Tìm kiếm "02/2007/NQ-HĐND"

02/2007/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02/2007/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 24 nội dung

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách, kế ...