Tìm kiếm "04/2011/NQ-HĐND"

04/2011/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 04/2011/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 12 nội dung

Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện