Luat Minh Khue

Tìm kiếm "03/2010/NQ-HĐND"

03/2010/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 03/2010/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 21 nội dung

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng