Tìm kiếm "01/2008/CT-BYT"

01/2008/CT-BYT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01/2008/CT-BYT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT

Về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc