3. Với lí do là phải chờ Doanh nghiệp tư nhân có công trình tiếp theo thì cơ quan thuế mới chịu hoàn thuế cho Doanh nghiệp tư nhân, tới lúc đó thì mới có tiền trả mình. Mình thắc mắc là có điều khoản nào trong luật thuế Gía trị gia tăng quy định như vậy không? Mình đã tìm hiểu Luật Giá trị gia tăng và bổ sung năm 2014 nhưng vẫn không tìm thấy điều khoản đó.

Câu trả lời được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê.

Rắc rối về thuế GTGT ( Giá trị gia tăng) ?

 Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật thuế, gọi1900.6162   

Trả lời:

Chào anh! cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, dựa vào những thông tin mà anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng 2013 có quy định:

>> Xem thêm:  Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

 4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, dựa vào các quy định của pháp luật, thì không có quy định nào quy định cơ quan thuế hoàn thuế cho doanh nghiệp tư nhân khi doanh nghiệp tư nhân có dự án đầu tư mới. Kéo theo đó thì có thể cơ quan thuế đã làm sai hoặc doanh nghiệp tư nhân mà anh hợp tác đã làm sai các quy định của pháp luật mà không chịu hoàn lại thuế giá trị gia tăng đầu vào cho anh. Dựa vào các quy định này, anh có thể thương lượng lại với doanh nghiệp tư nhân đó để công ty tư nhân đó hoàn lại thuế giá trị gia tăng đầu vào cho anh.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?