Tìm kiếm "01/2005/CT-BTS"

01/2005/CT-BTS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01/2005/CT-BTS.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Chỉ thị 01/2005/CT-BTS

Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản