Tìm kiếm "02/2006/TTLT"

02/2006/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02/2006/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-UBDSGĐTE-BYT

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT/BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức ...