80 (hàng rời)
20 ÷ 50 (hàng tổng hợp)

b

Khu bến Nam Kê Gà

Chưa xây dựng

-

Tổng hợp địa phương có bến chuyên dùng

1,5 ÷ 2,0

10 ÷ 30 (hàng tổng hợp)
50 ÷ 80 (hàng lỏng)

3,5 ÷ 4,0

10 ÷ 30 (hàng tổng hợp)
50 ÷ 80 (hàng lỏng)

c

Bến Phú Quý

Đang hoạt động

0,5 ÷ 1,0

Địa phương vệ tinh

0,15 ÷ 0,2

1 ÷ 2

0,3 ÷ 0,5

1 ÷ 2

V

Nhóm cảng Đông Nam Bộ (Nhóm 5)

23

Cảng Vũng Tàu

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế loại IA

a

Khu bến Cái Mép, Sao Mai Bến Đình

Đang hoạt động

10 ÷ 50

Container, Có bến chuyên dùng

55,0 ÷ 60,0

80 ÷ 100 (6000 ÷ 8000 TEU)

75,0 ÷ 80,0

80 ÷ 100 (6000 ÷ 8000 TEU)

Khu bến chính của Cảng

b

Khu bến Phú Mỹ, Mỹ Xuân

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp, Container, có bến chuyên dùng

20,0 ÷ 25,0

50 ÷ 80 (4000 ÷ 6000 TEU)

25,0 ÷ 30,0

50 ÷ 80 (4000 ÷ 6000 TEU)

c

Khu bến Long Sơn

Chưa xây dựng

-

Chuyên dùng của lọc hóa dầu, có bến tổng hợp

20,0 ÷ 22,0

200 ÷ 300 (nhập dầu thô)
30 ÷ 80 (hàng khác)

28,0 ÷ 30,0

200 ÷ 300 (nhập dầu thô)
30 ÷ 80 (hàng khác)

Bến tổng hợp phát triển ở phía Đông Nam Long Sơn

Được cụ thể trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng

d

Khu bến sông Dinh

Đang hoạt động

5 ÷ 20

Chuyên dùng phục vụ khai thác dầu khí, đóng sửa chữa dàn khoan biển và TH địa phương

3,5 ÷ 3,8

5 ÷ 30

4,5 ÷ 5,0

5 ÷ 30

đ

Bến khách Sao Mai – Bến Đình

Chưa xây dựng

-

Cảng khách đầu mối dịch vụ du lịch

100 GRT (tàu khách)

-

100 GRT (tàu khách)

e

Bến Đầm Côn Đảo

Đang hoạt động

1 ÷ 5

Địa phương vệ tinh

0,5 ÷ 0,6

1 ÷ 5

0,8 ÷ 1,2

1 ÷ 5

- Phục vụ trực tiếp huyện đảo Côn Sơn

- Có bến tàu khách du lịch quốc tế

24

Cảng Đồng Nai

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Phước An, Gò Dầu

Đang hoạt động

5 ÷ 15

Tổng hợp, container, có bến chuyên dùng

6,5 ÷ 8,0

30 ÷ 60

15,0 ÷ 18,0

30 ÷ 60

Khu bến chính của cảng

b

Khu bến Phú Hữu, Nhơn Trạch

Đang hoạt động

5 ÷ 20

Chuyên dùng có bến tổng hợp

4,5 ÷ 6,0

10 ÷ 30

10,0 ÷ 12,0

10 ÷ 30

c

Khu bến trên sông Đồng Nai

Đang hoạt động

1 ÷ 5

Tổng hợp và chuyên dùng địa phương

1,2 ÷ 1,5

3 ÷ 5

2,0 ÷ 2,5

3 ÷ 5

Bao gồm cả bến hiện có của tỉnh Bình Dương

25

Cảng thành phố Hồ Chí Minh

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Hiệp Phước

Đang hoạt động

10 ÷ 20

Tổng hợp, container Có bến chuyên dùng

18,0 ÷ 20,0

20 ÷ 50 (4000 TEU)

45,0 ÷ 50,0

20 ÷ 80 (4000 ÷ 6000 TEU)

Khu bến chính của cảng

b

Khu bến Cát Lái

Đang hoạt động

20 ÷ 30

Tổng hợp container có bến chuyên dùng

25,0 ÷ 30,0

20 ÷ 30

20,0 ÷ 22,0

20 ÷ 30

c

Khu bến trên sông Sài Gòn, Nhà Bè

Đang hoạt động

10 ÷ 30

Tổng hợp địa phương và chuyên dùng

8,0 ÷ 10,0

10 ÷ 30
50 ÷ 60 GRT (Tàu khách)

10,0 ÷ 11,0

10 ÷ 30
50 ÷ 60 GRT (Tàu khách)

Di dời chuyển đổi công năng theo QĐ 791/QĐ-TTg .

Bến tàu khách du lịch tại Phú Thuận

đ

Khu bến Cần Giuộc, Gò Công (trên sông Soài Rạp)

Chưa xây dựng

Tổng hợp địa phương và chuyên dùng

2,0 ÷ 2,5

20 ÷ 50

5,0 ÷ 6,0

20 ÷ 50

Thuộc địa phận Long An, Tiền Giang là khu bến vệ tinh của cảng TP. HCM

VI

Nhóm cảng ĐBSCL (Nhóm 6)

26

Cảng Cần Thơ

Đang hoạt động

Tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực loại I

a

Khu bến Cái Cui

Đang hoạt động

10

Tổng hợp có bến chuyên dùng

3,0 ÷ 3,5

10 ÷ 20

6,0 ÷ 7,0

10 ÷ 20

Khu phát triển chính của cảng.

Bến Bình Minh (Vĩnh Long) là vệ tinh

b

Khu bến Hoàng Diệu, Bình Thủy

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Tổng hợp container

1,8 ÷2,0

10

2,3 ÷ 2,5

10

c

Khu bến Trà Nóc – Ô Môn

Đang hoạt động

5 ÷ 10

Chuyên dùng có bến tổng hợp cho KCN

2,5 ÷ 3,0

5 ÷ 10

4,5 ÷ 6,0

5 ÷ 10

27

Cảng Đồng Tháp

Đang hoạt động

3 ÷ 5

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,6 ÷ 0,8

3 ÷ 5

1,5 ÷ 2,5

3 ÷ 5

Bến chính là Sa Đéc, Cao Lãnh; bến Lấp Vò trên sông Hậu cho tàu 1 vạn DWT

28

Cảng Tiền Giang

Đang hoạt động

3 ÷ 5

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,3 ÷ 0,4

3 ÷ 5

0,8 ÷ 1,0

3 ÷ 5

Bến chính là Mỹ Tho

29

Cảng Vĩnh Long

Đang hoạt động

1 ÷ 3

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,5 ÷ 0,6

3 ÷ 5

1,0 ÷ 1,5

3 ÷ 5

Bến chính là Vĩnh Thái, bến Bình Minh trên Sông Hậu cho tàu 1 vạn DWT

30

Cảng Bến Tre

Đang hoạt động

1 ÷ 5

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,3 ÷ 0,5

3 ÷ 5

0,6 ÷ 0,8

3 ÷ 5

Bến chính là Giao Long

31

Cảng An Giang

Đang hoạt động

3 ÷ 5

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

1,0 ÷ 1,5

5 ÷ 10

2,5 ÷ 3,0

5 ÷ 10

Bến chính tại Mỹ Thới.

Bến Lấp Vò (Đồng Tháp) là vệ tinh

32

Cảng Hậu Giang

Chưa xây dựng

-

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,8 ÷ 1,0

10 ÷ 20

2,0 ÷ 2,5

10 ÷ 20

Bến chính tại Nam Cái Cui

33

Cảng Trà Vinh

Chưa xây dựng

-

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,5 ÷ 0,8

10 ÷ 20

1,5 ÷ 2,0

10 ÷ 20

Bến chính tại Trà Cú.

34

Cảng Sóc Trăng

Chưa xây dựng

-

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,8 ÷ 1,0

10 ÷ 20

1,8 ÷ 2,5

10 ÷ 20

Bến chính tại Đại Ngãi.

35

Cảng Cà Mau

Đang hoạt động

1 ÷ 3

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

0,8 ÷ 1,0

3 ÷ 5

2,0 ÷ 2,5

3 ÷ 5

Bến chính tại Năm Căn.

Bến vệ tinh tại Ông Đốc

36

Cảng Kiên Giang

Đang hoạt động

Tổng hợp địa phương, có bến chuyên dùng loại II

a

Bến Hòn Chông

Không hoạt động

Tổng hợp địa phương

0,3 ÷ 0,5

2 ÷ 5

1,0 ÷ 1,5

2 ÷ 5

b

Bến Bình Trị, Kiên Lương

Đang hoạt động

5 ÷ 7

Chuyên dùng xi măng, xăng dầu

0,7 ÷ 1,0

5 ÷ 7

1,5 ÷ 2,0

5 ÷ 7

c

Bến Bãi Nò – Hà Tiên

Chưa xây dựng

Tổng hợp địa phương

0,2 ÷ 0,3

2 ÷ 3

0,5 ÷ 0,6

2 ÷ 3

Bến cửa khẩu với Campuchia

37

Cảng Phú Quốc

Chưa hoạt động

Tổng hợp địa phương loại II

a

Bến An Thới

Đang xây dựng

1 ÷ 3

Tổng hợp hàng và khách

0,3 ÷ 0,5

1 ÷ 3
30 ÷ 50 (phao chuyển tải)

0,5 ÷ 0,7

1 ÷ 3
30 ÷ 50 (phao chuyển tải)

b

Bến Vịnh Đầm

Chưa xây dựng

-

Tổng hợp hàng và khách

0,2 ÷ 0,3

1 ÷ 5

1,0 ÷ 1,5

1 ÷ 5

c

Bến Mũi Đất Đỏ

Chưa xây dựng

-

Khách du lịch quốc tế

-

-

-

80 – 100 GRT
(tàu khách)

38

Cảng chuyên dùng nhập than cho nhiệt điện

Chưa xây dựng

Chuyên dùng

Gồm đầu mối tiếp chuyển ngoài khơi và bến tại nhà máy

a

Khu Đông ĐBSCL

Chưa xây dựng

Chuyên dùng cho nhiệt điện

14 ÷ 16

100 ÷ 200 (tại đầu mối) 5 ÷ 10
(tại nhà máy)

26 ÷ 28

100 ÷ 200 (tại đầu mối) 5 ÷ 10
(tại nhà máy)

Đầu mối tiếp chuyển ở cửa sông Hậu. Bến nhập cho nhà máy ở Duyên Hải – Trà Vinh, Long Phú – Sóc Trăng, Châu Thành – Hậu Giang, kho dự phòng ở Kim Sơn – Trà Vinh

b

Khu Tây ĐBSCL

Chưa xây dựng

Chuyên dùng cho nhiệt điện

5 ÷ 8

100 ÷ 200 (tại đầu mối) 5 ÷ 15
(tại nhà máy)

8 ÷ 10

100 ÷ 200 (tại đầu mối) 5 ÷ 15
(tại nhà máy)

Đầu mối tiếp chuyển tại Nam Du. Bến nhà máy tại Kiên Lương – Kiên Giang.

39

Cảng cho tàu biển lớn ngoài khơi cửa sông Hậu

Chưa xây dựng

Tiềm năng; Được cụ thể trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng.