Tìm kiếm "04/2005/QĐ-BVHTT"

04/2005/QĐ-BVHTT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 04/2005/QĐ-BVHTT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT

Ban hành bản "Định mức tính vật liệu nhân côngthực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin"