SẮC LỆNH

CỦACHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 141-B NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1946 ĐẶTNGÀY 19 THÁNG 8 DƯƠNG LỊCH LÀM NGÀY QUỐC KHÁNH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số22-C ngày 18-2-1946 ấn định những ngày lễ chính thức,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng BộNội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đãthoả hiệp,

RASẮC LỆNH

Điều 1

Ngày 19 tháng 8 dương lịch, ngàykỷ niệm Cách mạng tháng 8 năm 1945, từ nay sẽ là ngày Quốc khánh Việt Nam.

Điều 2

Ngày "Quốc Khánh Việt Nam" sẽ thêm vào bảng kê khai những ngày lễ chính thức định theo Sắc lệnh số 22-C ngày18 tháng 2 năm 1946.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng các Bộ và cácông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Bắc, Trung và Nam ký phụ trách thi hành Sắc lệnhnày.

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)