Luat Minh Khue

Quyết định

Chuyên mục tổng hợp các văn bản quy pháp pháp luật dưới dạng quyết định như: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, các quyết định của Bộ Trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu được tách thửa
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố. Quyết định 33 thay thế Quyết định 19/2009/QĐ-UBND và có hiệu lực từ ngày 25-10.

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày 25 tháng 10 năm 2011, Bảo hiểm xã hội ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa
Ngày 20 tháng 06 năm 2014, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa:

Quyết định 01/QĐ-BHXH ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 01/QĐ-BHXH  ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội:

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày 30 tháng 12 năm 2013 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân
Ngày 08 tháng 03 năm 2012, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ban hành quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân:

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử ...

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"
Ngày 03 tháng 04 năm 2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng":