Minh Khuê trả lời:

I. Căn cứ pháp lý.

Luật Đất đai 2013

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP

II. Luật sư tư vấn.

Tôi có mảnh đất có diện tích 300m2 đã chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nhưng còn nợ tiền thuế nhà nước. Tôi xin hỏi luật sư là " tôi muốn tách số diện tích đất làm thêm một sổ nữa khi chưa đóng hết tiền thuế chuyển mục đích sử dụng? Xin cảm ơn luật sư

Điều kiện tách thửa theo quy định hiện hành gồm:

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hợp pháp.

- Diện tích đất đủ hạn mức giao đất theo từng địa phương.

Trường hợp của bạn muốn tách thửa diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, trước hết bạn phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất. Sau đó bạn mới có thể tiến hành thủ tục tách sổ đỏ.

>> Xem thêm:  Giải thích các mã ký hiệu về loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính (ONT, BHK, ODT, LUC, TMD...)

M có mua mảh đất hiện tại100m2,nhưg trog sổ đỏ chỉ có54m2,sắp tới họ đến đo đất để làm trich lục đất,phần thừa kia có sao k?có fải nộp thuế ko ak? cảm ơn luật sư

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc yêu cầu phải đo lại đất là căn cứ để đối chiếu diện tích chênh lệch trên hồ sơ so với diện tích đo đạc thực tế. Cụ thể, điều 98 khoản 5 Luật Đất đai 2013 quy định:

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu diện tích tăng mà không có sự thay đổi về ranh giới thửa đất thì phần diện tích chênh lệch được cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp thuế;

Nếu diện tích tăng lên mà có sự thay đổi về ranh giới thửa đất thì phần diện tích chênh lệch được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất có một trong các cơ sở để cấp giấy chứng nhận quy định tại các điều 99, 100, 101 Luật Đất đai 2013.

Mình có mua một mảnh đất nhưng diện tích trên sổ đỏ ít hơn thực tế thì phần dư có phải nộp thuế không ạ? Cảm ơn luật sư

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đó bạn phải nộp thuế sử dụng đất.

Nếu phần diện tích đất không đủ để cấp sổ đỏ, bạn tiến hành thủ tục đăng ký biến động đất đai và nộp thuế sử dụng đất cho phần diện tích dư đó.

Da cháu chào các luật sư . Cháu có 1 mảnh đất thổ cư có diện tích khoảng 150m2 giờ cháu muốn làm sổ đỏ thi cần những giấy tờ gi ma hết bao nhiêu tiền thuế a . Da mà chồng cháu đứng tên giấy tờ đất thì cháu đi làm sổ được không ?. Mong các luật sư tư vấn giúp cháu cháu chân thành cảm ơn. Mong sớm đươc hồi âm.

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép quyền sử dụng đất

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đất hương hỏa giải quyết như thế nào ?

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở hành chính tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.

+ Trích lục hoặc trích đo..

+ Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã.

+ Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).

>> Xem thêm:  Làm thủ tục sang tên tặng cho đất thì sẽ phải nộp các loại lệ phí nào ?

+ 02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

+ 02 Tờ khai tiền sử dụng đất.

+ 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

+ 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).

+ 02 Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

+ Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

Về mức thuế, phí phải nộp, bạn căn cứ vào bảng giá đất của từng địa phương.

thưa quý công ty. hiện tại gia đình tôi có 2 sào đất trông lúa.nay tôi có nhu cầu chăn nuôi bò. vậy tôi có được xây dựng chuồng trại trên đất đó không? tôi cần làm những thủ tục gì và có phải đóng loại phí, thuế nào không? cám ơn quý công ty

Trường hợp của bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi được quy định trong Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014 như sau:

"Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

>> Xem thêm:  Cha xứ có được mua đất và đứng tên trên sổ đỏ đất tôn giáo không ?

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở".

Trường hợp của bạn được xét vào chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm - cây lúa, sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi - làm trang trại. Vì thế bạn chỉ cần phải đăng ký biến động với cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai mà không cần xin phép.

Về trình tự, thủ tục, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định như sau:

"2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất);

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã".

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Thủ tục ủy quyền chuyển nhượng, mua bán đất đai cần những giấy tờ như thế nào ?

Bộ phận tư vấn luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xây dựng nhà ở cách mốc lộ giới bao nhiêu mét?