Tìm kiếm "01/2012/QĐ-UBND"

01/2012/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01/2012/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 37 nội dung

Quyết định 01/2012/QĐ.UBND

Về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An