THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 935/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNGLÀNG VĂN HÓA – DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quyhoạch chung xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam với những nộidung chính như sau:

1.Tính chất

- Làmột trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia; nơi tậptrung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thốngcủa các dân tộc Việt Nam. Phục vụ nhu cầu thăm quan, du lịch và nghiên cứu củanhân dân trong nước và khách quốc tế;

- Lànơi đồng bào các dân tộc cả nước gặp gỡ, trao đổi, tăng cường tình đoàn kết, sựhiểu biết lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục, lòngtự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam;

- Lànơi giới thiệu đầy đủ và tập trung về con người, văn hóa thuộc mọi miền của đấtnước Việt Nam nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa vớicác dân tộc trên thế giới;

- Làmột trung tâm du lịch, dịch vụ, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí lớn có sức hấp dẫnkhách du lịch trong nước và nước ngoài.

2.Vị trí và phạm vi nghiên cứu

a)Vị trí và quy mô bao gồm: khu vực hồ Đồng Mô – Ngải Sơn, Sơn Tây thuộc thànhphố Hà Nội với diện tích khoảng 1.544 ha, có ranh giới tiếp giáp với các khuvực như sau:

-Phía Bắc giáp với xã Kim Sơn – Thị xã Sơn Tây;

-Phía Đông giáp với doanh trại quân đội, xã Sơn Đông, xã Cổ Đông – Thị xã SơnTây;

-Phía Nam giáp với đường Láng – Hòa Lạc kéo dài, sân bay Hòa Lạc, xã Yên Bình,huyện Thạch Thất;

-Phía Tây giáp với sân golf Đồng Mô, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

b)Phạm vi nghiên cứu:

-Diện tích đất Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (bao gồm cả diện tíchmặt nước một phần hồ Đồng Mô) đã xác định trong đồ án điều chỉnh Quy hoạchchung năm 2000;

-Diện tích đất nông trường Đồng Mô bao gồm diện tích đất và hệ thống ao, hồ (naylà Công ty Đầu tư và Phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam);

-Diện tích mặt nước hồ Đồng Mô với mục đích để sử dụng kinh doanh du lịch vànuôi trồng thủy sản.

3.Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Căncứ vào quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm ban hành về quy hoạch đô thị và một sốchỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mang tính đặc thù. Tư vấn cần đề xuất các chỉ tiêuvề quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tổ chức khônggian Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Trong quá trình lập quy hoạch,có thể áp dụng một số tiêu chuẩn nước ngoài sau khi được Bộ Xây dựng chấpthuận.

a)Các chỉ tiêu quy hoạch dự báo:

-Lượng khách du lịch đến năm 2015 dự báo khoảng: 0,8 – 1,0 triệu lượt khách/năm;

-Lượng khách du lịch đến năm 2025 dự báo khoảng: 1,8 – 2,0 triệu lượt khách/năm.

b) Cácchỉ tiêu về sử dụng đất:

-Đất cây xanh, mặt nước chiếm 70 - 80%;

-Đất khách sạn: 30 – 40 m2/người;

-Đất công trình công cộng, dịch vụ: 2 – 3 m2/người,

c)Các chỉ tiêu sử dụng hạ tầng kỹ thuật:

-Giao thông: đất mạng lưới đường, quảng trường nội bộ chiếm 10 – 15%;

-Cấp nước:

+Khách sạn: 250l/người/ngày đêm;

+Sinh hoạt: 150l/người/ngày đêm.

-Cấp điện: sinh hoạt: 3000 KWh/người/năm;

-Chuẩn bị kỹ thuật: độ cao xây dựng ≥ + 22,5m, tận dụng địa hình và hạn chế tốiđa san lấp khối lượng lớn;

-Thoát nước bẩn: 80% khối lượng cấp nước với hệ thống xử lý nước thải;

4.Nội dung và yêu cầu

a)Xác định quy mô, ranh giới điều chỉnh của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộcViệt Nam;

b)Phân tích, đánh giá hiện trạng (điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội,sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng, môi trường …);

c)Xác định động lực hình thành và phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộcViệt Nam; tiềm năng du lịch và quy mô đất đai xây dựng; các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật chủ yếu;

d)Định hướng cơ cấu, phân khu chức năng đến năm 2025:

-Các khu giữ nguyên tính chất, chức năng:

+Khu các Làng dân tộc Việt Nam;

+Khu trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí.

-Các khu cần điều chỉnh, chuyển đổi chức năng:

+Khu dịch vụ du lịch tổng hợp (khu du lịch, dịch vụ khách sạn và khu nước Việtqua các thời kỳ dựng nước và giữ nước);

+Khu di sản văn hóa thế giới;

+Khu công viên bến thuyền;

+Khu quản lý điều hành, văn phòng;

+Khu cây xanh, mặt nước hồ Đồng Mô.

- Đềxuất các giải pháp kết nối đồng bộ các khu chức năng, cây xanh – mặt nước hồĐồng Mô, khu điều hành – văn phòng thành mạng lưới thống nhất, hài hòa trongtổng thể Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

đ)Định hướng quy hoạch kiến trúc, cảnh quan;

+Xác định khả năng phát triển, mở rộng, tính thống nhất về không gian của cáckhu chức năng;

+Bảo tồn gìn giữ mặt nước, địa hình tự nhiên của khu vực, tạo mối liên hệ hàihòa giữa mặt nước, cây xanh và công trình;

+Xây dựng và phát triển các công trình kiến trúc bảo đảm phù hợp với cảnh quanchung của Làng Văn hóa – Du lịch, với không gian đặc trưng của từng khu chứcnăng;

e)Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng; xác định cốt xây dựng khống chế củatừng khu vực, toàn khu và các trục giao thông chính;

+Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông trong khu vực, vị trí vàquy mô các công trình đầu mối giao thông, xác định chỉ giới đường đỏ các trụcchính và hệ thống tuy-nen kỹ thuật;

+Lựachọn nguồn, xác định quy mô, vị trí, công suất của các công trình đầu mối, mạnglưới truyền tải và phân phối chính của các hệ thống cấp nước, cấp điện, thôngtin liên lạc, mạng lưới tuyến thoát nước, các công trình xử lý nước thải, vệsinh môi trường, chất thải rắn và các công trình hạ tầng khác.

g)Thiết kế đô thị:

-Nghiên cứu, khớp nối, hoàn thiện các vùng kiến trúc, cảnh quan đặc thù; đề xuấttổ chức không gian cho các khu chức năng, các trục không gian chính, quảngtrường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn trong Làng Văn hóa –Du lịch các dân tộc Việt Nam;

-Nghiên cứu xác định tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu của công trình xây dựngthuộc các khu chức năng và toàn khu vực.

h)Đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch, các dự án, kế hoạch pháttriển trong Làng Văn hóa theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nhằm giảmthiểu tác động xấu đến môi trường khi phát triển, bảo đảm giữ gìn môi trường,sinh thái và cảnh quan khu vực, phát triển ổn định, bền vững;

i) Xácđịnh các chương trình dự án ưu tiên đầu tư: xây dựng danh mục các dự án ưu tiênđầu tư phù hợp với dự báo nguồn lực; đề xuất các cơ chế, chính sách quản lýthực hiện quy hoạch.

5.Thành phần hồ sơ

Thựchiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ vềquy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành về hướng dẫn lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Tư vấn cần nghiên cứu, thể hiện, minh họachi tiết cho từng ý tưởng phát triển các khu chức năng với chất lượng và phươngpháp tiếp cận quốc tế.

6.Tổ chức thực hiện

- Cơquan quản lý dự án quy hoạch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cơquan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc ViệtNam;

- Cơquan nghiên cứu, đề xuất quy hoạch: tổ chức tư vấn trong nước và tư vấn nướcngoài kết hợp nghiên cứu lập đồ án quy hoạch;

- Cơquan thẩm định và trình duyệt: Bộ Xây dựng;

-Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ;

-Thời gian lập đồ án: 9 tháng sau khi Nhiệm vụ được phê duyệt.

Điều2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí và phối hợp với Bộ Xâydựng, các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xâydựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện điều chỉnh Quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành

BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX;
- Lưu Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải