Luat Minh Khue

Tìm kiếm "04/NQ-HĐND"

04/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 04/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn tờ trình "dành tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp cho nhu cầu công ích xã"