SẮC LỆNH

CỦACHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 50/SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 VIỆCTỔ CHỨC BỘ QUỐC PHÒNG

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-46quy định tổ chức các Bộ,

Chiếu Sắc lệnh số 34 ngày25-3-1946 và sắc lệnh số 35-SL ngày 15-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày1-5-1947 và sắc lệnh số 14-SL ngày 12-3-1949 tổ chức Bộ tổng Tư lệnh Quân độiQuốc gia và Dân quân Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 256-SL/M ngày5-8-1947 ấn định quyền hạn và danh vị ông tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dânquân Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo Hội đồng Chính phủ đã quyếtnghị và khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RASẮC LỆNH:

CHƯƠNG 1

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1

Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ:

1- Tổ chức và quản trị quân độivà các cơ quan Quốc phòng.

2- Điều khiển các cơ quan sản xuấtQuốc phòng.

Điều 2

1- Ông Tổng Tư lệnh phụ trách chỉhuy quân đội và Dân quân Việt Nam.

2- Sử dụng các cơ quan giúp việcchỉ huy.

3- Quyết định việc điều động vàsử dụng các sản phẩm.

Điều 3

Bộ Quốc phòng gồm có những cơquan sau này:

1- Các cơ quan trực tiếp giúp việcBộ trưởng:

Văn phòng và Sự vụ

2- Các Nha chuyên việc sản xuất.

3- Bộ Tổng Tham mưu và các Cụcgiúp về việc chỉ huy.

Điều 4

Bộ Quốc phòng có một đoàn Thanhtra do một Tổng Thanh tra điều khiển và các Thanh tra giúp việc. Tổng Thanh traQuân đội và các Thanh tra Quân đội thuộc quyền sử dụng của ông Tổng Tư lệnh.

Ngoài ra ông Tổng Tư lệnh có mộtsố tham nghị Quân sự giúp việc do Tổng Tư lệnh bổ nhiệm.

CHƯƠNG 2

VĂN PHÒNG VÀ SỰ VỤ

Điều 5

Trong việc điều khiển và quản trịcác Nha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có một Đổng lý Sự vụ trực tiếp giúp việc.

Điều 6

Trong việc tổ chức và quản trịquân đội cùng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, trừ các Nha, Nộ trưởng Bộ Quốcphòng có một Đổng lý Quân vụ trực tiếp giúp việc.

Điều 7

Văn phòng ông Tổng Tư lệnh, đặtdưới quyền điều khiển của một Chánh Văn phòng. Văn phòng này có nhiệm vụ giúp TổngTư lệnh phối hợp quân sự và chính trị trong sự chỉ huy.

Điều 8

Tổ chức các cơ quan Sự vụ vàQuân vụ sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định.

CHƯƠNG 3

CÁC NHA

Điều 9

Các Nha gồm có:

1- Nha Quân giới

2- Nha Quân Nhu

3- Nha Quân Dược

Điều 10

Nha Quân giới có nhiệm vụ cung cấpvà sản xuất vũ khí, đạn dược, chiến cụ.

Điều 11

Nha Quân nhu có nhiệm vụ cung cấpvà sản xuất quan trang, quân dụng.

Điều 12

Nha Quân Dược có nhiệm vụ cung cấpvà sản xuất dược phẩm, dụng cụ Y tế.

Điều 13

Tổ chức các Nha sẽ do Bộ trưởngBộ Quốc phòng ấn định.

CHƯƠNG 4

TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG VÀ CHÍNH TRỊ CỤC TRƯỞNG

Điều 14

Tổng tham mưu trưởng trực tiếpgiúp tổng Tư lệnh trong việc định kế hoạch tác chiến.

Tổng Tham mưu trưởng điều khiểnBộ Tổng tham mưu.

Điều 15

Chính trị Cục trưởng trực tiếpgiúp Tổng tư lệnh trong việc định kế hoạch công tác chính trị trong quân đội vàcác Cục.

Chính trị Cục trưởng điều khiểnCục Chính trị.

CHƯƠNG 5

CÁC CỤC

Điều 16

Ngoài Bộ Tổng tham mưu và CụcChính trị đã nói trong 2 điều 14 và 15, Bộ Quốc phòng gồm có :

1- Cục Dân quân

2- Cục Quân huấn

3- Cục Quân chính

4- Cục Quân pháp

5- Cục Tình báo

6- Cục Pháo binh

7- Cục Công binh

8- Cục Quân giới

9- Cục Quân nhu

10- Cục Quân y

11- Cục Thông tin liên lạc

12- Cục Vận tải.

Mỗi Cục sẽ do một Cục trưởng điềukhiển.

Điều 17

Cục Dân quân giúp ý kiến trongviệc tổ chức và lãnh đạo Dân quân.

Điều 18

Cục Quân huấn có nhiệm vụ đào tạovà bổ túc cán bộ trong quân đội.

Điều 19

Cục Quân chính có nhiệm vụnghiên cứu và đề nghị quy tắc quân đội, theo rõi mọi việc nhân sự trong quân độivà nghiên cứu việc huy động nhân lực kháng chiến.

Điều 20

Cục Tình báo có nhiệm vụ điềutra tình hình địch, thu thập tin tức, đề phòng và đối phó với hoạt động gián điệpcủa địch.

Điều 22

Cục Pháp binh có nhiệm vụ tổ chứcbinh chủng Pháo binh và giúp ý kiến trong việc chỉ huy binh chủng ấy.

Điều 23

Cục Công binh có nhiệm vụ tiếp tế,phân phối dụng cụ cho quân đội, tổ chức binh chủng Công binh và giúp ý kiếntrong việc chỉ huy binh chủng ấy.

Điều 24

Cục Quân giới có nhiệm vụ tổ chứcviệc tiếp tế, phân phối và giữ gìn vũ khí, đạn dược, chiến cụ v.v...

Điều 25

Cục Quân nhu có nhiệm vụ :

a- Tổ chức việc tiếp tế, phân phốivà giữ gìn quân trang, quân lương, quân dụng.

b- Phụ trách mọi việc kế toánquân nhu trong quân đội

Điều 26

Cục Quân y có nhiệm vụ tổ chứcviệc Y tế và Thú y trong quân đội.

Điều 27

Cục Thông tin liên lạc có nhiệmvụ tổ chức việc thông tin liên lạc trong quân đội về mọi ngành.

Điều 28

Cục Vận tải có nhiệm vụ tổ chứcviệc vận tải trong Quân đội về mọi mặt.

Điều 29

Tổ chức Bộ tổng tham mưu và cácCục sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định, sau khi ý hiệp cùng Tổng tư lệnh.

CHƯƠNG 6

THI HÀNH

Điều 30

Các Sắc lệnh số 34 ngày23-3-1946, số 35-SL ngày 15-3-1947 và số 47-SL ngày 1-5-1947, và những điều khoảntrong sắc lệnh cũ, trái với sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều 31

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và TổngTư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)