BỘ CÔNG NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 34/2007/QĐ-BCN NGÀY 31 THÁNG 7NĂM 2007

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thủtướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch pháttriển công nghiệp hỗ trợ đến 2010, tầm nhìn đến 2020;

Xét Tờ trình số 269/TTr-VCL ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiếnlược, Chính sách công nghiệp;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển côngnghiệp hỗ trợ giai đoạn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 với các nội dungchủ yếu sau:

1. Quan điểm pháttriển

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để pháttriển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Namtrong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ nay đến năm 2020.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong xu thế hội nhập phảigắn với phân công hợp tác quốc tế và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở chọn lọc, dựatrên tiềm năng, lợi thế so sánh của Việt Nam, với công nghệ tiên tiến có tínhcạnh tranh quốc tế cao, gắn liền với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng trongnước đối với sản phẩm công nghiệp xuất khẩu, và phấn đấu trở thành một bộ phậntrong dây chuyền sản xuất quốc tế.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát huy tối đanăng lực đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các đối tác chiến lược- các công ty, tập đoàn đa quốc gia.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng tập trung theo từngnhóm ngành công nghiệp để phát huy tối đa hiệu quả cạnh tranh.

1.1. Đối với ngànhDệt - May

- Phát triển nhanh các sản phẩm hỗ trợ để sản xuất hàng xuấtkhẩu nhằm nâng cao tính chủ động trong sản xuất và khả năng cạnh tranh của sảnphẩm dệt may trên thị trường.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất cácnguyên phụ liệu cho ngành, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà đầu tưnước ngoài.

1.2. Đối với ngành Da- Giày

- Khai thác mọi nguồn lực và khuyến khích mọi thành phầnkinh tế đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành.

- Tăng cường khâu thiết kế mẫu, mốt, phát triển thị trườngđể giảm dần tỷ trọng hàng gia công.

1.3. Đối với ngànhĐiện tử - Tin học

- Phát huy lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, tập trung đầu tưđào tạo nguồn nhân lực để làm chủ công nghệ cao, tạo điều kiện thu hút đầu tưnước ngoài vào phát triển sản xuất linh, phụ kiện cho ngành.

- Xây dựng ngành sản xuất linh phụ kiện điện tử - tin họctheo hướng gắn kết và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của các công ty vàtập đoàn đa quốc gia.

1.4. Đối với ngànhSản xuất và Lắp ráp ô tô

- Các thành phần kinh tế trong nước tập trung sản xuất linhphụ kiện cho lắp ráp các loại xe tải (trong đó có xe vận tải quân sự) và xe vậnchuyển hành khách nhiều chỗ ngồi do công nghệ chế tạo linh kiện, phụ tùng vàkhả năng lắp lẫn ít phức tạp.

- Thu hút đầu tư của các đối tác chiến lược nước ngoài đểphát triển hệ thống sản xuất hỗ trợ cho việc lắp ráp các loại xe du lịch.

1.5. Đối với ngành Cơkhí Chế tạo

- Tập trung phát triển cơ khí nền tảng phục vụ sản xuất, lắpráp các sản phẩm cơ khí trọng điểm, ban đầu chủ yếu thay thế nhập khẩu, sauhướng tới xuất khẩu và gắn liền với việc phục vụ các ngành khác kinh tế quốcdân khác.

- Tham gia chủ động, tích cực và có chọn lọc vào quá trìnhphân công lao động quốc tế. Phát triển không khép kín, tăng cường chuyên mônhoá và hợp tác hoá trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế của các cơ sởsản xuất cơ khí hiện có.

2. Định hướng pháttriển

2.1. Đối với ngànhDệt - May

- Phát triển các trung tâm, cơ sở thiết kế thời trang.

- Phát triển sản xuất các loại vải cho may xuất khẩu, một sốloại hoá chất, chất trợ nhuộm, các chất làm mềm; các loại chất giặt, tẩy; cácloại hồ dệt có nguồn gốc tinh bột; hồ hoàn tất tổng hợp; các loại phụ liệu maykhác.

2.2. Đối với ngành Da- Giày

- Phối hợp với ngành dệt - may đẩy nhanh khả năng cung ứngcác loại vải dệt để sản xuất giầy dép, đặc biệt là giầy dép vải xuất khẩu.

- Nhanh chóng sắp xếp và phát triển lĩnh vực thiết kế mẫumã, sản xuất nguyên vật liệu da và giả da cung cấp cho sản xuất giầy dép xuấtkhẩu.

- Thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là từ khối EU vào sản xuấtnguyên liệu mũ giày (giả da PVC, giả da PU...).

- Tập trung đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị ở khâutrau chuốt hoàn tất, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý nhằm khai thác tốthơn năng lực thuộc da hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hoá cácmặt hàng da thuộc.

2.3. Đối với ngànhĐiện tử - Tin học

- Trong giai đoạn đến 2010 chuyển dần từ lắp ráp đơn giảnsang thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; hình thành một số cơ sở sảnxuất, nghiên cứu, đào tạo có tác động cấu trúc lại ngành.

- Tăng cường gia công để tạo hiệu quả cho các doanh nghiệpvừa và nhỏ của Việt Nam.

- Tăng cường thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới của cáccông ty, tập đoàn đa quốc gia, phát triển sản xuất linh phụ kiện cho hàng xuấtkhẩu.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc tăng tốc thu hút các dự ánđầu tư FDI trong các lĩnh vực then chốt. Hình thành một số cơ sở nghiên cứu,thiết kế sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanhnghiệp vừa và nhỏ trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chuyểngiao và ứng dụng công nghệ mới, xây dựng và nâng cao trình độ, năng lực cho độingũ cán bộ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

2.4. Đối với ngànhSản xuất và Lắp ráp ô tô

- Tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô theo cụm công nghệ gồm cabin, khung, vỏ, hệ thống treo, động cơ, cầu, cácđăng, hộp số, hệ thống lái cho các loại xe tải, xe khách và xe chuyên dụng.Phát triển có chọn lựa một số loại động cơ, hộp số, bộ truyền động và phụ tùngvới số lượng lớn phục vụ lắp ráp ô tôtrong nước và tham gia xuất khẩu. Phát triển sản xuất đáp ứng nhu cầu các chitiết hỗ trợ thông dụng, có thể sử dụng cho nhiều mác xe như ắc quy, bugi, phađèn, kính, săm lốp, hệ thống dây điện, còi, giảm xóc,…

- Tăng cường khả năng liên kết, hợp tác giữa các doanhnghiệp để chuyên môn hoá sản xuất các linh kiện, phụ tùng với khối lượng lớn,bảo đảm yêu cầu chất luợng của nhà lắp ráp, tiến tới hoàn thiện các mẫu xe mangthương hiệu Việt Nam.

- Khuyến khích hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ vớicác tập đoàn đa quốc gia vào sản xuất linh phụ kiện ôtô. Các công nghệ mới cầnđược lựa chọn để đảm bảo không lạc hậu tối thiểu sau 15 năm.

2.5. Đối với ngành Cơkhí Chế tạo

- Tăng cường đầu tư chiều sâu tại các cơ sở cơ khí chế tạohiện có để nâng cao năng lực đúc, rèn, tạo phôi lớn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt,cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm tiêu chuẩn để chế tạo chi tiết, phụ tùng cho sản xuất 3 nhóm sản phẩm cơkhí chính là thiết bị đồng bộ, máy công cụ, máy móc xây dựng.

- Thu hút đầu tư nước ngoài vào các quá trình sản xuất côngnghệ cao, vào những khâu cơ bản Việt Nam còn yếu kém như đúc, rèn, tạo phôilớn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt kim loại, sản xuất chi tiết quy chuẩn chất lượngcao.

3. Mục tiêu pháttriển

3.1. Đối với ngànhDệt - May

- Đến 2010 đáp ứng trên 30% nhu cầu nội địa, đến 2015 khoảng39% và đến 2020 khoảng 40% nhu cầu vải dệt thoi.

- Phấn đấu đến 2010 tự sản xuất trong nước từ 10-70% tuỳloại phụ tùng cơ khí dệt may và 40-100% vào năm 2020.

- Đến năm 2015 đáp ứng 50% nhu cầu nội địa về các sản phẩmxơ, sợi tổng hợp, đến năm 2020 đáp ứng 80% nhu cầu nội địa và tiến tới xuất khẩu sau năm 2020.

- Phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu các loại phụ liệu may như cúc,chỉ, khoá kéo…

- Xây dựng 3 trung tâm nguyên phụ liệu dệt may ở Hưng Yên, Long An và Bình Dương, Đà Nẵng.

3.2. Đối với ngành Da- Giày

- Nâng tỷ lệ sử dụng nguyên phụ liệu trong nước đạt 40% vàonăm 2010 và 70-80% vào năm 2020.

- Giảm dần mức nhập khẩu da sơ chế từ nay đến năm 2010, nângcông suất thuộc da đến năm 2010 tăng thêm 40 triệu sqft.

- Sau năm 2015 tự chủ được khuôn mẫu và phụ tùng thay thếthông thường.

3.3. Đối với ngànhĐiện tử - Tin học

- Xây dựng ngành CNHT cho công nghiệp điện tử theo xu hướngtham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng linh phụ kiện của thế giới và khu vực.

- Công nghiệp hỗ trợ trước mắt đáp ứng nhu cầu về linh kiệnlắp ráp đơn giản, các chi tiết nhựa, khuôn mẫu, mạch in…

- Thu hút các tập đoàn đa quốc gia phát triển các cơ sở sảnxuất, thiết kế các hệ thống bán dẫn tích hợp cao, vi điều khiển, các thiết bịSoC (System on-a chip), IC thông minh, những sản phẩm tín hiệu hỗn hợp, nhữngvi mạch có bộ nhớ nhanh, bộ nhớ STRAM...

- Phát triển các cơ sở sản xuất, thiết kế các hệ thống bándẫn tích hợp cao, các phần mềm nhúng, các bảng mạch tích hợp dùng cho thiết bịthông tin, máy tính, thiết bị ngoại vi, đồ điện, điện tử gia dụng…

- Phấn đấu đến năm 2010 tỷ trọng cho phí nguyên vật liệutrong nước trong giá thành sản phẩm ước đạt 22-25%.

3.4. Đối với ngànhSản xuất và Lắp ráp ô tô

- Đến năm 2010, hoàn thiện các mẫu xe tải, xe khách với tỷlệ sử dụng linh phụ kiện sản xuất trong nước là 65%, xe con là 15%; đến năm2020 cho xe khách là 75%, xe tải là 85% và xe con là 30%. Từng bước tham giaxuất khẩu một số linh kiện, phụ tùng.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước sản xuấtcác phụ tùng theo vùng công nghệ tính theo % đến năm 2010 và 2020 như sau:

Cacbin xe tải từ 70% lên 95%; Khung xe tải từ 90% lên 95%;Khung xe khách từ 80% lên 90%; Vỏ xe khách từ 70% lên 80%; Hệ thống xe khách từ70% lên 80%; Cụm động cơ từ 50% lên 60%; hộp số và cầu xe từ 60% lên 75%; Moayơ bánh xe, cát đăng từ 60% lên 75%; Hệ thống lái và cầu trước từ 60% lên 65%.

- Hoàn thiện cơ bản các tiêu chuẩn linh phụ kiện cho ô tôsản xuất tại Việt Namphù hợp với tiêu chuẩn chung của khu vực và ASEAN vào năm 2015.

3.5. Đối với ngành Cơkhí Chế tạo

Đến năm 2010 đáp ứng 50% nhu cầu nội địa về phôi đúc, rèn vàchi tiết quy chuẩn và đến 2020 đạt khoảng 75%, với chất lượng đạt tương đươngkhu vực.

4. Quy hoạch pháttriển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

4.1. Đối với ngànhDệt - May

- Xây dựng và phát triển 3 trung tâm nguyên phụ liệu dệt mayở Hưng Yên, Long An, Bình Dương và ĐàNẵng.

- Phát triển các dự án sản xuất phụ tùng cơ khí dệt may.

- Hình thành ở phía Bắc 3 dự án sản xuất nồi, khuyên, thiếtbị kéo sợi, dệt vải và ở miền Nam4 dự án sản xuất khung go, dây go, lamen, suốt kéo dài, nồi khuyên.

- Xây dựng một số cơ sở sản xuất hoá chất trợ nhuộm tại 2miền Bắc và Nam.Tại miền Trung sản xuất xơ Polyester.

4.2. Đối với ngành Da- Giày

- Xây dựng trung tâm nguyên phụ liệu da giày ở Hà Tây, BìnhDương và Quảng Nam.

- Đầu tư một số dự án sản xuất vải PVC, PU, sản xuất phụtùng, khuôn mẫu cho ngành. Đến năm 2010 phát triển 2-3 dự án sản xuất máy móc,phụ tùng, khuôn mẫu tại 3 miền để đáp ứng nhu cầu trong nước.

- Di dời các doanh nghiệp và cơ sở thuộc da ô nhiễm ở cáckhu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp, ứng dụng các công nghệ tiên tiến đểgiảm thiểu ô nhiễm trong lĩnh vực thuộc da và sản xuất nguyên phụ liệu da.

- Phát triển các trang trại nuôi bò lấy da, mở rộng mạnglưới thu mua nguyên liệu da để thuộc da tập trung tại các cơ sở có trang thiếtbị, công nghệ tiên tiến.

4.3. Đối với ngànhĐiện tử - Tin học

- Đến 2010 tập trung thu hút đầu tư một số dự án sản xuấtlinh kiện điện tử, mạch vi điện tử, vậtliệu linh kiện điện từ, linh kiện thạch anh, linh kiện máy vi tính… để pháttriển các thiết bị ngoại vi và máy tính cá nhân, đồ điện tử gia dụng, thiết bịnghe nhìn, các linh kiện lắp ráp đơn giản.

- Sau 2010 phát triển sản xuát linh kiện lắp ráp đồng bộ,linh kiện dạng nguyên vật liệu và các loại linh phụ kiện khác (các đĩa CD,CD-ROM, DVD, pin mặt trời…). Xây dựng một số nhà máy sản xuất các thiết bị điệntử y tế kỹ thuật cao, thiết bị cảnh báo điện tử.

4.4. Đối với ngànhSản xuất và Lắp ráp ô tô

- Sản lượng xe tải, xe khách đến 2010 vào khoảng 73.000chiếc. Do đó đầu tư chiều sâu phát triển các nhà máy cơ khí ô tô hiện có theohướng công nghệ truyền lực, công nghệ chassis. Các doanh nghiệp Nhà nước (VEAM,VINAMOTOR, TKV, SAMCO) và các công ty Xuân Kiên, Trường Hải… là những cơ sở cóvai trò chủ đạo.

- Sau 2010, tập trung sản xuất phụ tùng và tổng thành củaloại động cơ diesel công suất từ 80-240 kW. Thu hút đầu tư liên doanh sản xuấtđộng cơ diesel tại khu công nghiệp ô tô Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), tiếntới hình thành khu công nghiệp hỗ trợ cho việc sản xuất động cơ và ô tô tạiThành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh. Xây dựng mới nhà máy chế tạo bánhrăng trục cho hệ thống truyền lực (khung 10-30 nghìn cái/năm, truyền lực, cầu20 nghìn cái/năm) tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.

- Sản lượng các loại phụ tùng dự kiến đến năm 2010 và 2020như sau:

Cacbin xe tải từ 56.000 lên 92.000 cái; Khung xe tải từ56.000 lên 92.000 cái; Khung xe khách từ 17.000 lên 56.000 cái; Vỏ xe khách từ7.000 lên 56.000 cái; Hệ thống treo xe tải từ 17.000 lên 92.000 cái; Hệ thốngtreo xe khách từ 7.000 lên 56.000 cái;Cụm động cơ các loại từ 44.000 lên 88.600 cái.; hộp số và cầu xe, moay ơ bánhxe, cácđăng từ 44.300 lên 88.600 bộ; Hệ thống lái và cầu trước từ 63.000 lên109.500 cái.

- Các phụ tùng hỗ trợ khác như ắc quy, săm lốp, kính… sẽđược sản xuất tại các nhà máy hiện có thuộc các chuyên ngành công nghiệp đãđược quy hoạch.

4.5. Đối với ngành Cơkhí Chế tạo

- Hình thành một số nhà máy chuyên sản xuất các chi tiếttiêu chuẩn, khuôn mẫu chính xác, vật liệu cắt gọt và gia công áp lực… với mứcđộ trang thiết bị có độ chính xác cao, được điều khiển bằng chương trình tựđộng hoá, số hoá gần các khu vực có các nhà máy chế tạo 3 nhóm sản phẩm cơ khínêu trên.

- Xây dựng các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ cơ khí tại HàNội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, BìnhDương, Tây Ninh và Đà Nẵng.

5. Các giải pháp vàchính sách thực hiện quy hoạch

5.1. Các giải pháptạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh

- Xây dựng các chương trình phát triển từng nhóm sản phẩm hỗtrợ để thu hút sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- Khuyến khích hình thành các khu, cụm công nghiệp sản xuấtlinh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu phụ trợ cho các ngành công nghiệp. Pháttriển doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất sản phẩm hỗ trợ, cung ứngnguyên phụ liệu cho sản xuất hỗ trợ.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước,đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá để nâng cao tính tự chủ trong sản xuất kinhdoanh của các doanh nghiệp này và thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tếkhác.

- Tập trung phát triển các ngành, các sản phẩm công nghiệpưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tạo nền tảng để phát triển doanh nghiệp vừa vànhỏ làm vệ tinh phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Tiếp tục quá trình cải cách hành chính, nâng cao tính minhbạch của môi trường sản xuất kinh doanh để phát triển thêm nhiều doanh nghiệpmới theo mục tiêu đã đề ra, cũng như thu hút ở mức độ cao đầu tư nước ngoài vàophát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ.

- Có chính sách khuyến khích đầu tư, khuyến khích chuyểngiao công nghệ, bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tìm kiếm, điều tiết thịtrường, tạo mặt bằng, nhà xưởng cho thuê để sản xuất kinh doanh đối với cáccông ty, tập đoàn nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp nội địa để phát triểncông nghiệp hỗ trợ.

- Tổ chức và hỗ trợ thành lập các trung tâm tiếp thị tìmkiếm thị trường tiêu thụ và đối tượng cung cấp sản phẩm hỗ trợ trong và ngoàinước, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khácnhau, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội địa.

- Thành lập và đưa vào hoạt động một số trang web chuyênngành công nghiệp hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu vềcác doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ để làm cơ sở cho việc giới thiệu, tìm kiếm cácmối liên kết ngang.

5.2. Các giải pháp vềkhoa học - công nghệ

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theochuẩn quốc tế làm căn cứ cho việc định hướng phát triển. Hỗ trợ phát triển vànâng cấp các tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm hỗ trợ thuộc nhiềuthành phần kinh tế đạt trình độ quốc tế.

- Thực hiện các Chương trình đầu tư từ nguồn vốn ODA cho cáckhoa chuyên ngành của trường đại học và cao đẳng để hoàn thiện công nghệ cơbản... gắn kết các cơ sở đào tạo với các hoạt động của doanh nghiệp, đổi mớitrang thiết bị, chương trình đào tạo.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI có các dựán chuyển giao công nghệ và khuyến khích chuyển giao công nghệ tiên tiến vàosản xuất tại Việt Nam.Hỗ trợ chi phí mua bản quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển côngnghiệp hỗ trợ.

- Khuyến khích các Viện nghiên cứu chuyên ngành dệt may, dagiày, cơ khí, công nghệ… triển khai nghiên cứu, thực nghiệm các đề tài, dự ángắn với nhu cầu phát triển sản xuất các chủng loại vật liệu, chi tiết, linh phụkiện, phụ tùng… phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Giành đủ kinh phí cho các Bộ, ngành triển khai xây dựngcác tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn cơ sở liên quan tới các sản phẩm hỗ trợ.

5.3. Các giải pháp vềhạ tầng cơ sở để phát triển công nghiệp hỗ trợ

- Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các cơ sở giao thông, vậntải như các bến cảng, sân bay, đường sắt, đường bộ, giao thông đô thị. Hìnhthành các kho tàng, điểm tập trung hàng hoá ở các vùng kinh tế trọng điểm đểgia tăng điều kiện phát triển công nghiệp.

- Tập trung xây dựng một số khu, cụm công nghiệp hỗ trợ cótrang thiết bị, công nghệ tiên tiến gắn với các vùng có các ngành công nghiệpchính phát triển.

5.4. Các giải pháp vềđào tạo nguồn nhân lực

- Tăng cường đào tạo cán bộ kỹ thuật các ngành thiết kế (baogồm cả thiết kế mẫu mốt, thời trang, kiểu dáng công nghiệp), chế tạo máy, luyệnkim, điều khiển tự động, điện tử tin học để làm chủ các công nghệ được chuyểngiao, nghiên cứu thiết kế tạo ra công nghệ nguồn và kiểu dáng sản phẩm riêngcủa Việt Nam.

- Thu hút sự hỗ trợ của Chính phủ các nước phát triển nhưNhật Bản, EU... để đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệtkhuyến khích các doanh nghiệp FDI tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực.

- Tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở nghiêncứu, chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành, cũng như hợp tác nghiên cứuvới các đối tác nước ngoài trong một số chương trình đào tạo nguồn nhân lực đểphát triển công nghiệp hỗ trợ.

5.5. Các giải pháp vềliên kết doanh nghiệp

- Kết nối các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội địatrong việc phát triển sản xuất hỗ trợ thông qua các chương trình giới thiệu nhucầu phát triển và sử dụng sản phẩm hỗ trợ và hợp đồng kinh tế giữa các doanhnghiệp FDI với các doanh nghiệp nội địa.

- Xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn với các đối tácchiến lược-các công ty, tập đoàn đa quốc gia về phát triển công nghiệp nóichung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng ở Việt Namtrong giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn 2020.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và website về danh mục các doanhnghiệp sản xuất linh phụ kiện, các sản phẩm hỗ trợ, danh mục các sản phẩm hỗtrợ cần ưu tiên phát triển đến năm 2010 để thu hút đầu tư từ các thành phầnkinh tế, các loại hình doanh nghiệp có quan tâm.

- Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt đọng của các Viện nghiêncứu chuyên ngành để làm cầu nối giữa nghiên cứu - thiết kế - ứng dụng, gắn quátrình nghiên cứu với chuyển giao đưa vào sản xuất.

- Xây dựng một số chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợdài hạn nhằm tập trung nỗ lực của Nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu pháttriển, nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ đầu tư và liên kết ngành sản xuất hỗ trợ.

- Củng cố và nâng cao vai trò của các Hiệp hội ngành nghề,các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ làm đầu mối liên kết doanh nghiệp. Đổimới cơ chế tổ chức và hoạt động của các Hiệp hội ngành nghề để có thể đóng vaitrò đại diện cho ngành tìm kiếm, tiếp nhận tài trợ của Chính phủ và của các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các giải pháp phát triển ngành, đầumối xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường, đề xuất các cơ chế chính sách pháttriển công nghiệp hỗ trợ.

- Thường xuyên tổ chức và nâng cao tính chuyên nghiệp củacác hội chợ, chợ công nghệ, triển lãm và các hội thảo chuyên đề phát triển côngnghiệp hỗ trợ cho từng lĩnh vực sản phẩm riêng biệt.

5.6. Các giải pháp vềtài chính

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cóthể dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển.Nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản để thành lập hệ thống ngân hàng phục vụ cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ chế bảo lãnh tín dụng khi thu hồi thông qua các tàikhoản phải thu và thế chấp các tài khoản phải thu khi vay vốn của các tổ chứctín dụng Nhà nước.

- Tạo điều kiện về nguồn vốn cho các hoạt động khuyến công,hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trongviệc đầu tư nghiên cứu và phát triển sản xuất hỗ trợ.

- Phát triển mạnh cách thức thuê mua tài chính trong mua sắmmáy móc, thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ để nâng caokhả năng phát triển và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp này.

- Sử dụng vốn ODA để hỗ trợ đào tạo lao động, xây dựng thểchế pháp lý và các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vừavà nhỏ, chương trình hợp tác với các công ty đa quốc gia đầu tư trực tiếp vàoViệt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cácBộ, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chỉ đạo phát triển ngành theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Bộ Công nghiệp phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư;Tài chính; Thương mại; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ngânhàng phát triển Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo chứcnăng để hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương trong việc triển khai quy hoạchđã được phê duyệt.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcụ thể hoá quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh,thành phố. Tham gia với các Bộ, Ngành kiểm tra, giám sát việc triển khai thựchiện quy hoạch được duyệt để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Bộ Công nghiệp phối hợp với Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam thực hiện Quy hoạch bằng các hình thức: Tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn cho cộng đồng các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ cả nước để cóđịnh hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy hoạch.Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh các chính sách,cơ chế để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Trung Hải