Tư vấn luật đầu tư https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dau-tu.aspx Tue, 18 Jan 2022 09:03:20 GMT https://luatminhkhue.vn Copyright © luatminhkhue.vn vi-VN Tín chỉ các-bon là gì? Đối tượng nào tham gia tị trường các-bon trong nước? https://luatminhkhue.vn/tin-chi-cac-bon-la-gi-doi-tuong-nao-tham-gia-ti-truong-cac-bon-trong-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/tin-chi-cac-bon-la-gi-doi-tuong-nao-tham-gia-ti-truong-cac-bon-trong-nuoc.aspx Tue, 18 Jan 2022 01:03:44 GMT Lý duyên khởi là gì ? Quy luật duyên khởi vận hành như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/ly-duyen-khoi-la-gi-quy-luat-duyen-khoi-van-hanh-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/ly-duyen-khoi-la-gi-quy-luat-duyen-khoi-van-hanh-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 22:32:28 GMT Con đường chánh đạo là gì ? Tổng quan về bát chánh đạo trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/con-duong-chanh-dao-la-gi-tong-quan-ve-bat-chanh-dao-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/con-duong-chanh-dao-la-gi-tong-quan-ve-bat-chanh-dao-trong-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 22:02:11 GMT Tổng quan về Tứ diệu đế (Bốn chân lý cao diệu) của Đức Phật https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-dieu-cua-duc-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-quan-ve-tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-dieu-cua-duc-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 21:34:21 GMT Đức Phật khai giảng giáo pháp như thế nào ? Thời gian truyền bá giáo pháp https://luatminhkhue.vn/duc-phat-khai-giang-giao-phap-nhu-the-nao-thoi-gian-truyen-ba-giao-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/duc-phat-khai-giang-giao-phap-nhu-the-nao-thoi-gian-truyen-ba-giao-phap.aspx Mon, 17 Jan 2022 20:42:53 GMT Tuổi trẻ và Con đường giác ngộ của Đức Phật (Thái Tử Siddhatta) https://luatminhkhue.vn/tuoi-tre-va-con-duong-giac-ngo-cua-duc-phat-thai-tu-siddhatta.aspx https://luatminhkhue.vn/tuoi-tre-va-con-duong-giac-ngo-cua-duc-phat-thai-tu-siddhatta.aspx Mon, 17 Jan 2022 20:33:01 GMT Đản Sinh là gì ? Ngày sinh của Đức Phật và Lời tiên tri khi Đức Phật ra đời https://luatminhkhue.vn/dan-sinh-la-gi-ngay-sinh-cua-duc-phat-va-loi-tien-tri-khi-duc-phat-ra-doi.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-sinh-la-gi-ngay-sinh-cua-duc-phat-va-loi-tien-tri-khi-duc-phat-ra-doi.aspx Mon, 17 Jan 2022 20:16:21 GMT Đạo Đế là gì ? Tìm hiểu về Đạo đế trong Tứ diệu đế của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/dao-de-la-gi-tim-hieu-ve-dao-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/dao-de-la-gi-tim-hieu-ve-dao-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 19:38:13 GMT Diệt Đế là gì ? Tìm hiểu về diệt đế trong tứ diệu đế của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/diet-de-la-gi-tim-hieu-ve-diet-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/diet-de-la-gi-tim-hieu-ve-diet-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 19:21:34 GMT Tập Đế là gì ? Tìm hiểu về tập đế trong tứ diệu đế của Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tap-de-la-gi-tim-hieu-ve-tap-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tap-de-la-gi-tim-hieu-ve-tap-de-trong-tu-dieu-de-cua-dao-phat.aspx Mon, 17 Jan 2022 19:07:02 GMT Khổ Đế là gì ? Chân lý của khổ đế là gì ? https://luatminhkhue.vn/kho-de-la-gi-chan-ly-cua-kho-de-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kho-de-la-gi-chan-ly-cua-kho-de-la-gi.aspx Mon, 17 Jan 2022 18:49:14 GMT Đơn vị tiền tệ (DENOMINATION) là gì theo quy định hiện nay? https://luatminhkhue.vn/don-vi-tien-te-menh-gia-cua-tien-te-denomination-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/don-vi-tien-te-menh-gia-cua-tien-te-denomination-la-gi.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:56:57 GMT Điều kiện để đăng ký kết hôn mới nhất hiện nay? Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn như thế nào? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-dang-ky-ket-hon-moi-nhat-hien-nay-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-ket-hon-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-dang-ky-ket-hon-moi-nhat-hien-nay-muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-dang-ky-ket-hon-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:44:03 GMT Những điều cần biết về thủ tục cấp giấy khai sinh cho con? Mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về đăng ký khai sinh https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-cap-giay-khai-sinh-cho-con-muc-xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-ve-dang-ky-khai-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-cap-giay-khai-sinh-cho-con-muc-xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-ve-dang-ky-khai-sinh.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:29:32 GMT Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky.aspx Mon, 17 Jan 2022 15:13:45 GMT Đối tượng nào phải thực hiện báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-bao-cao-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-bao-cao-giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kinh.aspx Mon, 17 Jan 2022 11:05:21 GMT Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-chung-thuc-hop-dong-giao-dich-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:54:02 GMT Nghỉ việc rồi có thể tự đi làm chế độ thai sản được không? https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-roi-co-the-tu-di-lam-che-do-thai-san-duoc-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/nghi-viec-roi-co-the-tu-di-lam-che-do-thai-san-duoc-khong-.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:52:53 GMT Thời hạn khởi tố vụ án hình sự được quy định thế nào? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-khoi-to-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-khoi-to-vu-an-hinh-su-duoc-quy-dinh-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:32:59 GMT Tư vấn mua bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản theo luật ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-mua-bao-hiem-de-duoc-huong-che-do-thai-san-theo-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-mua-bao-hiem-de-duoc-huong-che-do-thai-san-theo-luat--.aspx Mon, 17 Jan 2022 10:24:20 GMT Tiêu chuẩn người dịch văn bản chứng thực là gì? Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch như thế nào? https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-nguoi-dich-van-ban-chung-thuc-la-gi-thu-tuc-chung-thuc-chu-ky-nguoi-dich-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-nguoi-dich-van-ban-chung-thuc-la-gi-thu-tuc-chung-thuc-chu-ky-nguoi-dich-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 08:24:44 GMT Thủ tục thực hiện cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được thực hiện như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-cap-ban-sao-tu-ban-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thuc-hien-cap-ban-sao-tu-ban-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.aspx Mon, 17 Jan 2022 07:59:10 GMT Thời hạn tạm giam điều tra vụ án hình sự là bao lâu? Hết thời hạn tạm giam thì được trả tự do đúng không? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-tam-giam-dieu-tra-vu-an-hinh-su-la-bao-lau-het-thoi-han-tam-giam-thi-duoc-tra-tu-do-dung-khong.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-tam-giam-dieu-tra-vu-an-hinh-su-la-bao-lau-het-thoi-han-tam-giam-thi-duoc-tra-tu-do-dung-khong.aspx Mon, 17 Jan 2022 07:42:33 GMT Những cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch? https://luatminhkhue.vn/nhung-co-quan-co-tham-quyen-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-hop-dong-giao-dich.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-co-quan-co-tham-quyen-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-hop-dong-giao-dich.aspx Mon, 17 Jan 2022 07:37:47 GMT Quy trình xử lý, giải quyết đơn tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-to-cao-ve-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-to-cao-ve-thi-hanh-an-dan-su-theo-quy-dinh-moi.aspx Mon, 17 Jan 2022 03:02:43 GMT Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về thi hành án dân sự https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-ve-thi-hanh-an-dan-su.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-ve-thi-hanh-an-dan-su.aspx Mon, 17 Jan 2022 01:29:39 GMT Từ ngày 01/03/2022 áp dụng quy định về lệ phí trươc bạ theo Nghị định mới https://luatminhkhue.vn/tu-ngay-01-03-2022-ap-dung-quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-theo-nghi-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-ngay-01-03-2022-ap-dung-quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-theo-nghi-dinh-moi.aspx Mon, 17 Jan 2022 01:12:10 GMT Tứ diệu đế (Bốn chân lý cao thượng) là gì ? Nội dung của tứ diệu đế theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-thuong-la-gi-noi-dung-cua-tu-dieu-de-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-dieu-de-bon-chan-ly-cao-thuong-la-gi-noi-dung-cua-tu-dieu-de-theo-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 21:38:55 GMT Cuộc đời Đức phật có ý nghĩa như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/cuoc-doi-duc-phat-co-y-nghia-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cuoc-doi-duc-phat-co-y-nghia-nhu-the-nao.aspx Sun, 16 Jan 2022 21:15:26 GMT Tăng (SAṄGHA) là gì ? Cách hiểu khái niệm Tăng theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tang-saṅgha-la-gi-cach-hieu-khai-niem-tang-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tang-saṅgha-la-gi-cach-hieu-khai-niem-tang-theo-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 21:01:19 GMT Pháp (DHAMMA) là gì ? Cách hiểu khái niệm pháp trong Đạo phật https://luatminhkhue.vn/phap-dhamma-la-gi-cach-hieu-khai-niem-phap-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-dhamma-la-gi-cach-hieu-khai-niem-phap-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:54:46 GMT Phật, Đức phật (BUDDHA) là ai ? Một số đặc tính của Đức Phật https://luatminhkhue.vn/phat-duc-phat-buddha-la-ai-mot-so-dac-tinh-cua-duc-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/phat-duc-phat-buddha-la-ai-mot-so-dac-tinh-cua-duc-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:45:39 GMT Thiền là gì ? Tìm hiểu về pháp tu thiền trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/thien-la-gi-tim-hieu-ve-phap-tu-thien-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/thien-la-gi-tim-hieu-ve-phap-tu-thien-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:27:18 GMT Tám pháp thế gian là gì ? Nội dung của 8 pháp thế gian theo Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/tam-phap-the-gian-la-gi-noi-dung-cua-8-phap-the-gian-theo-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tam-phap-the-gian-la-gi-noi-dung-cua-8-phap-the-gian-theo-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:26:36 GMT Niệm ân đức Tam Bảo là gì ? Nội dung ân đức Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo https://luatminhkhue.vn/niem-an-duc-tam-bao-la-gi-noi-dung-an-duc-phat-bao-phap-bao-tang-bao.aspx https://luatminhkhue.vn/niem-an-duc-tam-bao-la-gi-noi-dung-an-duc-phat-bao-phap-bao-tang-bao.aspx Sun, 16 Jan 2022 20:09:50 GMT Bát quan trai giới là gì ? Tìm hiểu về bát quan trai giới trong Đạo phật https://luatminhkhue.vn/bat-quan-trai-gioi-la-gi-tim-hieu-ve-bat-quan-trai-gioi-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/bat-quan-trai-gioi-la-gi-tim-hieu-ve-bat-quan-trai-gioi-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:56:38 GMT Duyên khởi là gì ? Tìm hiểu sơ lược về lý duyên khởi trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/duyen-khoi-la-gi-tim-hieu-so-luoc-ve-ly-duyen-khoi-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/duyen-khoi-la-gi-tim-hieu-so-luoc-ve-ly-duyen-khoi-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:46:02 GMT Ngày Chuyển Pháp Luân (Rằm Tháng Sáu) là gì ? Ý nghĩa ngày rằm tháng Sáu https://luatminhkhue.vn/ngay-chuyen-phap-luan-ram-thang-sau-la-gi-y-nghia-ngay-ram-thang-sau.aspx https://luatminhkhue.vn/ngay-chuyen-phap-luan-ram-thang-sau-la-gi-y-nghia-ngay-ram-thang-sau.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:30:59 GMT Chánh Ngữ là gì ? Tìm hiểu về chánh ngữ trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/chanh-ngu-la-gi-tim-hieu-ve-chanh-ngu-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/chanh-ngu-la-gi-tim-hieu-ve-chanh-ngu-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:22:09 GMT Hạnh bố thí là gì ? Tìm hiểu về hạnh bố thí trong Đạo Phật https://luatminhkhue.vn/hanh-bo-thi-la-gi-tim-hieu-ve-hanh-bo-thi-trong-dao-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-bo-thi-la-gi-tim-hieu-ve-hanh-bo-thi-trong-dao-phat.aspx Sun, 16 Jan 2022 19:09:11 GMT Quy định pháp luật hiện nay về trang phục của Thừa phát lại https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-trang-phuc-cua-thua-phat-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-hien-nay-ve-trang-phuc-cua-thua-phat-lai.aspx Sun, 16 Jan 2022 17:45:23 GMT Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về hoạt động của văn phòng thừa phát lại https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-van-phong-thua-phat-lai.aspx Sun, 16 Jan 2022 17:21:59 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại như thế nào? https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hanh-nghe-thua-phat-lai-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hanh-nghe-thua-phat-lai-nhu-the-nao.aspx Sun, 16 Jan 2022 17:04:27 GMT Tiêu chuẩn để trở thành hòa giải viên thương mại là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên thương mại https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-hoa-giai-vien-thuong-mai-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-hoa-giai-vien-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-hoa-giai-vien-thuong-mai-la-gi-quyen-va-nghia-vu-cua-hoa-giai-vien-thuong-mai.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:45:02 GMT Mẫu hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua nhà, đất mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-coc-va-bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc-mua-nha--dat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-coc-va-bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc-mua-nha--dat.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:32:49 GMT Mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2022 và Cách viết giấy vay tiền, mượn tiền ? https://luatminhkhue.vn/mau-giay-vay-tien.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-vay-tien.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:22:39 GMT Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động cập nhật mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-dieu-tra-tai-nan-lao-dong-cap-nhat-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-dieu-tra-tai-nan-lao-dong-cap-nhat-moi-nhat.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:21:00 GMT Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-phan-von-gop.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-phan-von-gop.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:18:09 GMT Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất 2022 ? Quy định về quyền hưởng thừa kế https://luatminhkhue.vn/van-ban-de-nghi-nhan-thua-ke.aspx https://luatminhkhue.vn/van-ban-de-nghi-nhan-thua-ke.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:15:56 GMT Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2022 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ? https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-lao-dong-ngan-ngon.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-lao-dong-ngan-ngon.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:11:52 GMT Mẫu biên bản họp gia đình bản mới nhất năm 2022 ? Cách lập biên bản họp gia đình chia đất ? https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-hop-gia-dinh.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-hop-gia-dinh.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:10:12 GMT Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ? https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-de-nghi--yeu-cau-thanh-toan-cong-no-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-cong-van-de-nghi--yeu-cau-thanh-toan-cong-no-moi-nhat--.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:08:36 GMT Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-giay-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-phu-luc-i-3-.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-de-nghi-dang-ky-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len-phu-luc-i-3-.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:06:29 GMT Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký nhãn hiệu mới 2022 https://luatminhkhue.vn/-mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu-mau-so-04-nh-.aspx https://luatminhkhue.vn/-mau-to-khai-dang-ky-nhan-hieu-mau-so-04-nh-.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:03:56 GMT Quy định mới về phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, nhà ở ? https://luatminhkhue.vn/phap-luat-thua-ke-va-quyen-su-dung-dat-.aspx https://luatminhkhue.vn/phap-luat-thua-ke-va-quyen-su-dung-dat-.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:02:34 GMT Mẫu chứng thư thẩm định giá cập nhật mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-chung-thu-tham-dinh-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-chung-thu-tham-dinh-gia.aspx Sun, 16 Jan 2022 16:00:00 GMT Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công việc mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-ban-giao-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bien-ban-ban-giao-tai-san.aspx Sun, 16 Jan 2022 15:55:13 GMT Mức phạt hành vi vi phạm về hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của trung tâm hòa giải thương mại https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai-chi-nhanh-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai-chi-nhanh-cua-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx Sun, 16 Jan 2022 11:17:21 GMT Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại https://luatminhkhue.vn/muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-trung-tam-hoa-giai-thuong-mai.aspx Sun, 16 Jan 2022 11:01:46 GMT Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ? https://luatminhkhue.vn/cong-tac-dang-ky-dat-dai-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-qua-cac-thoi-ky.aspx https://luatminhkhue.vn/cong-tac-dang-ky-dat-dai-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-qua-cac-thoi-ky.aspx Sun, 16 Jan 2022 10:45:45 GMT Trọng tài viên giải quyết tranh chấp không vô tư, khách quan sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trong-tai-vien-giai-quyet-tranh-chap-khong-vo-tu-khach-quan-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trong-tai-vien-giai-quyet-tranh-chap-khong-vo-tu-khach-quan-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Sun, 16 Jan 2022 04:27:24 GMT Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-phuc-vu-kiem-ke-khi-nha-kinh-cap-quoc-gia-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-bao-cao-phuc-vu-kiem-ke-khi-nha-kinh-cap-quoc-gia-theo-quy-dinh-moi.aspx Sun, 16 Jan 2022 03:45:13 GMT Kiểm kê khí nhà kính là gì? Đối tượng nào phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính? https://luatminhkhue.vn/kiem-ke-khi-nha-kinh-la-gi-doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-kiem-ke-khi-nha-kinh.aspx https://luatminhkhue.vn/kiem-ke-khi-nha-kinh-la-gi-doi-tuong-nao-phai-thuc-hien-kiem-ke-khi-nha-kinh.aspx Sun, 16 Jan 2022 01:49:24 GMT Mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động của trung tâm trọng https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-trong.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-trong.aspx Sat, 15 Jan 2022 17:24:50 GMT Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo quy định của Công ước Stockholm https://luatminhkhue.vn/dang-ky-mien-tru-cac-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-stockholm.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-mien-tru-cac-chat-o-nhiem-huu-co-kho-phan-huy-theo-quy-dinh-cua-cong-uoc-stockholm.aspx Sat, 15 Jan 2022 14:41:55 GMT Cách hạch toán tài khoản 413 chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 133 https://luatminhkhue.vn/cach-hach-toan-tai-khoan-413-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-theo-thong-tu-133.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-hach-toan-tai-khoan-413-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-theo-thong-tu-133.aspx Sat, 15 Jan 2022 13:41:57 GMT Tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua email ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen-qua-email--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen-qua-email--.aspx Sat, 15 Jan 2022 11:56:10 GMT Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho người lao động để hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật hiện hành. https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-dieu-kien--ho-so--thu-tuc-cho-nguoi-lao-dong-de-huong-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-dieu-kien--ho-so--thu-tuc-cho-nguoi-lao-dong-de-huong-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh-.aspx Sat, 15 Jan 2022 10:36:40 GMT Người lao động bị tai nạn nhưng không thuộc trường hợp tai nạn lao động có được chế độ bảo hiểm xã hội như nào? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-bi-tai-nan-nhung-khong-thuoc-truong-hop-tai-nan-lao-dong-co-duoc-che-do-bao-hiem-xa-hoi-nhu-nao-.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-bi-tai-nan-nhung-khong-thuoc-truong-hop-tai-nan-lao-dong-co-duoc-che-do-bao-hiem-xa-hoi-nhu-nao-.aspx Sat, 15 Jan 2022 10:28:14 GMT Thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài thương mại, chi nhánh trung tâm trọng tài thương mại nước ngoài tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-cua-trung-tam-trong-tai-thuong-mai-chi-nhanh-trung-tam-trong-tai-thuong-mai-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-cua-trung-tam-trong-tai-thuong-mai-chi-nhanh-trung-tam-trong-tai-thuong-mai-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.aspx Sat, 15 Jan 2022 09:48:25 GMT Lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/lap-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-trong-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/lap-tham-dinh-phuong-an-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-trong-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 09:24:00 GMT Điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-ve-moi-truong-lang-nghe-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-ve-moi-truong-lang-nghe-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 09:03:15 GMT Đăng ký môi trường là gì? Đối tượng, thủ tục đăng ký môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dang-ky-moi-truong-la-gi-doi-tuong-thu-tuc-dang-ky-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dang-ky-moi-truong-la-gi-doi-tuong-thu-tuc-dang-ky-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 08:42:24 GMT Mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-cac-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-to-chuc-dau-gia-tai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-cac-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-to-chuc-dau-gia-tai-san.aspx Sat, 15 Jan 2022 08:42:07 GMT Mức phạt hành vi vi phạm quy định của người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và người khác có liên quan đến hoạt động đấu giá https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-nguoi-tham-gia-dau-gia-nguoi-co-tai-san-dau-gia-va-nguoi-khac-co-lien-quan-den-hoat-dong-dau-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-nguoi-tham-gia-dau-gia-nguoi-co-tai-san-dau-gia-va-nguoi-khac-co-lien-quan-den-hoat-dong-dau-gia.aspx Sat, 15 Jan 2022 08:29:33 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-cap-doi-dieu-chinh-cap-lai-giay-phep-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-cap-doi-dieu-chinh-cap-lai-giay-phep-moi-truong.aspx Sat, 15 Jan 2022 08:04:49 GMT Phạt hành chính hành vi vi phạm quy định của đấu giá viên như thế nào? https://luatminhkhue.vn/phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-dau-gia-vien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-dau-gia-vien-nhu-the-nao.aspx Sat, 15 Jan 2022 05:08:52 GMT Hướng dẫn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường https://luatminhkhue.vn/huong-dan-van-hanh-thu-nghiem-cong-trinh-xu-ly-chat-thai-sau-khi-duoc-cap-giay-phep-moi-truong.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-van-hanh-thu-nghiem-cong-trinh-xu-ly-chat-thai-sau-khi-duoc-cap-giay-phep-moi-truong.aspx Sat, 15 Jan 2022 05:03:40 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 04:36:08 GMT Hướng dẫn tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-tham-van-trong-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-tham-van-trong-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 03:22:32 GMT Tìm hiểu quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan.aspx Sat, 15 Jan 2022 02:34:48 GMT Quy định mới về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tro-cap-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tro-cap-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran.aspx Sat, 15 Jan 2022 02:26:00 GMT Hướng dẫn mới về thủ tục tạm đình chỉ, chấm dứt và phục hồi chế độ ưu đãi người có công với cách mạng https://luatminhkhue.vn/huong-dan-moi-ve-thu-tuc-tam-dinh-chi-cham-dut-va-phuc-hoi-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-moi-ve-thu-tuc-tam-dinh-chi-cham-dut-va-phuc-hoi-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx Sat, 15 Jan 2022 02:20:59 GMT Tìm hiểu chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-che-do-mien-giam-tien-su-dung-dat-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-che-do-mien-giam-tien-su-dung-dat-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 02:15:58 GMT Đối tượng người có công với cách mạng nào sẽ được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định mới? https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-nao-se-duoc-ho-tro-cai-thien-nha-o-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-nao-se-duoc-ho-tro-cai-thien-nha-o-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 01:52:16 GMT Đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học đối với người có công theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ho-so-de-nghi-huong-ho-tro-de-theo-hoc-den-trinh-do-dai-hoc-doi-voi-nguoi-co-cong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-ho-so-de-nghi-huong-ho-tro-de-theo-hoc-den-trinh-do-dai-hoc-doi-voi-nguoi-co-cong-theo-quy-dinh-moi.aspx Sat, 15 Jan 2022 01:49:14 GMT Vi phim (MICROFILM) là gì ? Phân biệt vi phim và vi dạng? https://luatminhkhue.vn/vi-phim-microfilm-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-phim-microfilm-la-gi.aspx Fri, 14 Jan 2022 16:46:23 GMT Chiết khấu (DISCOUNT) là gì ? Các hình thức chiết khấu hiện nay? https://luatminhkhue.vn/chiet-khau-discount-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chiet-khau-discount-la-gi.aspx Fri, 14 Jan 2022 16:21:08 GMT Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dieu-kien-tieu-chuan-va-ho-so-de-nghi-giai-quyet-che-do-doi-voi-benh-binh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-dieu-kien-tieu-chuan-va-ho-so-de-nghi-giai-quyet-che-do-doi-voi-benh-binh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Fri, 14 Jan 2022 14:50:26 GMT Quy định mới về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-viec-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-viec-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx Fri, 14 Jan 2022 14:44:38 GMT Trường hợp nào được ghi nợ lệ phí trước bạ? Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-duoc-ghi-no-le-phi-truoc-ba-thu-tuc-ghi-no-le-phi-truoc-ba.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-nao-duoc-ghi-no-le-phi-truoc-ba-thu-tuc-ghi-no-le-phi-truoc-ba.aspx Fri, 14 Jan 2022 14:40:53 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và các khoản tiền phải nộp khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-va-cac-khoan-tien-phai-nop-khi-xin-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-va-cac-khoan-tien-phai-nop-khi-xin-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.aspx Fri, 14 Jan 2022 14:38:00 GMT Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-giao-thong-van-tai.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-trinh-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-giao-thong-van-tai.aspx Fri, 14 Jan 2022 14:35:53 GMT Quỹ đền ơn đáp nghĩa là gì? Quy định mới về Quỹ đền ơn đáp nghĩa https://luatminhkhue.vn/quy-den-on-dap-nghia-la-gi-quy-dinh-moi-ve-quy-den-on-dap-nghia.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-den-on-dap-nghia-la-gi-quy-dinh-moi-ve-quy-den-on-dap-nghia.aspx Fri, 14 Jan 2022 14:27:28 GMT Hồ sơ, thủ tục công nhận thương binh theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cong-nhan-thuong-binh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-cong-nhan-thuong-binh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Fri, 14 Jan 2022 13:31:51 GMT Quy định mới về thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tham-vieng-mo-liet-sy-di-chuyen-hai-cot-liet-sy.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-tham-vieng-mo-liet-sy-di-chuyen-hai-cot-liet-sy.aspx Fri, 14 Jan 2022 13:05:01 GMT Mức phạt hành chính đối với Hành vi vi phạm quy định về hoạt động giám định tư pháp https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap.aspx Fri, 14 Jan 2022 10:37:33 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-giam-dinh-tu-phap.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-viec-thanh-lap-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-giam-dinh-tu-phap.aspx Fri, 14 Jan 2022 10:14:19 GMT Mức phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-to-chuc-hanh-nghe-cong-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-to-chuc-hanh-nghe-cong-chung.aspx Fri, 14 Jan 2022 09:53:51 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-hoat-dong-hanh-nghe-cong-chung.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-hoat-dong-hanh-nghe-cong-chung.aspx Fri, 14 Jan 2022 09:40:08 GMT Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định của công chứng viên về công chứng bản dịch https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-cong-chung-vien-ve-cong-chung-ban-dich.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-cong-chung-vien-ve-cong-chung-ban-dich.aspx Fri, 14 Jan 2022 09:21:55 GMT Quy định pháp luật về công chứng di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận, từ chối nhận di sản. https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-cong-chung-di-chuc-van-ban-thoa-thuan-phan-chia-di-san-van-ban-khai-nhan-tu-choi-nhan-di-san.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-cong-chung-di-chuc-van-ban-thoa-thuan-phan-chia-di-san-van-ban-khai-nhan-tu-choi-nhan-di-san.aspx Fri, 14 Jan 2022 09:02:12 GMT Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-don-khieu-nai-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-khieu-nai-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:34:01 GMT Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:26:34 GMT Quy định mới về các tội xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-ve-toi-hiep-dam.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-ve-toi-hiep-dam.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:22:18 GMT Tội buôn lậu bị phạt như thế nào theo quy định mới nhất 2022 ? https://luatminhkhue.vn/toi-buon-lau-theo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-buon-lau-theo-luat-hinh-su.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:17:48 GMT Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo quy định mới 2021 https://luatminhkhue.vn/toi-vi-pham-che-do-mot-vo-mot-chong.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-vi-pham-che-do-mot-vo-mot-chong.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:14:43 GMT Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-coc-mua-ban-nha-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-coc-mua-ban-nha-dat.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:12:59 GMT Đặc xá là gì ? Điều kiện hưởng đặc xá theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/dac-xa-la-gi---dieu-kien-huong-dac-xa-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/dac-xa-la-gi---dieu-kien-huong-dac-xa-theo-quy-dinh-moi.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:10:58 GMT Tội xâm phạm quyền tác giả theo luật hình sự mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/toi-xam-pham-quyen-tac-gia-theo-luat-hinh-su.aspx https://luatminhkhue.vn/toi-xam-pham-quyen-tac-gia-theo-luat-hinh-su.aspx Thu, 13 Jan 2022 20:06:19 GMT Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh, thư ngỏ hợp tác mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-thu-moi-hop-tac-kinh-doanh.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-thu-moi-hop-tac-kinh-doanh.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:46:59 GMT Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất mới nhất 2022 https://luatminhkhue.vn/bien-ban-hop-gia-dinh-phan-chia-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/bien-ban-hop-gia-dinh-phan-chia-dat.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:44:43 GMT Di chúc là gì? Quy định về phân chia di sản thừa kế theo di chúc? Chia thừa kế theo di chúc ? https://luatminhkhue.vn/di-chuc-la-gi---khai-niem-ve-di-chuc.aspx https://luatminhkhue.vn/di-chuc-la-gi---khai-niem-ve-di-chuc.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:44:01 GMT Luật hình sự quy định thế nào về tội cho vay nặng lãi mới 2022 ? https://luatminhkhue.vn/luat-hinh-su-quy-dinh-the-nao-ve-toi-cho-vay-nang-lai-moi-2019--.aspx https://luatminhkhue.vn/luat-hinh-su-quy-dinh-the-nao-ve-toi-cho-vay-nang-lai-moi-2019--.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:38:07 GMT Mẫu giấy đi đường bản cập nhật mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-giay-di-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-di-duong.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:32:21 GMT Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021 ? Phụ lục hợp đồng có cần công chứng hay không ? https://luatminhkhue.vn/mau-phu-luc-hop-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-phu-luc-hop-dong.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:24:25 GMT Mẫu đơn trình báo công an mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-cong-an.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-don-trinh-bao-cong-an.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:19:21 GMT Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-giay-xac-nhan-luong.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-giay-xac-nhan-luong.aspx Thu, 13 Jan 2022 19:14:44 GMT Chế độ của người lao động khi nghỉ việc ? https://luatminhkhue.vn/che-do-cua-nguoi-lao-dong-khi-nghi-viec--.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-cua-nguoi-lao-dong-khi-nghi-viec--.aspx Thu, 13 Jan 2022 11:44:32 GMT Người mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản theo luật hay không ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-mang-thai-ho-co-duoc-huong-che-do-thai-san-theo-luat-hay-khong--.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-mang-thai-ho-co-duoc-huong-che-do-thai-san-theo-luat-hay-khong--.aspx Thu, 13 Jan 2022 10:11:54 GMT Tư vấn về mức trợ cấp nghỉ việc trước tuổi và đúng tuổi nghỉ hưu ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-muc-tro-cap-nghi-viec-truoc-tuoi-va-dung-tuoi-nghi-huu--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-ve-muc-tro-cap-nghi-viec-truoc-tuoi-va-dung-tuoi-nghi-huu--.aspx Thu, 13 Jan 2022 09:01:41 GMT Vợ hưởng chế độ thai sản thì chồng cũng được hưởng, mức hưởng chế độ thai sản, quy định hưởng BHXH một lần https://luatminhkhue.vn/vo-huong-che-do-thai-san-thi-chong-cung-duoc-huong-muc-huong-che-do-thai-san-quy-dinh-huong-bhxh-mot-lan.aspx https://luatminhkhue.vn/vo-huong-che-do-thai-san-thi-chong-cung-duoc-huong-muc-huong-che-do-thai-san-quy-dinh-huong-bhxh-mot-lan.aspx Thu, 13 Jan 2022 08:59:30 GMT Làm thế nào khi mất sổ bảo hiểm xã hội ? và thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định ? https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-khi-mat-so-bao-hiem-xa-hoi---va-thu-tuc-cap-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh--.aspx https://luatminhkhue.vn/lam-the-nao-khi-mat-so-bao-hiem-xa-hoi---va-thu-tuc-cap-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh--.aspx Thu, 13 Jan 2022 08:50:46 GMT Hàng giả là gì ? Khái niệm về hàng giả được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/hang-gia-la-gi---khai-niem-ve-hang-gia-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/hang-gia-la-gi---khai-niem-ve-hang-gia-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Thu, 13 Jan 2022 08:40:04 GMT Đình bản là gì ? Khái niệm đình bản được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dinh-ban-la-gi---khai-niem-dinh-ban-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dinh-ban-la-gi---khai-niem-dinh-ban-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Thu, 13 Jan 2022 08:40:00 GMT Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội khi thai chết lưu ? https://luatminhkhue.vn/che-do-huong-bao-hiem-xa-hoi-khi-thai-chet-luu--.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-huong-bao-hiem-xa-hoi-khi-thai-chet-luu--.aspx Thu, 13 Jan 2022 08:39:33 GMT Mức xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-lien-quan-den-cong-chung-hop-dong-giao-dich-ban-dich.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-lien-quan-den-cong-chung-hop-dong-giao-dich-ban-dich.aspx Thu, 13 Jan 2022 03:25:00 GMT Thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư để thực hiện dự án https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-so-do-cho-chu-dau-tu-de-thuc-hien-du-an.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-so-do-cho-chu-dau-tu-de-thuc-hien-du-an.aspx Wed, 12 Jan 2022 15:47:41 GMT Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-trong-co-so-giao-duc-mam-non.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-trong-co-so-giao-duc-mam-non.aspx Wed, 12 Jan 2022 14:32:48 GMT Hồ sơ, thủ tục đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát bảo vệ tầng Ô-dôn https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-dang-ky-va-bao-cao-su-dung-cac-chat-duoc-kiem-soat-bao-ve-tang-o-don.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-dang-ky-va-bao-cao-su-dung-cac-chat-duoc-kiem-soat-bao-ve-tang-o-don.aspx Wed, 12 Jan 2022 14:11:13 GMT Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-do-dac-va-ban-do-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-do-dac-va-ban-do-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 12 Jan 2022 14:07:21 GMT Thủ tục đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-gia-han-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-de-nghi-gia-han-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 12 Jan 2022 14:04:12 GMT Hoạt động y tế trên môi trường mạng là gì? Điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang-la-gi-dieu-kien-hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang-la-gi-dieu-kien-hoat-dong-y-te-tren-moi-truong-mang.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:59:07 GMT Tiêu chí, thủ tục công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin do tổ chức nước ngoài cấp https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-thu-tuc-cong-nhan-chung-chi-cong-nghe-thong-tin-do-to-chuc-nuoc-ngoai-cap.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-thu-tuc-cong-nhan-chung-chi-cong-nghe-thong-tin-do-to-chuc-nuoc-ngoai-cap.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:54:17 GMT Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận người tham gia hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-thu-tuc-cong-nhan-nguoi-tham-gia-hoat-dong-cach-mang-truoc-01-01-1945-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chuan-thu-tuc-cong-nhan-nguoi-tham-gia-hoat-dong-cach-mang-truoc-01-01-1945-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:50:23 GMT Quy định mới về thủ tục cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-thu-tuc-cap-bo-sung-danh-muc-hoat-dong-do-dac-va-ban-do.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-thu-tuc-cap-bo-sung-danh-muc-hoat-dong-do-dac-va-ban-do.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:44:28 GMT Quy định mới về điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-va-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-va-ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:41:31 GMT Quy định mới về giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-giao-dich-ngoai-te-giua-ngan-hang-nha-nuoc-va-to-chuc-tin-dung-duoc-phep-hoat-dong-ngoai-hoi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-giao-dich-ngoai-te-giua-ngan-hang-nha-nuoc-va-to-chuc-tin-dung-duoc-phep-hoat-dong-ngoai-hoi.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:40:02 GMT Điều kiện khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kham-giam-dinh-lai-ty-le-ton-thuong-co-the-doi-voi-thuong-binh.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-kham-giam-dinh-lai-ty-le-ton-thuong-co-the-doi-voi-thuong-binh.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:37:12 GMT Điều kiện tiêu chuẩn và hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị hiễm chất độc hóa học https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tieu-chuan-va-ho-so-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-hiem-chat-doc-hoa-hoc.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-tieu-chuan-va-ho-so-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-hiem-chat-doc-hoa-hoc.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:32:51 GMT Điều kiện xác định Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-xac-dinh-ba-me-viet-nam-anh-hung-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-khang-chien.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-xac-dinh-ba-me-viet-nam-anh-hung-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-khang-chien.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:22:20 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-giai-quyet-che-do-tro-cap-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-giai-quyet-che-do-tro-cap-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 12 Jan 2022 13:04:25 GMT Điều kiện, hồ sơ và thủ tục công nhận liệt sỹ theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-ho-so-va-thu-tuc-cong-nhan-liet-sy-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-ho-so-va-thu-tuc-cong-nhan-liet-sy-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Wed, 12 Jan 2022 12:58:46 GMT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo quy định mới https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-cap-bang-to-quoc-ghi-cong-theo-quy-dinh-moi.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-ho-so-thu-tuc-cap-bang-to-quoc-ghi-cong-theo-quy-dinh-moi.aspx Wed, 12 Jan 2022 12:37:29 GMT Hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-tuoi-nghi-huu-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-cach-tinh-tuoi-nghi-huu-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Wed, 12 Jan 2022 12:30:40 GMT Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về hoạt động tư vấn pháp luật https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-tu-van-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-tu-van-phap-luat.aspx Wed, 12 Jan 2022 10:29:04 GMT Mức phạt hành vi vi phạm quy định về hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-tu-van-phap-luat-chi-nhanh-cua-trung-tam-tu-van-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-cua-trung-tam-tu-van-phap-luat-chi-nhanh-cua-trung-tam-tu-van-phap-luat.aspx Wed, 12 Jan 2022 09:49:40 GMT Điều kiện để trở thành tư vấn viên tại Trung tâm tư vấn pháp luật https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-tro-thanh-tu-van-vien-tai-trung-tam-tu-van-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-de-tro-thanh-tu-van-vien-tai-trung-tam-tu-van-phap-luat.aspx Wed, 12 Jan 2022 09:08:10 GMT Quy định pháp luật về điều kiện thành lập, thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-dieu-kien-thanh-lap-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-cua-trung-tam-tu-van-phap-luat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-dieu-kien-thanh-lap-thu-tuc-dang-ky-hoat-dong-cua-trung-tam-tu-van-phap-luat.aspx Wed, 12 Jan 2022 05:38:42 GMT Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở Việt Nam là gì? Hành vi vi phạm quy định của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/to-chuc-xa-hoi-nghe-nghiep-cua-luat-su-o-viet-nam-la-gi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-to-chuc-xa-hoi-nghe-nghiep-cua-luat-su-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/to-chuc-xa-hoi-nghe-nghiep-cua-luat-su-o-viet-nam-la-gi-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-to-chuc-xa-hoi-nghe-nghiep-cua-luat-su-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Wed, 12 Jan 2022 01:35:04 GMT Báo cáo thường niên (ANNUAL REPORT) là gì ? https://luatminhkhue.vn/bao-cao-hang-nam-annual-report-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-cao-hang-nam-annual-report-la-gi.aspx Tue, 11 Jan 2022 17:37:13 GMT Mức phạt hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-doi-voi-hoat-dong-cua-to-chuc-hanh-nghe-luat-su.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-doi-voi-hoat-dong-cua-to-chuc-hanh-nghe-luat-su.aspx Tue, 11 Jan 2022 13:35:35 GMT Tỷ lệ trang trải mức trả nợ (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO - DSCR) là gì ? https://luatminhkhue.vn/ty-le-trang-trai-muc-tra-no-debt-service-coverage-ratio-dscr-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ty-le-trang-trai-muc-tra-no-debt-service-coverage-ratio-dscr-la-gi.aspx Tue, 11 Jan 2022 13:10:21 GMT Mức phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về hành nghề luật sư tại Việt Nam https://luatminhkhue.vn/muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hanh-nghe-luat-su-tai-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-hanh-nghe-luat-su-tai-viet-nam.aspx Tue, 11 Jan 2022 12:51:46 GMT Người bảo vệ quyền và lợi lích hợp pháp của đương sự trong Tố tụng Dân sự hiện hành https://luatminhkhue.vn/nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-lich-hop-phap-cua-duong-su-trong-to-tung-dan-su-hien-hanh.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-lich-hop-phap-cua-duong-su-trong-to-tung-dan-su-hien-hanh.aspx Tue, 11 Jan 2022 04:17:16 GMT Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Vi phạm quy định về thời hạn bị phạt bao nhiêu? https://luatminhkhue.vn/thoi-han-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep-vi-pham-quy-dinh-ve-thoi-han-bi-phat-bao-nhieu.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-han-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep-vi-pham-quy-dinh-ve-thoi-han-bi-phat-bao-nhieu.aspx Tue, 11 Jan 2022 03:10:02 GMT Mẫu Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-nha-o-rieng-le-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-nha-o-rieng-le-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:24:33 GMT Quy định mới về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-bien-phap-tam-giu-tang-vat-phuong-tien-giay-phep-chung-chi-hanh-nghe-theo-thu-tuc-hanh-chinh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-bien-phap-tam-giu-tang-vat-phuong-tien-giay-phep-chung-chi-hanh-nghe-theo-thu-tuc-hanh-chinh.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:21:21 GMT Điều kiện giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giao-phuong-tien-giao-thong-vi-pham-hanh-chinh-cho-to-chuc-ca-nhan-vi-pham-giu-bao-quan.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-giao-phuong-tien-giao-thong-vi-pham-hanh-chinh-cho-to-chuc-ca-nhan-vi-pham-giu-bao-quan.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:17:25 GMT Mẫu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất cập nhật theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cho-thue-lai-quyen-su-dung-dat-cap-nhat-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-cho-thue-lai-quyen-su-dung-dat-cap-nhat-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:11:48 GMT Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-chuyen-nhuong-hop-dong-mua-ban-thue-mua-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-thu-tuc-chuyen-nhuong-hop-dong-mua-ban-thue-mua-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:11:04 GMT Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản cập nhật theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-toan-bo-du-an-bat-dong-san-cap-nhat-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-toan-bo-du-an-bat-dong-san-cap-nhat-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:05:49 GMT Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ (một phần) dự án đầu tư bất động sản theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-chuyen-nhuong-toan-bo-mot-phan-du-an-dau-tu-bat-dong-san-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-chuyen-nhuong-toan-bo-mot-phan-du-an-dau-tu-bat-dong-san-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 02:04:43 GMT Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-cap-nhat-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-cap-nhat-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 01:57:42 GMT Mẫu hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng cập nhất mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thue-nha-o-cong-trinh-xay-dung-cap-nhat-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-thue-nha-o-cong-trinh-xay-dung-cap-nhat-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 01:57:12 GMT Mẫu hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-can-ho-du-lich-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-can-ho-du-lich-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 01:56:54 GMT Mẫu hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-can-ho-chung-cu-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-can-ho-chung-cu-moi-nhat.aspx Tue, 11 Jan 2022 01:55:42 GMT Mẫu hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng từ năm 2022 https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-nha-cong-trinh-xay-dung-tu-nam-2022.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-mua-ban-thue-mua-nha-cong-trinh-xay-dung-tu-nam-2022.aspx Tue, 11 Jan 2022 01:53:42 GMT Niên khoản, khoản niên kim (ANNUITY) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nien-khoan-khoan-nien-kim-annuity-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nien-khoan-khoan-nien-kim-annuity-la-gi.aspx Mon, 10 Jan 2022 10:36:03 GMT Nhập quốc tịch Việt Nam là gì ? Quy định về việc nhập quốc tịch Việt Nam https://luatminhkhue.vn/nhap-quoc-tich-viet-nam-la-gi---quy-dinh-ve-viec-nhap-quoc-tich-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/nhap-quoc-tich-viet-nam-la-gi---quy-dinh-ve-viec-nhap-quoc-tich-viet-nam.aspx Mon, 10 Jan 2022 10:35:56 GMT Mức chi trả nợ (DEBT SERVICE) là gì ? https://luatminhkhue.vn/muc-chi-tra-no-debt-service-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-chi-tra-no-debt-service-la-gi.aspx Mon, 10 Jan 2022 09:56:39 GMT Người cho vay nặng lãi (LOAN SHARK) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-cho-vay-nang-lai-loan-shark-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-cho-vay-nang-lai-loan-shark-la-gi.aspx Mon, 10 Jan 2022 09:56:31 GMT Những sai phạm liên quan đến việc đăng ký hoạt động, chế độ báo cáo của hộ kinh doanh sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nhung-sai-pham-lien-quan-den-viec-dang-ky-hoat-dong-che-do-bao-cao-cua-ho-kinh-doanh-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-sai-pham-lien-quan-den-viec-dang-ky-hoat-dong-che-do-bao-cao-cua-ho-kinh-doanh-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Mon, 10 Jan 2022 04:57:45 GMT Mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm liên quan đến tổ chức hoạt động của Hợp tác xã https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-lien-quan-den-to-chuc-hoat-dong-cua-hop-tac-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-chinh-hanh-vi-vi-pham-lien-quan-den-to-chuc-hoat-dong-cua-hop-tac-xa.aspx Mon, 10 Jan 2022 04:19:34 GMT Thấu chi (OVERDRAFT) là gì ? https://luatminhkhue.vn/thau-chi-overdraft-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thau-chi-overdraft-la-gi.aspx Mon, 10 Jan 2022 02:59:55 GMT Lãi suất cơ bản (BASE RATE) của các tổ chức tín dụng là gì ? https://luatminhkhue.vn/lai-suat-can-ban-base-rate-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/lai-suat-can-ban-base-rate-la-gi.aspx Mon, 10 Jan 2022 01:47:47 GMT Bảo hiểm y tế chi trả những loại chi phí khám chữa bệnh nào ? https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-y-te-chi-tra-nhung-loai-chi-phi-kham-chua-benh-nao----.aspx https://luatminhkhue.vn/bao-hiem-y-te-chi-tra-nhung-loai-chi-phi-kham-chua-benh-nao----.aspx Mon, 10 Jan 2022 01:00:44 GMT Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Thời gian hưởng và mức hưởng chế độ thai sản https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-huong-che-do-thai-san-khi-sinh-con-thoi-gian-huong-va-muc-huong-che-do-thai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-huong-che-do-thai-san-khi-sinh-con-thoi-gian-huong-va-muc-huong-che-do-thai-san.aspx Mon, 10 Jan 2022 00:49:50 GMT Sổ sách kế toán (BOOK) là gì ? https://luatminhkhue.vn/so-sach-ke-toan-book-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/so-sach-ke-toan-book-la-gi.aspx Sun, 09 Jan 2022 10:00:54 GMT Nghiệp vụ ngân hàng điện tử (ELECTRONIC BANKING) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nghiep-vu-ngan-hang-dien-tu-electronic-banking-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nghiep-vu-ngan-hang-dien-tu-electronic-banking-la-gi.aspx Sun, 09 Jan 2022 10:00:49 GMT Quy định về việc vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-vang-mat-cua-nguoi-duoc-giao-duc-tai-noi-cu-tru.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-viec-vang-mat-cua-nguoi-duoc-giao-duc-tai-noi-cu-tru.aspx Sun, 09 Jan 2022 09:09:54 GMT Trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/truong-hop-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/truong-hop-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Sun, 09 Jan 2022 09:07:40 GMT Khi nào ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính? Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính là bao lâu? https://luatminhkhue.vn/khi-nao-ra-quyet-dinh-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh-thoi-han-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh-la-bao-lau.aspx https://luatminhkhue.vn/khi-nao-ra-quyet-dinh-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh-thoi-han-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh-la-bao-lau.aspx Sun, 09 Jan 2022 09:03:34 GMT Tìm hiểu các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-cac-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-cac-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:56:19 GMT Tìm hiểu về chế độ sinh hoạt, học tập, lao động của học sinh trong trường giáo dưỡng https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-che-do-sinh-hoat-hoc-tap-lao-dong-cua-hoc-sinh-trong-truong-giao-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-ve-che-do-sinh-hoat-hoc-tap-lao-dong-cua-hoc-sinh-trong-truong-giao-duong.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:51:26 GMT Quy định mới về áp dụng hình thức xử phạt trục xuất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-ap-dung-hinh-thuc-xu-phat-truc-xuat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-ap-dung-hinh-thuc-xu-phat-truc-xuat.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:47:37 GMT Mẫu hợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-hang-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dat-hang-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:42:30 GMT Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động https://luatminhkhue.vn/boi-duong-ky-nang-nghe-ngoai-ngu-giao-duc-dinh-huong-cho-nguoi-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/boi-duong-ky-nang-nghe-ngoai-ngu-giao-duc-dinh-huong-cho-nguoi-lao-dong.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:38:41 GMT Hợp đồng cung ứng lao động là gì? Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động https://luatminhkhue.vn/hop-dong-cung-ung-lao-dong-la-gi-huong-dan-thu-tuc-dang-ky-hop-dong-cung-ung-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-cung-ung-lao-dong-la-gi-huong-dan-thu-tuc-dang-ky-hop-dong-cung-ung-lao-dong.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:37:09 GMT Mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:35:35 GMT Hướng dẫn mới về chuẩn bị nguồn lao động và hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động https://luatminhkhue.vn/huong-dan-moi-ve-chuan-bi-nguon-lao-dong-va-ho-so-chuan-bi-nguon-lao-dong.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-moi-ve-chuan-bi-nguon-lao-dong-va-ho-so-chuan-bi-nguon-lao-dong.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:33:26 GMT Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động thế nào? https://luatminhkhue.vn/quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-ho-tro-doanh-nghiep-dich-vu-xuat-khau-lao-dong-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-ho-tro-doanh-nghiep-dich-vu-xuat-khau-lao-dong-the-nao.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:25:43 GMT Mức hỗ trợ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước https://luatminhkhue.vn/muc-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-tu-quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-tu-quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:21:47 GMT Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì? Quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức của Quỹ https://luatminhkhue.vn/quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-co-cau-to-chuc-cua-quy.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-la-gi-quy-dinh-phap-luat-ve-co-cau-to-chuc-cua-quy.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:05:06 GMT Hồ sơ, thủ tục đề nghị tạm hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáp dưỡng https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-de-nghi-tam-hoan-chap-hanh-quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-dua-vao-truong-giap-duong.aspx https://luatminhkhue.vn/ho-so-thu-tuc-de-nghi-tam-hoan-chap-hanh-quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-dua-vao-truong-giap-duong.aspx Sun, 09 Jan 2022 03:00:27 GMT Giải quyết trường hợp hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-truong-hop-het-thoi-han-chap-hanh-bien-phap-dua-vao-truong-giao-duong-co-so-giao-duc-bat-buoc.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-quyet-truong-hop-het-thoi-han-chap-hanh-bien-phap-dua-vao-truong-giao-duong-co-so-giao-duc-bat-buoc.aspx Sun, 09 Jan 2022 02:49:40 GMT Tìm hiểu chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, quà của trại viên https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-che-do-tham-gap-than-nhan-lien-lac-nhan-tien-qua-cua-trai-vien.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-che-do-tham-gap-than-nhan-lien-lac-nhan-tien-qua-cua-trai-vien.aspx Sun, 09 Jan 2022 02:40:59 GMT Chế độ chăm sóc y tế, chế độ lao động, học nghề của người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc https://luatminhkhue.vn/che-do-cham-soc-y-te-che-do-lao-dong-hoc-nghe-cua-nguoi-dang-chap-hanh-bien-phap-dua-vao-co-so-giao-duc-bat-buoc.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-cham-soc-y-te-che-do-lao-dong-hoc-nghe-cua-nguoi-dang-chap-hanh-bien-phap-dua-vao-co-so-giao-duc-bat-buoc.aspx Sun, 09 Jan 2022 02:37:25 GMT Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì? Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế https://luatminhkhue.vn/hop-dong-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-la-gi-mau-hop-dong-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-la-gi-mau-hop-dong-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te.aspx Sun, 09 Jan 2022 02:31:40 GMT Nghĩa vụ nợ được thế chấp (COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION-CDO) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-no-duoc-the-chap-collateralized-debt-obligation-cdo-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nghia-vu-no-duoc-the-chap-collateralized-debt-obligation-cdo-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:34:16 GMT Đấu giá theo kiểu Hà Lan (DUTCH AUTION) là gì ? https://luatminhkhue.vn/dau-gia-theo-kieu-ha-lan-dutch-aution-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/dau-gia-theo-kieu-ha-lan-dutch-aution-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:34:10 GMT Khả năng sinh lãi (EARNING POWER) là gì ? https://luatminhkhue.vn/kha-nang-sinh-lai-earning-power-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/kha-nang-sinh-lai-earning-power-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:14:13 GMT Chứng khoán được bảo lãnh bằng cầm cố phát sinh (DERIVATIVE MORTGAGE-BACKED SECURITIES) là gì ? https://luatminhkhue.vn/chung-khoan-duoc-bao-lanh-bang-cam-co-phat-sinh-derivative-mortgage-backed-securities-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/chung-khoan-duoc-bao-lanh-bang-cam-co-phat-sinh-derivative-mortgage-backed-securities-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:14:07 GMT Trả dần mỗi năm số tiền vay 1,000USD với lãi suất dồn 10% là gì ? https://luatminhkhue.vn/tra-dan-moi-nam-so-tien-vay-1-000usd-voi-lai-suat-don-10-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tra-dan-moi-nam-so-tien-vay-1-000usd-voi-lai-suat-don-10-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:13:20 GMT Người qua đời (DECEDENT) là gì ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-qua-doi-decedent-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-qua-doi-decedent-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:13:14 GMT Tỷ số tiền mặt (CASH RATIO) là gì ? https://luatminhkhue.vn/ty-so-tien-mat-cash-ratio-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ty-so-tien-mat-cash-ratio-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:12:55 GMT Giảm điều tiết (DEREGULATION) là gì ? https://luatminhkhue.vn/giam-dieu-tiet-deregulation-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/giam-dieu-tiet-deregulation-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:12:50 GMT Lãi suất hỗn hợp (BLENDED RATE) là gì ? https://luatminhkhue.vn/lai-suat-hon-hop-blended-rate-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/lai-suat-hon-hop-blended-rate-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:12:39 GMT Tiền lãi trả sau (DEFERRED INTEREST) là gì ? https://luatminhkhue.vn/tien-lai-tra-sau-deferred-interest-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-lai-tra-sau-deferred-interest-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:12:35 GMT Thị trường chứng khoán (Châu Âu – BOURSE) là gì ? https://luatminhkhue.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-au-–-bourse-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-au-–-bourse-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:12:23 GMT Hệ thống BRETTON WOODS (BRETTON WOODS SYSTEM) là gì ? https://luatminhkhue.vn/he-thong-bretton-woods-bretton-woods-system-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/he-thong-bretton-woods-bretton-woods-system-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:11:57 GMT Ngân hàng (BANK) là gì ? https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-bank-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/ngan-hang-bank-la-gi.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:11:52 GMT Tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc không? https://luatminhkhue.vn/ve-che-do-thai-san-khi-da-nghi-viec.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-che-do-thai-san-khi-da-nghi-viec.aspx Sat, 08 Jan 2022 08:11:35 GMT Mức lương cơ bản của hệ cao đẳng tại doanh nghiệp là bao nhiêu tiền ? https://luatminhkhue.vn/muc-luong-co-ban-cua-he-cao-dang-tai-doanh-nghiep-la-bao-nhieu-tien--.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-luong-co-ban-cua-he-cao-dang-tai-doanh-nghiep-la-bao-nhieu-tien--.aspx Sat, 08 Jan 2022 07:47:53 GMT Bảng tra cứu mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng https://luatminhkhue.vn/bang-tra-cuu-muc-huong-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx https://luatminhkhue.vn/bang-tra-cuu-muc-huong-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.aspx Fri, 07 Jan 2022 13:52:42 GMT Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-theo-quy-dinh-moi-nhat-hien-nay.aspx Fri, 07 Jan 2022 12:20:28 GMT Hành vi vi phạm về tổ chức lựa chọn nhà thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-vi-pham-ve-to-chuc-lua-chon-nha-thau-va-danh-gia-ho-so-du-thau-ho-so-de-xuat-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-vi-pham-ve-to-chuc-lua-chon-nha-thau-va-danh-gia-ho-so-du-thau-ho-so-de-xuat-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 07 Jan 2022 11:34:26 GMT Các bên vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/cac-ben-vi-pham-quy-dinh-ve-thuong-thao-hop-dong-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-ben-vi-pham-quy-dinh-ve-thuong-thao-hop-dong-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 07 Jan 2022 11:00:29 GMT Các bên tham gia đấu thầu cần đăng tải những thông tin nào lên mạng đấu thầu quốc gia? https://luatminhkhue.vn/cac-ben-tham-gia-dau-thau-can-dang-tai-nhung-thong-tin-nao-len-mang-dau-thau-quoc-gia.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-ben-tham-gia-dau-thau-can-dang-tai-nhung-thong-tin-nao-len-mang-dau-thau-quoc-gia.aspx Fri, 07 Jan 2022 10:43:05 GMT Thực hiện các hành vi cấm trong đấu thầy sẽ bị xử lý như như thế nào? https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-cac-hanh-vi-cam-trong-dau-thay-se-bi-xu-ly-nhu-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/thuc-hien-cac-hanh-vi-cam-trong-dau-thay-se-bi-xu-ly-nhu-nhu-the-nao.aspx Fri, 07 Jan 2022 09:54:24 GMT Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-ppp-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-ppp-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Fri, 07 Jan 2022 09:26:08 GMT Hội đồng thẩm định dự án PPP gồm những ai? Nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng là gì? https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-tham-dinh-du-an-ppp-gom-nhung-ai-nhiem-vu-quyen-han-cua-hoi-dong-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/hoi-dong-tham-dinh-du-an-ppp-gom-nhung-ai-nhiem-vu-quyen-han-cua-hoi-dong-la-gi.aspx Fri, 07 Jan 2022 09:05:08 GMT Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-kinh-doanh-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-kinh-doanh-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai.aspx Fri, 07 Jan 2022 08:27:00 GMT Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ bị xử phạt như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-kinh-doanh-tai-viet-nam-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-kinh-doanh-tai-viet-nam-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx Fri, 07 Jan 2022 06:51:28 GMT Cách tính thâm niên và phụ cấp thâm niên cho giáo viên mới nhất ? https://luatminhkhue.vn/thoi-diem-va-cach-tinh-tham-nien-cho-giao-vien-moi-nhat--.aspx https://luatminhkhue.vn/thoi-diem-va-cach-tinh-tham-nien-cho-giao-vien-moi-nhat--.aspx Fri, 07 Jan 2022 04:24:03 GMT Các quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp trẻ em https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-moi-ve-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-tro-tro-giup-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-moi-ve-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-tro-tro-giup-tre-em.aspx Fri, 07 Jan 2022 04:17:19 GMT Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư công sẽ bị xử phạt như thế nào? https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-cong-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-tu-cong-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao.aspx Fri, 07 Jan 2022 02:12:02 GMT Quy định về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bao-ton-nguon-gen-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bao-ton-nguon-gen-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:57:37 GMT Quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây trông lâm nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-san-xuat-kinh-doanh-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-san-xuat-kinh-doanh-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:52:15 GMT Tiêu chí, thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-thu-tuc-cong-nhan-giong-cay-trong-lam-nghiep-va-nguon-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-thu-tuc-cong-nhan-giong-cay-trong-lam-nghiep-va-nguon-giong-cay-trong-lam-nghiep.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:47:16 GMT Đối tượng và thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-va-thoi-han-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/doi-tuong-va-thoi-han-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:43:07 GMT Quy định về lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-lap-ho-so-de-nghi-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-lap-ho-so-de-nghi-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:41:08 GMT Trình tự, thủ tục quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:36:59 GMT Nội dung và hình thức của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-hinh-thuc-cua-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx https://luatminhkhue.vn/noi-dung-va-hinh-thuc-cua-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:33:13 GMT Trại viên là gì? Phân loại trại viên như thế nào? https://luatminhkhue.vn/trai-vien-la-gi-phan-loai-trai-vien-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/trai-vien-la-gi-phan-loai-trai-vien-nhu-the-nao.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:29:46 GMT Chế độ kế toán của nhà thầu nước ngoài là gì? https://luatminhkhue.vn/che-do-ke-toan-cua-nha-thau-nuoc-ngoai-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/che-do-ke-toan-cua-nha-thau-nuoc-ngoai-la-gi.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:28:26 GMT Quy định về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và một số vấn đề cần lưu ý https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-che-do-ke-toan-doi-voi-doanh-nghiep-sieu-nho-va-mot-so-van-de-can-luu-y.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-che-do-ke-toan-doi-voi-doanh-nghiep-sieu-nho-va-mot-so-van-de-can-luu-y.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:21:19 GMT Quy định về sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-so-ke-toan-cua-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-so-ke-toan-cua-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:18:47 GMT Tìm hiểu quy định về báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-quy-dinh-ve-bao-cao-quyet-toan-bao-cao-tai-chinh-cua-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/tim-hieu-quy-dinh-ve-bao-cao-quyet-toan-bao-cao-tai-chinh-cua-don-vi-hanh-chinh-su-nghiep.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:17:28 GMT Cách hạch toán tài khoản 151 hàng mua đang đi đường theo Thông tư 200 https://luatminhkhue.vn/cach-hach-toan-tai-khoan-151-hang-mua-dang-di-duong-theo-thong-tu-200.aspx https://luatminhkhue.vn/cach-hach-toan-tai-khoan-151-hang-mua-dang-di-duong-theo-thong-tu-200.aspx Thu, 06 Jan 2022 13:14:42 GMT Bị chấm dứt hợp đồng lao động khi nghỉ việc hưởng thai sản có đúng không ? https://luatminhkhue.vn/thac-mac-ve-che-do-nghi-thai-san.aspx https://luatminhkhue.vn/thac-mac-ve-che-do-nghi-thai-san.aspx Thu, 06 Jan 2022 11:12:44 GMT Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-ho-tro-uu-dai-cua-nha-nuoc-doi-voi-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-ho-tro-uu-dai-cua-nha-nuoc-doi-voi-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa.aspx Thu, 06 Jan 2022 11:04:26 GMT Người lao động làm vệ sinh môi trường được hưởng lương hưu khi nào ? https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-lam-ve-sinh-moi-truong-duoc-huong-luong-huu-khi-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/nguoi-lao-dong-lam-ve-sinh-moi-truong-duoc-huong-luong-huu-khi-nao--.aspx Thu, 06 Jan 2022 10:39:46 GMT Quy định về Hội đồng quản trị và thành viên quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hoi-dong-quan-tri-va-thanh-vien-quan-tri-cua-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-hoi-dong-quan-tri-va-thanh-vien-quan-tri-cua-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa.aspx Thu, 06 Jan 2022 10:39:01 GMT Các quy định pháp luật về Đại hội đồng thành viên hợp tác xã https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-phap-luat-ve-dai-hoi-dong-thanh-vien-hop-tac-xa.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-phap-luat-ve-dai-hoi-dong-thanh-vien-hop-tac-xa.aspx Thu, 06 Jan 2022 10:06:02 GMT Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện nay https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quyen-va-nghia-vu-cua-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-theo-quy-dinh-phap-luat-hien-nay.aspx Thu, 06 Jan 2022 09:17:41 GMT Các trường hợp được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp ? https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-bao-luu-tro-cap-that-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-truong-hop-duoc-bao-luu-tro-cap-that-nghiep--.aspx Thu, 06 Jan 2022 06:03:07 GMT Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ? https://luatminhkhue.vn/dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-lau-thi-duoc-huong-che-do-bao-hiem-that-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-lau-thi-duoc-huong-che-do-bao-hiem-that-nghiep--.aspx Thu, 06 Jan 2022 05:29:47 GMT Tư vấn chốt sổ bảo hiểm xã hội khi công ty nợ bảo hiểm ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-chot-so-bao-hiem-xa-hoi-khi-cong-ty-no-bao-hiem--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-chot-so-bao-hiem-xa-hoi-khi-cong-ty-no-bao-hiem--.aspx Thu, 06 Jan 2022 05:19:28 GMT Các hành vi nghiêm cấm làm với trẻ em và Quyền của trẻ em https://luatminhkhue.vn/cac-hanh-vi-nghiem-cam-lam-voi-tre-em-va-quyen-cua-tre-em.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hanh-vi-nghiem-cam-lam-voi-tre-em-va-quyen-cua-tre-em.aspx Thu, 06 Jan 2022 04:25:46 GMT Hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị cấp, cấp đổi Căn cước công dân gắn chíp https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-de-nghi-cap-cap-doi-can-cuoc-cong-dan-gan-chip.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-de-nghi-cap-cap-doi-can-cuoc-cong-dan-gan-chip.aspx Thu, 06 Jan 2022 03:14:56 GMT Hình phạt cho các tội liên quan đến sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-cho-cac-toi-lien-quan-den-san-xuat-tang-tru-mua-ban-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy.aspx https://luatminhkhue.vn/hinh-phat-cho-cac-toi-lien-quan-den-san-xuat-tang-tru-mua-ban-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy.aspx Thu, 06 Jan 2022 03:12:04 GMT Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh theo quy định mới nhất https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-dang-ky-lai-khai-sinh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-thu-tuc-dang-ky-lai-khai-sinh-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx Thu, 06 Jan 2022 01:15:45 GMT Hướng dẫn trình tự, thủ tục xin cấp bản sao trích lục giấy khai sinh https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-xin-cap-ban-sao-trich-luc-giay-khai-sinh.aspx https://luatminhkhue.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-xin-cap-ban-sao-trich-luc-giay-khai-sinh.aspx Wed, 05 Jan 2022 14:26:33 GMT Mang thai được 03 tháng có được hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc? https://luatminhkhue.vn/mang-thai-duoc-03-thang-co-duoc-huong-che-do-thai-san-khi-nghi-viec-.aspx https://luatminhkhue.vn/mang-thai-duoc-03-thang-co-duoc-huong-che-do-thai-san-khi-nghi-viec-.aspx Wed, 05 Jan 2022 10:58:28 GMT Có được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp một lần không? https://luatminhkhue.vn/co-duoc-nhan-tien-bao-hiem-that-nghiep-mot-lan-khong-.aspx https://luatminhkhue.vn/co-duoc-nhan-tien-bao-hiem-that-nghiep-mot-lan-khong-.aspx Wed, 05 Jan 2022 10:47:49 GMT Xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm về cấp, thoát nước https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cac-hanh-vi-vi-pham-ve-cap-thoat-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cac-hanh-vi-vi-pham-ve-cap-thoat-nuoc.aspx Wed, 05 Jan 2022 10:28:44 GMT Dân di cư là gì ? Khái niệm dân di cư được hiểu như thế nào ? https://luatminhkhue.vn/dan-di-cu-la-gi---khai-niem-dan-di-cu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx https://luatminhkhue.vn/dan-di-cu-la-gi---khai-niem-dan-di-cu-duoc-hieu-nhu-the-nao--.aspx Wed, 05 Jan 2022 10:27:34 GMT Gộp hai sổ bảo hiểm xã hội đóng trùng nhau https://luatminhkhue.vn/gop-02-so-bao-hiem-dong-trung-nhau-.aspx https://luatminhkhue.vn/gop-02-so-bao-hiem-dong-trung-nhau-.aspx Wed, 05 Jan 2022 10:11:34 GMT Giá nước sạch được tính như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ cấp nước https://luatminhkhue.vn/gia-nuoc-sach-duoc-tinh-nhu-the-nao-quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-dich-vu-cap-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/gia-nuoc-sach-duoc-tinh-nhu-the-nao-quyen-va-nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hop-dong-dich-vu-cap-nuoc.aspx Wed, 05 Jan 2022 09:59:02 GMT Tư vấn điều kiện, hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thanh toán tiền bảo hiểm thất nghiệp ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-dieu-kien--ho-so-dang-ky-bao-hiem-that-nghiep-va-thoi-han-thanh-toan-tien-bao-hiem-that-nghiep--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-dieu-kien--ho-so-dang-ky-bao-hiem-that-nghiep-va-thoi-han-thanh-toan-tien-bao-hiem-that-nghiep--.aspx Wed, 05 Jan 2022 09:51:26 GMT Thủ tục hưởng chế độ thai sản và mức hưởng đối với lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh? https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huong-che-do-thai-san-va-muc-huong-doi-voi-lao-dong-nu-nghi-viec-truoc-khi-sinh-.aspx https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-huong-che-do-thai-san-va-muc-huong-doi-voi-lao-dong-nu-nghi-viec-truoc-khi-sinh-.aspx Wed, 05 Jan 2022 09:38:45 GMT Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật ? https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat--.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh-cua-phap-luat--.aspx Wed, 05 Jan 2022 09:23:07 GMT Quy định về đầu nối và hợp đồng dịch vụ cấp thoát nước https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dau-noi-va-hop-dong-dich-vu-cap-thoat-nuoc.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-dau-noi-va-hop-dong-dich-vu-cap-thoat-nuoc.aspx Wed, 05 Jan 2022 09:20:07 GMT Tư vấn quy định về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh và chế độ cho lao động nữ hiện nay? https://luatminhkhue.vn/tu-van-quy-dinh-ve-che-do-nghi-duong-suc-sau-sinh-va-che-do-cho-lao-dong-nu-hien-nay--.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-quy-dinh-ve-che-do-nghi-duong-suc-sau-sinh-va-che-do-cho-lao-dong-nu-hien-nay--.aspx Wed, 05 Jan 2022 08:59:31 GMT Thắc mắc về việc người lao động đóng bảo hiểm xã hội ? https://luatminhkhue.vn/thac-mac-ve-viec-nguoi-lao-dong-dong-bao-hiem-xa-hoi--.aspx https://luatminhkhue.vn/thac-mac-ve-viec-nguoi-lao-dong-dong-bao-hiem-xa-hoi--.aspx Wed, 05 Jan 2022 08:54:45 GMT Các chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư phát triển cấp nước hiện nay https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-cua-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-cap-nuoc-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-chinh-sach-cua-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-cap-nuoc-hien-nay.aspx Wed, 05 Jan 2022 08:53:13 GMT Các quy định pháp luật về quy hoạch cấp nước. Nội dung quy hoạch cấp nước gồm những gì? https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-phap-luat-ve-quy-hoach-cap-nuoc-noi-dung-quy-hoach-cap-nuoc-gom-nhung-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-quy-dinh-phap-luat-ve-quy-hoach-cap-nuoc-noi-dung-quy-hoach-cap-nuoc-gom-nhung-gi.aspx Wed, 05 Jan 2022 08:33:14 GMT Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động cấp thoát nước là gì? Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/cac-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-cap-thoat-nuoc-la-gi-cac-hanh-vi-vi-pham-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/cac-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-cap-thoat-nuoc-la-gi-cac-hanh-vi-vi-pham-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Wed, 05 Jan 2022 08:01:12 GMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bao-ve-nuoc-duoi-dat-trong-cac-hoat-dong-khoan-dao-tham-do-khai-thac-nuoc-duoi-dat.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-ve-bao-ve-nuoc-duoi-dat-trong-cac-hoat-dong-khoan-dao-tham-do-khai-thac-nuoc-duoi-dat.aspx Wed, 05 Jan 2022 07:13:22 GMT Quy định của pháp luật về giám định tư pháp và cách tính tỉ lệ phần trăm tổn thương có thể https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-giam-dinh-tu-phap-va-cach-tinh-ti-le-phan-tram-ton-thuong-co-the.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-giam-dinh-tu-phap-va-cach-tinh-ti-le-phan-tram-ton-thuong-co-the.aspx Wed, 05 Jan 2022 04:43:09 GMT Vận chuyển chất cấm qua biên giới thì bị xử lý như thế nào? https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-chat-cam-qua-bien-gioi-thi-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx https://luatminhkhue.vn/van-chuyen-chat-cam-qua-bien-gioi-thi-bi-xu-ly-nhu-the-nao.aspx Wed, 05 Jan 2022 03:41:36 GMT Tiêu chí thẩm định dự án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-tham-dinh-du-an-thuoc-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-tham-dinh-du-an-thuoc-chuong-trinh-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam.aspx Wed, 05 Jan 2022 01:07:42 GMT Tiêu chí đăng ký, xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-dang-ky-xet-chon-san-pham-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tieu-chi-dang-ky-xet-chon-san-pham-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam.aspx Wed, 05 Jan 2022 01:05:32 GMT Tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới và mức xử phạt https://luatminhkhue.vn/tong-hop-cac-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-binh-dang-gioi-va-muc-xu-phat.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-hop-cac-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-binh-dang-gioi-va-muc-xu-phat.aspx Wed, 05 Jan 2022 01:02:51 GMT Chương trình hỗ trợ thuốc là gì? Thủ tục phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài https://luatminhkhue.vn/chuong-trinh-ho-tro-thuoc-la-gi-thu-tuc-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-thuoc-mien-phi-mot-phan-khong-thuoc-khoan-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai.aspx https://luatminhkhue.vn/chuong-trinh-ho-tro-thuoc-la-gi-thu-tuc-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-thuoc-mien-phi-mot-phan-khong-thuoc-khoan-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai.aspx Wed, 05 Jan 2022 00:49:34 GMT Quy định mới về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-hoat-dong-pha-che-thuoc-de-dieu-tri-nguoi-benh-tai-co-so-kham-benh-chua-benh.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-moi-ve-hoat-dong-pha-che-thuoc-de-dieu-tri-nguoi-benh-tai-co-so-kham-benh-chua-benh.aspx Wed, 05 Jan 2022 00:46:57 GMT Phương tiện đo nhóm 2 là gì? Biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo nhóm 2 https://luatminhkhue.vn/phuong-tien-do-nhom-2-la-gi-bien-phap-kiem-soat-ve-do-luong-va-chu-ky-kiem-dinh-phuong-tien-do-nhom-2.aspx https://luatminhkhue.vn/phuong-tien-do-nhom-2-la-gi-bien-phap-kiem-soat-ve-do-luong-va-chu-ky-kiem-dinh-phuong-tien-do-nhom-2.aspx Wed, 05 Jan 2022 00:39:55 GMT Điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại cơ sở xét nghiệm tương ứng với từng cấp độ https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-tai-co-so-xet-nghiem-tuong-ung-voi-tung-cap-do.aspx https://luatminhkhue.vn/dieu-kien-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-tai-co-so-xet-nghiem-tuong-ung-voi-tung-cap-do.aspx Wed, 05 Jan 2022 00:39:16 GMT Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-su-dung-he-thong-chieu-sang-cong-cong.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-xu-phat-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-su-dung-he-thong-chieu-sang-cong-cong.aspx Tue, 04 Jan 2022 12:09:10 GMT Một số quy định về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp https://luatminhkhue.vn/ve-van-de-bao-hiem-that-nghiep.aspx https://luatminhkhue.vn/ve-van-de-bao-hiem-that-nghiep.aspx Tue, 04 Jan 2022 10:59:25 GMT Quy định pháp luật về quản lý chiếu sáng đô thị mới nhất hiện nay https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-quan-ly-chieu-sang-do-thi-moi-nhat-hien-nay.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-quan-ly-chieu-sang-do-thi-moi-nhat-hien-nay.aspx Tue, 04 Jan 2022 10:46:52 GMT Hợp đồng giao khoán nhân công thi công xây dựng có phải đóng bhxh cho người lao động không? Thời gian https://luatminhkhue.vn/hop-dong-giao-khoan-nhan-cong-thi-cong-xay-dung-co-phai-dong-bhxh-cho-nguoi-lao-dong-khong--thoi-gian-.aspx https://luatminhkhue.vn/hop-dong-giao-khoan-nhan-cong-thi-cong-xay-dung-co-phai-dong-bhxh-cho-nguoi-lao-dong-khong--thoi-gian-.aspx Tue, 04 Jan 2022 10:46:51 GMT Thuế thu nhập cá nhân là gì (P2) ? Pháp luật hiện hành quy định như nào về thuế thu nhập cá nhân ? https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi-p2-phap-luat-hien-hanh-quy-dinh-nhu-nao-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi-p2-phap-luat-hien-hanh-quy-dinh-nhu-nao-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan.aspx Tue, 04 Jan 2022 10:23:45 GMT Việc quy hoạch cây xanh đô thị được thực hiện như thế nào? Yêu cầu đối với quy hoạch là gì? https://luatminhkhue.vn/viec-quy-hoach-cay-xanh-do-thi-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-yeu-cau-doi-voi-quy-hoach-la-gi.aspx https://luatminhkhue.vn/viec-quy-hoach-cay-xanh-do-thi-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-yeu-cau-doi-voi-quy-hoach-la-gi.aspx Tue, 04 Jan 2022 10:20:57 GMT Tổng cục Hải quan Việt Nam là gì? Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/tong-cuc-hai-quan-viet-nam-la-gi-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-hai-quan-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/tong-cuc-hai-quan-viet-nam-la-gi-nhiem-vu-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-hai-quan-viet-nam.aspx Tue, 04 Jan 2022 10:15:41 GMT Quy định pháp luật về việc trồng, chăm sóc, di chuyển cây xanh đô thị https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-trong-cham-soc-di-chuyen-cay-xanh-do-thi.aspx https://luatminhkhue.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-trong-cham-soc-di-chuyen-cay-xanh-do-thi.aspx Tue, 04 Jan 2022 09:58:03 GMT Mức phạt những hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên, vườn hoa https://luatminhkhue.vn/muc-phat-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-cay-xanh-cong-vien-vuon-hoa.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-phat-nhung-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-cay-xanh-cong-vien-vuon-hoa.aspx Tue, 04 Jan 2022 09:39:24 GMT Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam https://luatminhkhue.vn/vi-tri-vai-tro-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/vi-tri-vai-tro-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam.aspx Tue, 04 Jan 2022 08:43:54 GMT Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới ? https://luatminhkhue.vn/tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi--.aspx https://luatminhkhue.vn/tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi-theo-quy-dinh-moi--.aspx Tue, 04 Jan 2022 07:30:45 GMT Thuế thu nhập cá nhân là gì ? Pháp luật hiện hành quy định như nào về thuế thu nhập cá nhân ? https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi-phap-luat-hien-hanh-quy-dinh-nhu-nao-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan.aspx https://luatminhkhue.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi-phap-luat-hien-hanh-quy-dinh-nhu-nao-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan.aspx Tue, 04 Jan 2022 06:54:50 GMT Mức hưởng bảo hiểm y tế khi nhập viện? một số quy định về bảo hiểm y tế https://luatminhkhue.vn/muc-huong-bao-hiem-y-te-khi-nhap-vien-.aspx https://luatminhkhue.vn/muc-huong-bao-hiem-y-te-khi-nhap-vien-.aspx Tue, 04 Jan 2022 06:28:41 GMT Phân tích những dấu hiệu của tội hủy hoại rừng https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-dau-hieu-cua-toi-huy-hoai-rung.aspx https://luatminhkhue.vn/phan-tich-nhung-dau-hieu-cua-toi-huy-hoai-rung.aspx Tue, 04 Jan 2022 06:25:39 GMT Giải đáp những thắc mắc về bảo hiểm xã hội? https://luatminhkhue.vn/giai-dap-nhung-thac-mac-ve-bao-hiem-xa-hoi-.aspx https://luatminhkhue.vn/giai-dap-nhung-thac-mac-ve-bao-hiem-xa-hoi-.aspx Tue, 04 Jan 2022 05:05:59 GMT Vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần https://luatminhkhue.vn/van-de-chuyen-nhuong-co-phan-trong-cong-ty-co-phan.aspx https://luatminhkhue.vn/van-de-chuyen-nhuong-co-phan-trong-cong-ty-co-phan.aspx Tue, 04 Jan 2022 05:04:50 GMT Tư vấn thời điểm nghỉ hưu và chế độ đăng ký hưởng lương hưu theo quy định luật ? https://luatminhkhue.vn/tu-van-thoi-diem-nghi-huu-va-che-do-huong-luong-huu-theo-luat---tvpl.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-thoi-diem-nghi-huu-va-che-do-huong-luong-huu-theo-luat---tvpl.aspx Tue, 04 Jan 2022 04:48:36 GMT Cần làm gì khi không được trả sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc ? https://luatminhkhue.vn/can-lam-gi-khi-khong-duoc-tra-so-bao-hiem-xa-hoi-khi-nghi-viec--.aspx https://luatminhkhue.vn/can-lam-gi-khi-khong-duoc-tra-so-bao-hiem-xa-hoi-khi-nghi-viec--.aspx Tue, 04 Jan 2022 04:25:05 GMT Khái niệm về quản lý thị trường? Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục quản lý thị trường Việt Nam? https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-quan-ly-thi-truong-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-tong-cuc-quan-ly-thi-truong-viet-nam.aspx https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-quan-ly-thi-truong-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-tong-cuc-quan-ly-thi-truong-viet-nam.aspx Tue, 04 Jan 2022 04:00:36 GMT Tư vấn hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động? https://luatminhkhue.vn/tu-van-huong-che-do-bao-hiem-that-nghiep-cho-lao-dong-.aspx https://luatminhkhue.vn/tu-van-huong-che-do-bao-hiem-that-nghiep-cho-lao-dong-.aspx Tue, 04 Jan 2022 03:47:54 GMT