Luat Minh Khue

Quyết định

Chuyên mục tổng hợp các văn bản quy pháp pháp luật dưới dạng quyết định như: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, các quyết định của Bộ Trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2017 ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ ...

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu ...

Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở,nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở,nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở,nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa ...

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Thành phố
Ngày 15/15/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định số 44/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu ...

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2016 có ...

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y
Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký và có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy địn hvề diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy địn hvề diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế cho Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20 ...

Làm thế nào để lấy lại số tiền mà nhân viên đã tiêu hết do thu nợ từ khách hàng của công ty ?

Làm thế nào để lấy lại số tiền mà nhân viên đã tiêu hết do thu nợ từ khách hàng của công ty ?
Thưa luật sư ! hiện tôi làm kinh doanh phân phối một vài sản phẩm cho một vài công ty. tôi có thuê nhân viên bán hàng công việc của nhân viên là bán hàng và thu nợ,đặc trưng vùng miền tỉnh tây bắc là ...

Quyết định 24/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh

Quyết định 24/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh
Quyết định 24/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Quyết định 54/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Quyết định 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Quyết định 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quyết định 37/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2015.

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Quyết định 49/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Quyết định 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Quyết định 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
Quyết định 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.