Tìm kiếm "03/2008/NQ-HĐND"

03/2008/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 03/2008/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 26 nội dung

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng