Tìm kiếm "05/2006/QĐ-BGD"

05/2006/QĐ-BGD | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 05/2006/QĐ-BGD.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 05/2006/QĐ-BGD

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐTngày 04/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo