Tìm kiếm "03/NDAN"

03/NDAN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 03/NDAN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

03/NDAN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc bổ sung, giải trình hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính