Tìm kiếm "04/2007/QĐ-BGDĐT"

04/2007/QĐ-BGDĐT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 04/2007/QĐ-BGDĐT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 04/2007/QĐ-BGDĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được ...