Tìm kiếm "03/GTGT"

03/GTGT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 03/GTGT.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

số 03/GTGT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính