Tìm kiếm "05/2005/QĐ-BTS"

05/2005/QĐ-BTS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 05/2005/QĐ-BTS.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 05/2005/QĐ-BTS

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài