Tìm kiếm "04/1999/QĐ-BGDĐT"

04/1999/QĐ-BGDĐT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 04/1999/QĐ-BGDĐT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT

Về việc ban hành Qui chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui