Luat Minh Khue

Quyết định

Chuyên mục tổng hợp các văn bản quy pháp pháp luật dưới dạng quyết định như: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, các quyết định của Bộ Trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2016 có ...

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y
Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký và có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy địn hvề diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy địn hvề diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế cho Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20 ...

Làm thế nào để lấy lại số tiền mà nhân viên đã tiêu hết do thu nợ từ khách hàng của công ty ?

Làm thế nào để lấy lại số tiền mà nhân viên đã tiêu hết do thu nợ từ khách hàng của công ty ?
Thưa luật sư ! hiện tôi làm kinh doanh phân phối một vài sản phẩm cho một vài công ty. tôi có thuê nhân viên bán hàng công việc của nhân viên là bán hàng và thu nợ,đặc trưng vùng miền tỉnh tây bắc là ...

Quyết định 24/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh

Quyết định 24/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh
Quyết định 24/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Quyết định 54/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Quyết định 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Quyết định 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quyết định 37/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2015.

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Quyết định 49/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Quyết định 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Quyết định 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
Quyết định 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích  trong hoạt động phát hành báo chí
Ngày 24 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí:

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá các loại đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá các loại đất trên địa bàn thành phố.
Luật Minh Khuê xin giới thiệu quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá các loại đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
Ngày 16 tháng 09 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với ...

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ?

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ?

Nghị định số: 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dịch vụ nổi bật