QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 53/2008/QĐ-BTTTT

NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2008

BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI LIÊN LẠC ĐIỆNTHOẠI TỪ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH VÀO MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 củaChính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy củaBộ Thông tin và Truyền thông;

- Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 củaThủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nốiđối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt(sau đây gọi là mạng nội hạt) vào mạng điện thoại di động toàn quốc (sau đâygọi là mạng di động) như sau:

1. Trường hợp mạng nộihạt kết nối trực tiếp với mạng di động, mạng nội hạt tính cước đối với kháchhàng và trả mạng di động (không phân biệt mạng di động chiếm thị phần khống chếhay không chiếm thị phần không chế) cước kết nối 425đ/phút;

2. Trường hợp mạng nộihạt kết nối với mạng di động qua mạng PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, mạngnội hạt tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

2.1. Trả mạng di động kếtcuối cuộc gọi (không phân biệt mạng di động chiếm thị phần khống chế hay mạngdi động không chiếm thị phần khống chế) cước kết nối 425đ/phút;

2.2. Trường hợp qua mạngPSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì trả mạngPSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

- Trường hợp tổng đàiđường dài (Toll), tổng đài nội hạt (Tandem) hoặc Host có chức năng Tandem vàtổng đài di động (MSC) trong cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố thìcước kết nối là 100đ/phút;

- Trường hợp tổng đàiđường dài (Toll), tổng đài nội hạt (Tandem) hoặc Host có chức năng Tandem vàtổng đài di động (MSC) không cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố:

+ Trường hợp mạng PSTNđường dài liên tỉnh kết nối vào 01 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là300 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTNđường dài liên tỉnh kết nối vào 02 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là250 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTNđường dài liên tỉnh kết nối vào 03 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là200 đồng/phút.

2.3. Trường hợp qua mạngVoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì cước kếtnối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưngkhông cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và khôngphân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tạiQuyết định này áp dụng cho cả liên lạc vào gìờ thấp điểm và chưa bao gồm thuếgiá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định tạiQuyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễnthông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanhnghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nam Thắng