Tìm kiếm "02/BXD-ĐT"

02/BXD-ĐT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02/BXD-ĐT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư 08-BXD-ĐT/TT

Hướng dẫn sửa đổi thông tư số 02/BXD-ĐT ngày 29/04/1992 của Bộ Xây dựng về việc hoá giá nhà cấp III