Tìm kiếm "05/2005/QĐ-BKHCN"

05/2005/QĐ-BKHCN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 05/2005/QĐ-BKHCN.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Thông tư 05/2012/TT-BKHCN

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2005 của Bộ