THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2234/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNGLONG TẠI 18 HOÀNG DIỆU, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ vềlập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng ThànhThăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội với những nội dung chính nhưsau:

1. Phạm vi lậpquy hoạch gồm: khu đất nghiên cứu có diện tích 45.380 m2 phân thànhcác khu A, B, C, D, trong đó diện tích các hố khai quật có mái che tạm là15.500m2, diện tích đã lấp cát là 1.410m2.

Ranh giới quyhoạch:

- Phía Bắc giápđường Hoàng Văn Thụ;

- Phía Đông giápđường Hoàng Diệu;

- Phía Nam giápđường Bắc Sơn và khu đất xây dựng Nhà Quốc hội;

- Phía Tây giápđường Độc Lập và khu đất xây dựng Nhà Quốc hội.

2. Mục tiêu

a) Quy hoạch bảotồn Khu di tích 18 Hoàng Diệu cùng với Khu Thành Cổ trở thành Công viên văn hóalịch sử nhằm phát huy giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của Khu di tích, thểhiện được một khu vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất, tồn tại và phát triểntừ ngàn năm của đất nước.

b) Bảo tồnnguyên trạng các loại hình di tích khảo cổ học đã phát lộ; gìn giữ và phát huygiá trị các di sản văn hóa của dân tộc, lâu dài cho các thế hệ mai sau.

c) Phục vụ côngtác nghiên cứu, giáo dục, quảng bá văn hóa. Tạo điều kiện cho người dân, kháchtham quan trong và ngoài nước có cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu giá trị ý nghĩacủa khu di tích và nền văn hiến của dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền giáo dụccộng đồng về trách nhiệm đối với việc gìn giữ di sản của thế giới và của dântộc.

d) Xây dựng mộtkhông gian văn hóa cộng đồng hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc cảnhquan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với Khu Trung tâm chính trị Ba Đình.

đ) Hài hòa tổngthể không gian quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuậttrong Khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

e) Làm cơ sở đểxây dựng kế hoạch triển khai công tác đầu tư xây dựng và quy chế quản lý Khu ditích.

3. Tính chất

- Mang tính đặcthù là một khu khảo cổ, nơi lưu giữ và bảo tồn nhiều dấu tích kiến trúc qua cáctriều đại phong kiến;

- Những nội dungkhảo cổ đã phát lộ, không chỉ mang tính chất khảo cổ thuần túy mà còn mang tínhchất của khảo cổ học đô thị;

- Là di sản vănhóa thế giới được UNESCO công nhận vào ngày 01 tháng 8 năm 2010.

4. Nội dungnghiên cứu

- Phân tích tổngthể không gian quy hoạch kiến trúc Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Khu Thànhcổ Hà Nội, Nhà Quốc hội;

- Điều tra, khảosát, đánh giá tổng hợp và toàn diện về hiện trạng các khu khai quật, nghiên cứuđánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học;

- Xác định côngnghệ và hình thức bảo tồn;

- Xác định tuyếnvà chu trình tham quan các khu chức năng.

5. Đề xuất cácgiải pháp

a) Quy hoạchtổng mặt bằng sử dụng đất

- Cơ cấu các khuchức năng:

Thông qua việcđánh giá hiện trạng, cần xác định các khu vực phải bảo tồn nguyên trạng, cáckhu vực có thể phải lấp cát tạm thời trồng cây xanh, khu vực có thể xây dựngmột số công trình phục vụ cho công tác quản lý và phát huy giá trị di tích. Dựkiến sẽ có các khu chức năng chính sau:

+ Bảo tàng di tíchtại chỗ.

+ Các khu trưngbày di tích ngầm.

+ Các công trìnhphục vụ quản lý, kỹ thuật (nhà tiếp đón, khu cây xanh tiểu cảnh, sân đường nộibộ, cổng chính, cổng phụ, tường rào …).

- Cơ cấu sử dụngđất:

+ Khu Bảo tàngdi tích tại chỗ:

Yêu cầu khônggian rộng để người xem có thể hình dung và bao quát toàn bộ quy mô di tích.Giải pháp kết cấu vượt nhịp lớn; giải pháp xử lý móng hạn chế tối đa ảnh hưởngđến các hố khảo cổ. Trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt công tác bảo tồn, bảoquản, giới thiệu trưng bày di tích. Không gian này bao gồm các nội dung chứcnăng chính sau:

. Sảnh tiếp đón:là không gian mở kết hợp với trưng bày. Chức năng chính là không gian đón tiếp,giới thiệu cho người tham quan một cách tổng thể về sự hình thành phát triểncủa kinh thành Thăng Long và Khu di tích 18 Hoàng Diệu.

. Các hố khaiquật nguyên trạng đã phát lộ: đây là nội dung chính và cũng là không gian quantrọng nhất trong nhà bảo tàng di tích tại chỗ.

Trên cơ sở nhữnggiá trị khoa học, tính chất tiêu biểu và tầm quan trọng của từng di tích trongtừng khu, dự kiến sẽ làm không gian trưng bày bảo tồn tại chỗ theo dạng nhà bảotàng có mái che các hố khai quật A, B và D. Đây sẽ là khu cần phải nghiên cứubảo tồn nguyên gốc các phế tích đã phát lộ. Diện tích khu khai quật A - B khoảng14.000m2, khu D4-D6 khoảng 2.100m2.

. Không gian bảotàng trưng bày tại chỗ phải dựa trên việc xác định, lựa chọn các hố khai quậtcần bảo tồn trưng bày mang tính tiêu biểu. khu vực này cần có các giải pháp,công nghệ và kỹ thuật bảo tồn đặc biệt.

Đối với các hiệnvật có giá trị cao phải bảo tồn trong điều kiện đặc biệt cần có giải pháp kỹthuật bảo vệ bằng lồng kính với các thiết bị theo dõi về độ ẩm, nấm mốc, nhiệtđộ…

. Không gian trưngbày các hiện vật khảo cổ: trưng bày các hiện vật được tìm thấy từ các khu khaiquật của di tích. Đây là các hiện vật có giá trị cần phải bảo quản, bảo vệ đặcbiệt hoặc là các hiện vật có kích thước nhỏ cần phải tiếp cận gần.

Ngoài ra kết hợptrưng bày các sa bàn tổng thể, mô hình công trình nằm trong kinh thành ThăngLong; trưng bày các pa-nô, áp-phích giới thiệu lịch sử, kiến trúc, văn hóa củakinh thành Thăng Long qua các thời kỳ …

. Không gian phụtrợ khác: phòng chiếu phim nhỏ công nghệ cao, khu kỹ thuật âm thanh, ánh sáng,kho, quản lý, thuyết minh …, không gian dịch vụ trưng bày và bán quà tặng lưuniệm.

+ Khu trưng bàydưới dạng hầm kính cần có giải pháp thiết kế trưng bày cho các khu vực: khu vựcđã được lấp phủ cát; khu trưng bày ngoài trời, khu trưng bày này phải đồng bộvới hệ thống cây xanh, thảm cỏ, đường dạo nhằm tôn thêm giá trị nổi bật chotổng thể khu di tích.

+ Khu các côngtrình quản lý, kỹ thuật bao gồm: nhà tiếp đón, bảo vệ, khu trạm bơm, trạm điện,bể nước ngầm … bố trí hợp lý không ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

+ Khu cây xanhtiểu cảnh, sân đường nội bộ, cổng, tường rào:

. Cây xanh: giữnguyên tối đa các cây xanh bóng mát hiện có trong khu vực, trồng thêm cây xanhcho phù hợp với ý tưởng thiết kế trong tổng thể cảnh quan chung;

. Không sử dụngcác loại cây gây tác nhân ảnh hưởng đến di tích;

. Cây xanh tiểucảnh, thảm cỏ cần nghiên cứu lựa chọn chủng loại cây, màu sắc thích hợp để tạocảnh quan và bổ trợ cho công trình kiến trúc;

. Với các khukhông tiến hành khai quật hoặc đã được lấp cát sẽ được quy hoạch thành khu câyxanh, đường dạo, bồn hoa, chỗ dừng chân nghỉ ngơi, có thể kết hợp trưng bàytriển lãm dưới dạng hầm kính;

. Xác định cáclối vào chính, lối vào phụ; điểm bắt đầu tuyến tham quan di tích;

. Nghiên cứugiải pháp phân cách giữa Khu di tích và Nhà Quốc hội để đảm bảo khả năng kếtnối chung nhưng cũng đảm bảo về tính chất độc lập khi cần thiết.

b) Quy hoạchkhông gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

- Không giankiến trúc cảnh quan phải được quy hoạch, định hướng với tầm nhìn lâu dài phùhợp. Hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc Khu trung tâm chính trị BaĐình;

- Ngôn ngữ kiếntrúc hiện đại nhưng thể hiện được tính chất đặc thù của một khu vực đặc biệtvới lịch sử nghìn năm của dân tộc;

- Xác định cácchỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử dụng đất nhằm phục vụcông tác quản lý, kiểm soát phát triển. Đề xuất xây dựng quy định quản lý vềkiến trúc cảnh quan;

- Xác định quymô, vị trí của các tuyến tham quan;

- Đưa ra giảipháp về thiết kế đô thị, tập trung vào các hạng mục liên quan đến bảo tồn vàkhai thác di tích như: giao thông, kiến trúc, cây xanh, sân vườn, hàng rào.

c) Quy hoạch hệthống hạ tầng kỹ thuật

- Yêu cầu giảipháp thiết kế giao thông đảm bảo gắn kết Khu di tích với hệ thống giao thông đôthị và với các công trình lân cận; kết nối thuận tiện với hệ thống các đườngHoàng Diệu, Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập;

- Nghiên cứu kếtnối các tuyến tham quan của Khu di tích với Nhà Quốc hội và Khu Thành cổ.Nghiên cứu giải pháp từ đường Hoàng Diệu nối sang Khu Thành cổ và giải pháp kếtnối vào khu trưng bày ngầm dưới Nhà Quốc hội;

- Xác định, vạchtuyến tham quan giữa các khu vực trong di tích đảm bảo không chồng chéo. Xácđịnh mặt cắt, vật liệu sử dụng các tuyến đường nội bộ trong khu di tích …;

- Nghiên cứu khảnăng sử dụng kết hợp với khu để xe ở khu vực lô E đang được quy hoạch, thiếtkế;

- Xác định caođộ khống chế xây dựng cụ thể cho từng khu vực. Đề xuất các giải pháp thiết kếsan nền trên cơ sở bảo tồn tính nguyên vẹn của di tích;

- Đề xuất sơ bộcác giải pháp chống sạt lở phong hóa đất, các ảnh hưởng bởi nước ngầm. Các giảipháp thoát nước và chống ngập lụt bảo vệ cho di tích;

- Xác định tiêuchuẩn và nhu cầu dùng nước, nguồn cấp, xác định điểm đấu nối. Tính toán bố trícác nguồn nước trong khuôn viên di tích theo tiêu chuẩn nước sạch có thể uốngđược ngay từ vòi;

- Hệ thống cấpnước cần tính toán đủ cho nhu cầu dùng nước của công trình, nước tưới cây, rửađường, nước cấp cho yêu cầu phòng cháy chữa cháy;

- Xác định điểmđấu nối, tiêu chuẩn, sơ bộ nhu cầu sử dụng điện, lựa chọn cân đối nguồn điện;

- Đề xuất sơ bộgiải pháp chiếu sáng trang trí cho công trình, các hố khai quật, khu trưng bàytrong và ngoài nhà, cây xanh đường dạo;

- Quy hoạch vịtrí các hệ thống cáp, các đường ống cáp hoặc tuynel kỹ thuật để tránh ảnh hưởngđến di chỉ trong lòng đất;

- Xác định chỉtiêu, dự báo tổng lượng nước thải và chất thải rắn. Đề xuất thiết kế mạng lướithoát nước thải, thu gom chất thải rắn, các giải pháp thoát nước mặt;

- Nghiên cứu cácgiải pháp về môi trường nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm trong khu di tích và cáckhu vực lân cận. Xác định các tác nhân có thể gây hại, phá hủy di tích và đềxuất các giải pháp hạn chế tác động có hại đến di tích;

- Quy hoạch hệthống phòng cháy, chữa cháy tổng thể theo các tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy;nghiên cứu giải pháp thoát người khi có sự cố, giải pháp cho xe chữa cháy vàcứu thương có thể tiếp cận công trình khi cần thiết;

- Các công trìnhkỹ thuật cần được tính toán về vị trí, quy mô để hạn chế tối đa ảnh hưởng đếndi tích và không gian cảnh quan chung.

6. Thành phần hồsơ

Thực hiện theoNghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩmđịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành về hướngdẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

7. Tổ chức thựchiện:

- Cơ quan tổchức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trườngBa Đình mới.

- Cơ quan trìnhduyệt: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan thẩmđịnh: Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cấp phê duyệt:Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian hoànthành hồ sơ: 08 tuần sau khi Nhiệm vụ được phê duyệt.

Điều 2.Giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Khoa họcxã hội Việt Nam tổ chức lập Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm HoàngThành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu và trình phê duyệt theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xâydựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- BQL dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải