Tìm kiếm "01/LB"

01/LB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01/LB.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Thông tư liên tịch 01/LB

Hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thông tư liên tịch 01-LB/TT

Hướng dẫn thi hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng)