Tuy nhiên, gần một năm sau thủ trưởng cơ quan nhắc lại việc chúng tôi có uống rượu bia và kết luận chúng tôi uống rượu bia trong giờ làm việc và thi hành kỷ luật chúng tôi. Vậy việc thủ trưởng cơ quan thi hành kỷ luật chúng tôi như vậy có đúng không? 
Xin cảm ơn luật sư.

Tên khách hàng: NTH
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật lao động: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 128 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động không được tiến hành xử lý kỷ luật đối với người lao động trong các trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Áp dụng hình thức xử lí kỷ luật sa thải ? Điều kiện sa thải lao động

"1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động."

Do đó, để xem xét việc xử lí kỉ luật lao động với bạn là đúng hay sai theo qui định pháp luật, có hai vấn đề cần phải lưu ý:

Thứ nhất, hành vi sử dụng bia của bạn có diễn ra trong giờ làm việc theo qui định của cơ quan hay không: vì trong thư bạn không nêu rõ khung giờ làm việc theo qui định của cơ quan vì thế, bạn cần phải đối chiếu lại xem hành vi uống bia của mình có diễn ra trong khoảng thời gian được tính là thời giờ làm việc hay không. Nếu không thuộc thời giờ làm việc (ví dụ: ca làm việc của bạn chỉ trong buổi sáng và đã kết thúc) thì thủ trưởng cơ quan không có quyền xử lí kỉ luật lao động với hành vi dùng rượu bia của bạn vì khoảng thời gian thực hiện hành vi, bạn không phải chịu sự quản lí của công ty.

Thứ hai, trong trường hợp hành vi của bạn diễn ra trong khung thời giờ làm việc của cơ quan và bạn đang phải chịu sự quản lí của công ty thì cần xem xét hành vi sử dụng rượu bia có được qui định trong nội qui cơ quan là một căn cứ để tiến hành xử lí kỉ luật hay không. Nếu không được qui định là một căn cứ để tiến hành xử lí kỉ luật trong nội qui cơ quan thì thủ trưởng cơ quan bạn không được tiến hành xử lí kỉ luật.

Thứ ba, thời hiệu xử lí kỉ luật: áp dụng theo qui định tại điều 124 Bộ luật Lao động 2012: "Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm". Tuy nhiên, thời hiệu xử lí kỉ luật có thể được kéo dài trong các trường hợp sau:

"Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;"

Khi hết các thời gian xảy ra các trường hợp trên mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. Do đó, nếu không thuộc các trường hợp được kéo dài thời hiệu xử lí kỉ luật lao động thì việc gần một năm sau thủ trưởng cơ quan nhắc lại việc các bạn có uống rượu bia và kết luận các bạn uống rượu bia trong giờ làm việc và thi hành kỷ luật các bạn là vi phạm qui định về thời hiệu xử lí kỉ luật theo qui định của pháp luật lao động. Trong trường hợp thời hiệu xử lí kỉ luật đã hết thì không thể tiến hành xử lí kỉ luật.

Do đó, tùy vào trường hợp cụ thể việc xử lí kỉ luật có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp với qui định pháp luật mà bạn cần xem xét, đối chiếu với hướng giải quyết mà chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với câu hỏi của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Bị sa thải có được thanh toán lương ? Bồi thường chi phí đào tạo khi sa thải