Luat Minh Khue

Quyết định

Chuyên mục tổng hợp các văn bản quy pháp pháp luật dưới dạng quyết định như: Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, các quyết định của Bộ Trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu được tách thửa
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố. Quyết định 33 thay thế Quyết định 19/2009/QĐ-UBND và có hiệu lực từ ngày 25-10.

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày 25 tháng 10 năm 2011, Bảo hiểm xã hội ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa
Ngày 20 tháng 06 năm 2014, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận QSDĐ, kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa:

Quyết định 01/QĐ-BHXH ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 01/QĐ-BHXH  ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội:

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
Ngày 31 tháng 12 năm 2001, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng:

Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN về hoạt động quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN về hoạt động quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày 30 tháng 12 năm 2013 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27 tháng 03 năm 2014 về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế

Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27 tháng 03 năm 2014 về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế
Quy trình này được áp dụng giải quyết đăng ký mới mã số thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt và khôi phục mã số thuế.

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 14 tháng 09 năm 2006, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ban hành bảng phân lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ban hành bảng phân lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ
Ngày 04 tháng 09 năm 2008, Bộ khoa học công nghệ ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ban hành bảng phân lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ:

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân
Ngày 08 tháng 03 năm 2012, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ban hành quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân:

Quyết địnhsố 08/2008/QĐ-BXD về quy chế sử dụng nhà chung cư

Quyết địnhsố 08/2008/QĐ-BXD về quy chế sử dụng nhà chung cư
Theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 28/5/2008, quy định: cấm thực hiện các hành vi sau: Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc ...

Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 13 tháng 09 năm 2012 Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ nổi bật