SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 186-SLNGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 23 ngày 21-2-1946 thành lập Việt Nam Công anvụ,

Chiểu Sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946, do Sắc lệnh số 31/SL ngày19-3-1947 sửa đổi, tổ chức Tư pháp Công an,

Chiểu các Nghị định của Bộ Nội vụ tổ chức các cấp Bộ Công an,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội, và Hội đồng Chínhphủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Trưởng ban trật tự Ty Công antỉnh và Quận trưởng Công an có quyền phạt các tội vi cảnh, từ năm đồng đến bamươi đồng.

Điều thứ 2

Tiền phạt này chỉ có tính cáchđiều đình, và nếu người bị biên phạt từ chối không nộp, hồ sơ sẽ gửi sang Toàán sơ cấp xét xử.

Điều thứ 3

Mỗi khi nhận tiền, phải phát biênlai cho người nộp phạt. Biên lai trích ở một quyển sổ có cuống.

ÔngBiện lý Toà án đệ nhị cấp tỉnh, cứ mỗi tháng một lần, phải kiểm soát quỹ tiềnphạt vi cảnh điều đình của Ty hay quận Công an.

Hàng tháng, quỹ tiền phạt ấy phảinộp vào Ty Ngân khố tỉnh.

Điều thứ 4

Không vì một cớ gì mà Công an cóthể bắt giữ người phạm tội vi cảnh, nếu không phải để thi hành án phạt tù củaToà án.

Điều thứ 5

Các điều khoản trái với Sắc lệnhnày đều bãi bỏ.

Điều thứ 6

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộtrưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.