THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 38/ 2007/Q Đ-TTgNGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2007

VỀ BAN HÀNH TIÊUCHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI

DOANH NGHIỆP100% VỐN NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệpnhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệpngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp100% vốn nhà nước.

Điều2. Đối tượng ápdụng của Quyết định này bao gồm các công tynhà nước độc lập, công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên 100% vốn nhà nước, công tythành viên hạch toán độc lập thuộc các tậpđoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước hiệncó.

Điều3.Quyết định nàythay thế Quyết định số 155/2004/Q Đ-TTg ngày24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủvà có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo.

Các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Hội đồng quản trị tậpđoàn kinh tế và Tổng công ty 91 có trách nhiệm căncứ vào Quyết định này, tiếp tục phân loại,thực hiện sắp xếp các công ty nhà nướcđộc lập, công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên 100% vốn nhà nước, công ty thành viên hạchtoán độc lập thuộc tập đoàn kinh tế vàtổng công ty nhà nước hiện có thuộc mình quảnlý, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31tháng 5 năm 2007.

Bộ Kế hoạch và Đầutư phối hợp Ban Chỉ đạo Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp theo dõi, hướng dẫn,đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tậpđoàn kinh tế, Tổng công ty 91 thực hiện Quyếtđịnh này và định kỳ tổng hợp tình hìnhbáo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


Quyết định số 38/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Quyết định số 38/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


TIÊU CHÍ, DANH MỤC

PHÂN LOẠIDOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 38/2007/QĐ-TTg

ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

I. Nhà nước nắm giữ100% vốn điều lệ đối với nhữngdoanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vựcsau:

- Sản xuất,cung ứng vật liệu nổ;

- Sản xuất,cung ứng hoá chất độc;

- Sản xuất,cung ứng chất phóng xạ;

- Sản xuất,sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị chuyên dùng cho quốcphòng, an ninh; trang thiết bị, tài liệu kỹ thuậtvà cung ứng dịch vụ bảo mật thông tin bằngkỹ thuật nghiệp vụ mật mã;

- Các doanh nghiệpđược giao thực hiện nhiệm vụ quốcphòng, an ninh đặc biệt và các doanh nghiệp đóng tạicác địa bàn chiến lược quan trọng, vùng sâu,vùng xa kết hợp kinh tế với quốc phòng theo quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ;

- Truyền tải hệ thống điện quốcgia; sản xuất điện quy mô lớn có ý nghĩađặc biệt quan trọng về kinh tế - xãhội, quốc phòng, an ninh;

- Quản lý, khaithác đường sắt quốc gia, đô thị; các cảnghàng không; cảng biển có quy mô lớn;

- Điều hànhbay; điều hành vận tải đường sắtquốc gia, đô thị;

- Bảo đảman toàn hàng hải;

- Bưu chính côngích;

- Phát thanh, truyềnhình;

- Xổ số kiếnthiết;

- Xuất bản,báo chí;

- In, đúc tiền;

- Sản xuất thuốc lá điếu;

- Quản lý, khai thác hệ thống côngtrình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện,kè đá lấn biển;

- Quản lý, duy tu công trình đê điều,phân lũ và phòng chống thiên tai;

- Trồng và bảo vệ rừng đầunguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

- Tín dụng chính sách, phục vụ pháttriển kinh tế - xã hội.

II. Những doanhnghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nướcnắm giữ trên 50% tổng số cổ phần

1. Những doanh nghiệp tham gia sản xuấtvà cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

- Bảo trì hệ thống đườngsắt quốc gia;

- Quản lý, bảo trì hệ thốngđường bộ, đường thủy nộiđịa; quản lý, khai thác cảng biển (trừ các cảngnêu tại mục I);

- Đo đạc bản đồ;

- Sản xuất phim khoa học,phim thời sự, phim tài liệu, phim cho thiếu nhi;

- Thoát nước ở đô thị;

- Chiếu sáng đô thị;

- Điều tra cơ bản về địachất, khí tượng thủy văn;

- Khảo sát, thăm dò, điều tra vềtài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loạitài nguyên thiên nhiên;

- Sản xuất, lưu giữ giống gốccây trồng, vật nuôi và tinh đông; sản xuất vắcxinphòng bệnh.

2. Những doanh nghiệp bảo đảmnhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuấtvà nâng cao đời sống vật chất, tinh thần củađồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

3. Những doanh nghiệp có vai trò đảmbảo các cân đối lớn của nền kinh tế,bình ổn thị trường hoạt động trong cácngành, lĩnh vực sau:

- Sản xuất điệncó công suất từ 100 MW trở lên;

- Khai thác các khoáng sản:than, bô xít, quặng đồng, quặng sắt, quặngthiếc, vàng, đá quý;

- Khai thác, chếbiến dầu mỏ và khí tự nhiên;

- Đóng mới vàsửa chữa phương tiện vận tảiđường không;

- Cung cấp hạtầng mạng thông tin truyền thông;

- Sản xuấtgang, thép có công suất trên 300.000 tấn/năm;

- Sản xuấtxi măng lò quay có công suất thiết kế trên 1,5 triệutấn/năm;

- Sản xuấthóa chất cơ bản, phân hóa học, thuốc bảo vệthực vật;

- Trồng và chếbiến cao su, cà phê;

- Sản xuấtgiấy in báo, giấy viết chất lượng cao;

- Bán buônlương thực;

- Bán buôn xăng, dầu;

- Bán buôn thuốcphòng bệnh, chữa bệnh, hóa dược;

- Sản xuấtbia trên 100 triệu lít/năm;

- Khai thác, lọcvà cung cấp nước sạch mạng cấp I, cấpII;

- Vận tảiđường biển quốc tế; vận tảiđường sắt, đường không;

- Kinh doanh tiềntệ, bảo hiểm./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng