Tìm kiếm "02/2005/QĐ"

02/2005/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02/2005/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 23 nội dung

Quyết định 02/2005/-BYT

Về việc ban hành "Quy định về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nước khoáng thiên nhiên đóng chai"

Quyết định 02/2005/-BKHCN

Về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008"

Quyết định 02/2005/-NHNN

Về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

Quyết định 02/2005/-BBCVT

Về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1 - 470MHz"

Quyết định 02/2005/-UBND

Phê duyệt danh sách các mặt hàng, điểm mua, bán hàng chính sách xã hội được trợ cước vận chuyển năm 2005 tỉnh Điện Biên