Tìm kiếm "01/NOPT"

01/NOPT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01/NOPT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

01/NOPT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính