Tìm kiếm "05/2007/QĐ-BTS"

05/2007/QĐ-BTS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 05/2007/QĐ-BTS.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 05/2007/QĐ-BTS

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản