SẮC LỆNH

CỦA CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 198 NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 1946

CHỦTỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Điều thứ 6 Sắc lệnh ngày 12/7/1934,

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính ;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội thoảhiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ 6 của Sắc lệnh ngày12/7/1934 bắt buộc vài thứ hàng phải có giấy biên lai chứng rằng hàng ấy đãnhập nội chính thức từ ngoại quốc vào, hoặc hoá đơn hay bất cứ giấy tờ gì củamột hãng chính thức lập ở Đông Dương cấp cho chứng nhận rằng hàng ấy là hàngnội hoá, nay thi hành thêm cho những hàng này trong toàn cõi Việt Nam:

Thịt đóng hộp (số 18 quinquies)19 A B C, 19 bis và 19 ter)

Cá đóng hộp (số 47)

Thuốc lá (số 109)

Thuốc bắc sống (từ số 126 đến 127bis)

Rau đóng hộp (số 158 C)

Đồ uống (từ số 171 đến số 174quater)

Étxăng (số 197 bis)

Dầu hoả (số 197 ter B)

Giấy (số 461)

Điều thứ hai

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, BộTư pháp và Bộ Tài chính có nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này, theo phần việc củamình.