Tìm kiếm "02/TTLT"

02/TTLT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02/TTLT.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Thông tư liên tịch 02/TTLT/NHNN-TC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01/NHNN-TC ngày 10/02/1995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước