THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh gồm các ông, bà có tên sau đây:

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân;
2. Phó Chủ tịch Thường trực: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh;
3. Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền;
4. Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang;
5. Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn;
Các Ủy viên Hội đồng:
6. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Ủy viên Thường trực Hội đồng;
7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng;
8. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn;
9. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh;

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

10. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý;
11. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám;
12. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng;
13. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn;
14. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long;
15. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị;
16. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Tấn Viên;
17. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh;
18. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức;
19. Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên;

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?

20. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh;
21. Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi;
22. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Toàn Thắng;
23. Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn;
24. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải;
25. Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thành Lương;
26. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính;
27. Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Trần Việt Hùng;
28. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên;
29. Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi;

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục đổi tên và làm lại giấy khai sinh cho con ? Cách làm lại giấy khai sinh để đổi tên đệm cho trẻ ?

30. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng;
31. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương;
32. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Vũ Mạnh Hùng;
33. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành;
34. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT Trương Gia Bình;
35. Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Xã hội học Việt Nam Nguyễn Đình Tấn;
36. Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Phạm Ngọc Đăng;
37. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Nguyễn Quang Thái;
38. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam;
39. Ông Nguyễn Bá Ân – Chuyên viên cao cấp Vụ Thư ký – Biên tập Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Hội đồng;

>> Xem thêm:  Thủ tục và hồ sơ đổi tên trong giấy khai sinh ? Điều kiện để được thay đổi tên trên giấy khai sinh ?

40. Ông Trương Đình Tuyển, Chuyên gia – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại;
41. Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia – Nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 2. Khi một Ủy viên Hội đồng thôi công tác tại cơ quan do mình đại diện, trong vòng 15 ngày sau, lãnh đạo cơ quan đó cử một đại diện khác thay thế làm Ủy viên Hội đồng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Cải chính hộ tịch đổi tên cha mẹ trên giấy khai sinh cho con ? Đăng ký thêm cha trong giấy khai sinh ?