Tìm kiếm "01/GTGT"

01/GTGT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01/GTGT.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày ...